česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ


Rodinný dům Velké Svatoňovice

Pověřená osoba: Petra Menšíková, tel. 734 445 502

Smlouva bude uzavřena se subjektem za následujících podmínek:
- podání písemné nabídky podepsané úředně ověřeným podpisem - Účastníci výběrového řízení jsou povinni spolu s podáním nabídky složit jistotu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to na bankovní účet organizátora výběrového řízení č.ú. 178404758/0300 vedený u ČSOB, a.s. nejpozději do 15. 3. 2018

Pisemná nabídka do 15. března 2018

Dokument ke stažení »

 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™