česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - provedenéZásoby zboží – Textil golfový a sportovní volnočasový

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – NOVÉ oblečení určené pro golf a jiné sportovně volnočasové aktivity různých velikostí, dámské, pánské i dětské. Modely jsou různých značek Hugo Boss, Golfino, Ralph Lauren, Alberto, Nike, Adidas, Callaway a další.
Cena dosažená vydražením:

Zásoby zboží – Ostatní

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – ostatní zásoby zboží golfového charakteru (mimo golfové hole, obuv a textil), tedy golfové míčky značek RBZ, Taylor Maid, Kitlais, Nike, Callaway. Dále reklamní a upomínkové předměty, dárkový sortiment a jiné drobné předměty.
Cena dosažená vydražením:

Zásoby zboží – Fitting hole s příslušenstvím

Předmět dražby:
Jedná se o golfové hole s nářadím a stroje na tzv. fittování. Hole jsou nové i lehce použité. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a použití.
Cena dosažená vydražením:

id. 1/2 rekreační objekt – chata ev. č. 62 Bystřice pod Lopeníkem

Předmět dražby:
Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Martiny Navrátilové, trvale bytem Luční 4591, Zlín 760 05. Soubor je dražen pod názvem „id. 1/2 rekreační objekt – chata ev. č. 62 Bystřice pod Lopeníkem“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - id. 1/2 pozemek St. p. č. 532 o výměře 49 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Bystřice pod Lopeníkem, č. e. 62, rod. rekr Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 532 - id. 1/2 pozemek 1545/165 o výměře 312 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území to vše zapsáno na LV č. 911, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro katastrální území Bystřice pod Lopeníkem, obec Bystřice pod Lopeníkem a okres Uherské Hradiště Jedná se o původní dvojchatu ze 70. let minulého století. Předmětem dražby je pravá část při pohledu od JZ. Přízemní zděný objekt z části podsklepený se sedlovou střechou a podkrovím. Objekt nemá příslušenství a je napojen pouze na přívod NN. Kolem objektu nejsou provedeny žádné venkovní úpravy. Podle prohlášení spoluvlastníka byl objekt napojen na zdroj pitné vody - studnu na sousedním pozemku, který je však v současné době nefunkční. Rovněž problematická je také funkce stávající jímky na vyvážení. Příjezd k nemovitosti je z obecní komunikace, která však navazuje na komunikaci ve vlastnictví Slováckých vodáren, a.s. Uherské Hradiště a není ošetřen např. VB.

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Unable to access foto_drazby/IMG_20190920_1 in /domains1/vx090500/public/www_root/drazby_list.php on line 99

Warning: getimagesize(foto_drazby/IMG_20190920_1) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /domains1/vx090500/public/www_root/drazby_list.php on line 99
  
Cena dosažená vydražením:

id. 1/3 RD Kněžnice, č. p. 61

Předmět dražby:
1. Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Františka Vojtíška, bytem B. Němcové 16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Soubor je dražen pod názvem „id. 1/3 RD Kněžnice, č. p. 61“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Id. 1/3 pozemek par. č. St. 58 o výměře 195 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kněžnice, č. p. 61, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 58 • Id. 1/3 pozemek par. č. St. 136 o výměře 384 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 136 • Id. 1/3 pozemek par. č. 873 o výměře 158 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69, pro k. ú. Kněžnice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „předmět dražby“). Podíl id. 1/3 RD a pozemků uvedených na LV č. 69 vedeném pro k. ú. Kněžnice. Starší rodinný dům v původním stavu s částečně zrekonstruovanou kuchyní a obývacím pokojem. Objekt je umístěn u hlavní cesty, k objektu náleží pěkná zahrada a hospodářské stavení. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
 
Cena dosažená vydražením:

Rodinný dům Mistřín, č. p. 845

Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín: Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům Mistřín, č. p. 845“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Parcela č. 638 o výměře 333 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Mistřín, č.p. 845, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: 638 • Parcela č. 639 o výměře 411 m2, druh pozemku vinice, způsob ochrany zemědělský půdní fond • Parcela č. 640 o výměře 94 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). Rodinný dům č.p. 845 a pozemky parc. č. 638, 639, 640 Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda. Objekt je užíván od roku 1974. Dům je v téměř původním stavu, byly provedeny pouze dílčí úpravy – v 80. letech byla přistavena koupelna s WC a komorou v patře a dále v 90. letech proběhla plynofikace objektu. Dispozičně je dům řešen jako 2+1 v přízemí a 3+1 v patře. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 177,15 m2. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, obecní vodovod, dům je napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu. Dům je vytápěn pomocí plynového kotle nebo kotle na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Na pozemku parc. č. 638 se nachází stavba výše popsaného rodinného domu a vedlejší stavby – dílna, hospodářské stavby, zbylá část tvoří dvorek. Pozemky parc. č. 639 a 640 tvoří navazující zahradu, kde jsou trvalé porosty – ovocné stromy. Celková výměra pozemků činí 838 m2, jsou rovinaté. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku, v průjezdu. Nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Cena dosažená vydražením:

Bytová jednotka 3+1, Most

Předmět dražby:
1. Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Tomáše Lacka, bytem: Josefa Ševčíka 957/23, 434 01 Most. Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 3+1, Most“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - Bytová jednotka č. 957/102, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 6852/700534 Vymezeno v: Budova Most, č.p. 952, 953, 954, 955, 957, byt. dům, LV 20999 na parcele 4975/72, LV 20999 4975/73, LV 20999 4975/74, LV 20999 4975/75, LV 20999 4975/76, LV 20999 Parcela 4975/72, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 269 m2 4975/73, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 270 m2 4975/74, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 271 m2 4975/75, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 269 m2 4975/76, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří Podíl na společných částech domu a pozemku 271 m2 - Spoluvlastnický podíl ve výši 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/72, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/73, spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 4975/74, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/75, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/76 vše zapsáno na LV č. 21845 a LV č. 20999 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, pro katastrální území Most II, obec a okres Most (dále jen „předmět dražby“).
Cena dosažená vydražením:

Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov

Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníků Jaroslava Závadská a Zdeněk Závadský, oba bytem: Na Vyhlídce 567/33, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov. Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - bytová jednotka č. 567/1, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 596/13592 Vymezeno v: Budova Vyškov – Předměstí, č.p. 567, 622, byt. dům. LV 8584 na parcele 566/8, LV 8584 Parcela 566/8, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno na LV č. 9049 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, pro katastrální území Vyškov, obec a okres Vyškov (dále jen „předmět dražby“). Celkový popis předmětu dražby Samostatně stojící bytový panelový dům č.p. 567 a č.p. 622 se dvěma vchody, v každém vchodě jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází společné prostory, v I. až IV. NP vždy tři bytové jednotky na podlaží. V jednom vchodě se tedy nachází celkem 12 bytových jednotek, v celém bytovém domě dohromady 24 bytových jednotek v osobním vlastnictví. Bytová jednotka č. 567/1 v I.NP po levé straně schodiště, o velikosti 2+1. Dispozice bytu je následující – vstup do podélné středové chodby, vlevo WC, koupelna a vchod do kuchyně. Na konci chodby vpravo je ložnice, vlevo obývací pokoj, v čele chodby je šatna. Jednotka nemá balkon ani lodžii. Součástí bytové jednotky je sklep v I.PP. Bytový dům je po revitalizaci ve velmi dobrém ST stavu, bytová jednotka neudržovaná ke kompletní rekonstrukci. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené ve vnitrobloku bytového domu nebo na přilehlé ulici. Bytová jednotka není pronajímána. Věcná břemena na LV zapsána nejsou Pozemek pod bytovým domem p.č. 566/8 o výměře 426 m2, podíl pro oceňovanou BJ je 596/13592. Přístup z veřejného pozemku p.č. 567/34 ve vlastnictví města Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov - Město, 68201 Vyškov. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Cena dosažená vydražením:

RD Horní Světlá č. p. 59, Mařenice

Předmět dražby:
Jedná se o samostatný částečně podsklepený rodinný dům č.p. 59 s obytným podkrovím. Dům prošel v letech 2006-2008 rozsáhlou rekonstrukcí střechy, oken, dveří, interiéru, podlah, vytápění a rozvodů vody. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je z větší částí zděná a částečně dřevěná - roubená a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Krov střechy je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plastových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a dva komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Strop je z větší části dřevěný a dále zděný s klenbou. Vchodové dveře do objektu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Okna domu jsou dřevěná EURO s izolačním dvojsklem. Okna jsou orientovaná především na jihovýchodní a jihozápadní světové strany. Podlahy v domě jsou betonové kryté keramickou dlažbou, nebo dřevěnými prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy je vápenato-cementová. Celkové stáří budovy je cca 130 let. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo. Zastavěná plocha stavby je 194 m2. V 1. nadzemním podlaží se nachází vstup do domu, za nímž se nachází průchozí předsíň se vstupem do haly ve které se nachází rohové schodiště s výstupem do podkroví. Po levé straně je vchod do obývacího pokoje se samostatnými kachlovými kamny v dřevěné části domu, který je dále průchozí do kuchyně vybavené kuchyňskou linkou. Z čelní strany haly je vstup na samostatné WC a po levé straně do koupelny se sprchovým koutem bojlerem umyvadlem a WC. V pravé části haly je vstup do průchozí kotelny s kotlem na tuhá paliva a rozvodem tepla do radiátorů, za níž se nachází samostatná místnost s vlastním zdaním vstupem do domu, která byla využívána jako sklad paliva. Z pravé části haly blíže k předsíni je vstup do místnosti jídelny. Pod rohovým schodištěm v hale je v podlaze umístěn dřevěný poklop pod nímž se nachází vstupní schodiště do suterénu. V prostoru sklepa je umístěna vodárna a hlavní uzávěr vody. Sklepní prostory mají kamennou dlažbu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace je svedena do jímky. Rozvod vody je zajištěn vlastní vodárnou z potrubí vedoucího ze studny nacházející se na cizím pozemku. Vytápění budovy je ústřední kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů a dále samostatnými kachlovými kamny. Ohřev teplé vody je zajištěn dvěma elektrickými bojlery. Elektroměr se nachází na hranici pozemku v živém plotu domu. Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.
Cena dosažená vydražením:
Stránky: << < [65] [66] [67] [68] [69] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™