česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Nedobrovolné dražby - aktuální\"Hala bez p. č. na pozemcích jiného vlastníka, k. ú. Tlumačov\"

Předmět dražby:
Soubor nemovitostí – budova skladu hnojiv.
Obec Tlumačov leží 6 km severně od Otrokovic a 17 km severozápadně od Zlína na silnici 1. třídy č. 55. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2017 má celkem 2 472 obyvatel. Hala leží uvnitř areálu bývalé farmy v jihovýchodním okraji souvisle zastavěné části obce v lokalitě zvané „Malé trávníky.“
Objekt je přístupný po zpevněných plochách jiných vlastníků, aniž by to bylo smluvně ošetřeno, tj. riziko přístupu. Podle povodňové mapy jsou v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně pro Q 100 (zóna 2). Podle JDTM-ZK je v místě možnost napojení na dálkový vodovod, plynovod a elektrickou síť (vodovod a plynovod nikoliv v blízkosti stavby).
Pozemky, na kterých nemovitosti stojí, nejsou předmětem této dražby.
Budova (podle KN jiná stavba bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 933) je samostatnou stavbou stojící na pozemcích jiného vlastníka (LV 2001 dle katastru – vlastník: Suchánek Pavel Ing., Žižkovská 830, 763 21 Slavičín).
Nepodsklepená jednolodní hala s jedním nadzemním podlažím s nízkou sedlovou střechou, bez půdy či podkroví. Světlost mezi nosnými prvky > 10,00 m.
Betonové základy. Ocelová konstrukce s vyzdívkami obvodových stěn ze škvárobetonových tvárnic. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Podlaha betonová. Fasádní a vnitřní omítky, avšak oprýskané. Vráta zazděná. Okna jednoduchá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Objekt je nevytápěný, bez napojení na inženýrské sítě, bez vnitřních instalačních rozvodů, bez soc. zařízení.
Objekt vyl naposledy užíván jako sklad hnojiv. Je však dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný. Stavebně technický stav je značně zanedbaný – dá se charakterizovat jako dezolátní.
Objekt je evidentně v závěru své životnosti, ve fázi tzv. maximální amortizace.
Navrhovatel:
Petrásek Václav Mgr.

Datum konání: 14. srpna 2019 10:00 Nejnižší podání: 80.000,- Kč
Místo konání:  v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 1.000,-Kč
Dražební jistota: 20.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

RD Bělotín - Lučice, č.p. 45

Předmět dražby:
Přízemní, pravděpodobně nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem. Původně zemědělská usedlost na pozemku p. č. 36 postavená kolem společného dvora. Předmětem prodeje je východní část na pozemku p. č. 36/2, kterou tvoří obytná část na SV a hospodářská část na J a pozemek p.č.35 vedený jako ostatní plocha. Kolem objektu provedeny pouze minimální venkovní úpravy - zpevněné plochy, přípojka vody a kanalizace pravděpodobně do septiku. Technické řešení: betonové základy a zdivo v tl. do 80 cm, stropy pravděpodobně dřevěné trámové se zavěšeným SDK podhledem nebo omítaným podhledem, betonové schodiště. Dřevěný sedlový krov a krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinku. Hladká fasáda s barevnou stěrkou, vnitřní štukové omítky a standardní keramické obklady. Podlahy v kombinaci keramická dlažba a dřevěné palubky nebo PVC. Dřevěné dveře a dřevěná zdvojená a kastlová okna. Standardní rozvody zdravotechniky. V koupelně vana, umyvadlo, samostatné wc, vše standardní. Ústřední vytápění kotlem na TP, bojler na ohřev TUV. V kuchyni standardní kuchyňská linka s elektrickým sporákem. Rozvody el. 400/240 V. Původní zemědělská usedlost v Lučicích asi 2,5 km V od Bělotína na JV okraji zástavby obce. Obec Bělotín má základní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturou. V místní části prodejna potravin a obecní dům, ostatní služby se nachází v obci Bělotín. V místě možnost napojení pouze na veřejný vodovod a silnoproudé rozvody. Chybí rozvody plynu a splaškové kanalizace. Z hlediska platného územního plánu jsou pozemky p.č.36/2 a 35 v zóně pro smíšenou venkovní zástavbu
Navrhovatel:

Datum konání: 17. dubna 2020 11:00 Nejnižší podání: 1.550.000,- Kč
Místo konání:  v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 350.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  
Stránky: [1] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™