česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - provedenéSoubor věcí nemovitých a movitých, NOVESTA a.s. Zlín

Předmět dražby:
Objekt v areálu Svit Zlín vybudován firmou Baťa cca. v roce 1938 pro výrobu odlévané obuvi.
Cena dosažená vydražením: 11.900.000,- Kč

Rodinný dům Brno-Jundrov, ul. Nálepkova 7/38

Předmět dražby:
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 7, který se nachází v Brně, v městské části a k.ú. Jundrov, na ulici Nálepkova. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně staršími rodinnými domy. Příjezd k rodinnému domu je po veřejně užívané zpevněné vedlejší komunikaci v ul. Nálepkova (ve vlastnictví obce), příjezd k zadnímu vstupu do zahrady je po veřejně užívané vedlejší zpevněné komunikaci v ul. Jedlová (ve vlastnictví ČR). Jedná se o dům řadový vnitřní nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Příslušenství tvoří vedlejší stavby a venkovní úpravy. Dostupnost jednotlivých podlaží: 1. NP z ulice a ze dvora, možnost dalšího rozšíření – v půdním prostoru. Objekt je v podprůměrném stavebně-technickém stavu, je dlouhodobě bez údržby, není užíván více let. Vnitřní rozvody, vnitřní vybavení a podlahy byly z větší části odstraněny. Skutečné připojení k inženýrským sítím nebylo možné znalcem přesně zjistit, jedná se tedy o předpoklad: vodovod – pravděpodobně veřejný, kanalizace – pravděpodobně veřejná, elektrická síť – 230/400 V (pojistná skříň na fasádě – nyní odpojeno), plyn – zaveden (HUP na fasádě – nyní odpojen). Dům je řadový vnitřní, uliční fasáda je orientována k jihu. Vjezd do domu je z ulice Nálepkova do průjezdu, odtud je vstup do místností v 1. NP. Podle fotomapy je půdorys domu do tvaru L, směrem do dvora navazují na dům vedlejší stavby – po levé straně dvora a kolmo přes dvůr. V zahradě, která je přístupná i ze zadní strany z ulice Jedlová, se nachází další 2 malé vedlejší stavby a zděný plot s vraty. Pozemky zahrady i dvora jsou zarostlé náletovými dřevinami. Dům je zděný, předpokládaná průměrná tloušťka zdiva 45 cm. Je zastřešen sedlovou střechou. Krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Fasáda je vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Vytápění je asi ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům byl připojen na elektřinu a zemní plyn, pravděpodobně na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Nyní jsou přípojky odpojeny. Pozemky p.č. 780/1 a p.č. 780/2 o celkové výměře 738 m2.
 
Cena dosažená vydražením: 11.800.000,- Kč

Právo k nabytí obchodního podílu společnosti ART STUDIO Zlín, s.r.o.

Předmět dražby:
Právo k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu.
Cena dosažená vydražením: 11.500.000,- Kč

STIVAL – Napajedla, pozemky

Předmět dražby:
Pozemky se nachází severně od areálu Stival.
Cena dosažená vydražením: 11.300.000,- Kč

Průmyslový objekt na parcele č. St. 3757, budova č. 79, Zlín

Předmět dražby:
Nemovitost se nachází v severní části areálu Svit Zlín na nábřeží řeky Dřevnice.
Cena dosažená vydražením: 11.000.000,- Kč

Víceúčelový areál motorestu Vápenka s wellness centrem a rozsáhlými pozemky Hranice-Černotín

Předmět dražby:
Nemovité věci (areál motorestu Vápenka) jsou situovány mimo zastavěnou část obce v rovinatém až svažitém terénu při komunikaci E442 (I/35). Okolní zástavbu tvoří rekreační a rodinné domy. Dražený areál se nachází na místě bývalé vápenky, která přerušila těžbu podle dostupných informací na konci 80. let minulého století. Od roku 1995, kdy bylo vydáno stavební povolení, probíhaly úpravy areálu do dnešní podoby. Areálu dominuje stavba č.p. 159, která slouží jako motorest (restaurace, vinárna, ubytování). Vedle ní se nachází stavba č.p. 70, která má charakter ubytovny s wellness s vnitřním bazénem v přízemí. V areálu je dále situována stavba zděného skladu na pozemku p.č. 626, který původně sloužil jako strojovna areálu vápenky (dlouhodobě neužíván), stavba garáží/skladu na pozemku p.č. 622/1, která není zapsána v katastru nemovitostí, a stavba staré vápenky na pozemku p.č.st. 756. Převážná část areálu je zpevněna. Příjezd do areálu je zajištěn z frekventované komunikace E442 (I/35) přes odbočovací pruhy z obou směrů. Na areál motorestu navazuje oplocený areál dočasné betonárky. Předmětem dražby jsou také další pozemky, které na sebe navazují a tvoří jeden funkční celek (lesní pozemek a orná půda). Na pozemcích se nachází jeskyně a zdroje podzemní vody. Jeskyně nejsou zpřístupněny veřejnosti.
 
Cena dosažená vydražením: 10.700.000,- Kč

Víceúčelové objekty společnosti ROIS, spol. s r.o., Brumov

Předmět dražby:
Objekt výrobní haly bez umístěn v průmyslové zóně obce Brumov-Bylnice, v areálu společnosti ROIS, spol. s r.o. Praha
Cena dosažená vydražením: 10.000.000,- Kč

Výrobní hala č. 83 Zlín

Předmět dražby:
Objekt výrobní haly v areálu bývalé firmy ZPS Zlín postavený podél žel. trati Otrokovice - Zlín, která protíná areál.
Cena dosažená vydražením: 10.000.000,- Kč

Výrobní areál Šumná

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovitosti v průmyslové zóně na východním okraji obce u nádraží ČD. V daném případě se jedná o manipulační sklady kulatiny s údržbářsko-opravárenskými dílnami lesnické mechanizace. Areál byl postaven koncem 70. a počátkem 80. let.
Cena dosažená vydražením: 10.000.000,- Kč

Průmyslový areál Svit - budovy č. 105, 105/3

Předmět dražby:
Budova je umístěná v bývalém průmyslovém areálu Svit Zlín. Hlavní část budovy tvoří přízemní výrobní hala, postavená v roce 1935. Na severní straně byla přistavěna další halová část, na jižní straně je zděný přístavek.
Cena dosažená vydražením: 10.000.000,- Kč
Stránky: << < [3] [4] [5] [6] [7] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™