česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - provedenéČinžovní dům U Zdravotního ústavu č.p. 2216, Praha 10

Předmět dražby:
Dům č.p. 2216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 3975, 3983/5 a 3983/6, k.ú. Vinohrady, zapsány na LV č. 2446, ul. U Zdravotního ústavu 2216/16. Volně stojící, dvoupodlažní, z větší části podsklepená stavba se nachází v ulici U Zdravotního ústavu, v zástavbě obdobných vilových objektů postavených v 30. letech minulého století. Z hlediska bydlení se jedná o lokalitu s velmi dobrou infrastrukturou a dopravní dostupností prostředky MHD a možnostmi parkování motorových vozidel na pozemcích, které tvoří součást oceňovaného objektu. Dům je stavebně rozdělen na dvě samostatné části se dvěma vchody. V domě jsou celkem 4 bytové jednotky o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové užitné ploše 455,55 m2. Přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit poštou doporučeně nebo osobně na adresu Dražební společnost MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, Zlín, Po-Pá 8:00 - 16:00 hod nejpozději však do 27.8.2012 do 16:00 hod.

Veškeré další informace naleznete na http://e-aukce.draspomorava.cz
Cena dosažená vydražením: 16.800.000,- Kč

U Jihlavského ježka

Předmět dražby:
Objekt situován v řadové zástavbě v Benešově ulici v centrální části města Jihlavy, v jejím historickém jádru v těsné blízkosti hlavního náměstí. Hlavní budova pochází z roku 1989, je postavena na místě původního historického objektu.
Cena dosažená vydražením: 16.200.000,- Kč

Bytový dům v ulici Antala Staška

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl obytný dům č.p. 274 a 275, který je situován v zastavěné části k.ú. Frýdek, obec a okres Frýdek – Místek.
Cena dosažená vydražením: 16.000.000,- Kč

FLORIA KROMĚŘÍŽ – ulice Prusinovského

Předmět dražby:
Prodejní objekt je postavený na pozemku p.č.119/3 a 119/4 v k.ú. Kroměříž v jeho historickém centru na ulici Prusinovského cca 50 m od centrálního náměstí. Jedná se o dvě budovy tvořící volný funkční celek s přístupem a příjezdem z ulice Prusinovského. Dále se zde nachází objekt na pozemku p.č.119/2 vedený jako garáž.
Cena dosažená vydražením: 16.000.000,- Kč

Lesní školka Budišov

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl fungující část podniku ve vlastnictví společnosti CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČ 607 45 479, sloužící k provozování lesní školky. Velkoškolka Budišov je svou rozlohou a velkokapacitním zaměřením na výrobu sadebního materiálu již desítky let jeden z největších školkařských provozů v rámci ČR.
Cena dosažená vydražením: 15.700.000,- Kč

Provozní areál ČETRANS a.s., Malšovice

Předmět dražby:
Předmětem dražby je areál dopravní firmy ČETRANS a.s., který se skládá z administrativních budov, budov pro montáž a opravu vozidel, čerpací stanice s nádržemi na pohonné hmoty, trafostanice, ostatních budov a plechové haly. Celková výměra pozemků činí 61 360 m2. Součástí dražby je také soubor věcí movitých a pozemky o rozloze 1132 m2 k.ú. Vilsnice.
 
Cena dosažená vydražením: 15.600.000,- Kč

„Průmyslový areál Svit - budova č. 64/2“

Předmět dražby:
Nemovitost se nalézá v areálu bývalého podniku Svit Zlín, na ulici Šedesátá. V rámci tohoto areálu má číslo 64/2. Jedná se o stavebně dilatovanou jižní polovinu budovy tvořící půdorys písmene H. Okolní zástavbu tvoří jednopodlažní nebo vícepodlažní výrobní a skladovací objekty. Průmyslový objekt bez č.p./č. ev. s příslušenstvím na pozemku parc. č. St. 3325/1 je jižní polovinou samostatně stojícího pětipodlažního objektu. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci jak východní strany, tak ze strany západní ze zadní části. Parkování je možné při objektu na pozemku parc. č. St. 1119/70.
Cena dosažená vydražením: 15.100.000,- Kč

Penzion Olšany – bývalá Farma Bolka Polívky

Předmět dražby:
Fungující podnik Penzion Olšany, s.r.o. - bývalá Farma Bolka Polívky se nachází v moravské vesničce Olšany. Původní objekt s restaurací a hotelovými pokoji prošel v letech 1993-1998 rozsáhlou rekonstrukcí a byl rozšířen o dřevěnou restauraci, galerii, bytovou jednotku, novou recepci, ubytovací pokoje pro hosty v půdní vestavbě, věž a v neposlední řadě i o wellness centrum. Součástí objektu jsou pozemky o celkové rozloze 23020 m2.
  
Cena dosažená vydražením: 15.000.000,- Kč

Areál STIM ZET a.s., soubor věcí nemovitých, movitých, zásob a hotových výrobků

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, movitých, zásob a hotových výrobků, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti STIM ZET a.s., se sídlem Jasenice.
Cena dosažená vydražením: 14.000.000,- Kč

Bytový dům v ulici Habrové

Předmět dražby:
Obytný dům č.p. 2932 a 2933, který je situován v zastavěné části k.ú. Frýdek, obec a okres Frýdek – Místek.
Cena dosažená vydražením: 13.000.000,- Kč
Stránky: << < [2] [3] [4] [5] [6] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™