česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 
PROFIL SPOLEČNOSTI

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. úspěšně provedla dražbu provozuschopné části podniku Fruta Lednice, a.s., dražbu souboru nemovitostí z konkursní podstaty LET Kunovice, a.s., rekreačního areálu Letka v Radějově apod. Úspěšnost společnosti při zpeněžování předmětů dražeb je založena na systematickém vyhledávání vážných zájemců o vlastnictví k předmětu dražby.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. je provozovatelem vlastního dražebního portálu elektronicke-drazby.draspomorava.cz v souladu s novelou zákona o veřejných dražbách, provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, a prováděcí vyhláškou č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. je poskytovatelem elektronického aukčního portálu elektronicke-aukce.draspomorava.cz. Formou elektronické aukce Vám umožníme jednoduše, transparentně a úsporně realizovat prodej nemovitostí a movitého majetku.

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™