česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - provedenéSTAVMONT – pozemky Hranice

Předmět dražby:
Území se nachází na východním okraji města Hranice na Moravě. Celá plocha je určena pro bydlení. Menší část území je určena pro zástavbu rodinných domů.
Cena dosažená vydražením: 30.000.000,- Kč

Soubor věcí nemovitých Uherské Hradiště, část Sady

Předmět dražby:
Nemovitosti ve výrobním areálu firmy Metall Group a.s. v Uherském Hradišti v ulici Za Olšavkou číslo popisné 340. Areál je situován jihovychodně asi 1,5 km od středu města v průmyslové a obchodní zóně a je ohraničen ulicemi Za Olšavkou a Solní.
Cena dosažená vydražením: 28.200.000,- Kč

Objekt výroby na parcele č. 3356, budova č. 32, Zlín

Předmět dražby:
Objekt se nachází ve výrobním areálu Svit a.s. Zlín. Jedná se o universální budovu původně určenou k lehké průmyslové výrobě, dnes užívanou k pronájmům v oblasti skladování, obchodním účelům a drobné výroby.
Cena dosažená vydražením: 27.900.000,- Kč

Výrobní a skladovací areál k.ú. Supíkovice

Předmět dražby:
Předmětem prodeje formou elektronické aukce je výrobní a skladovací areál, který se nachází v obci Supíkovice přibližně 8 km severně od Jeseníku na odbočce trasy silnice I/44 Jeseník - hranice s Polskem. Jedná se o obec se základní občanskou vybaveností, kompletní infrastrukturou mimo splaškovou kanalizaci s centrální ČOV. Kompletní občanská vybavenost v okresním městě Jeseník. Výrobní a skladovací areál pro výrobu obytných kontejnerů se nachází v centru obce po pravé straně silnice II/455 ve stávající průmyslové zóně. Dle platného SÚP obce se jedná o plochu pro výrobu a skladování. Areál je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě obce a není příjezdný z veřejné komunikace. Areál se skládá z několika objektů, které slouží k výrobě obytných kontejnerů a jejich skladování. Konkrétně se jedná o administrativní budovu č.p. 236 na pozemcích p.č. St. 432, výrobní halu na pozemku p.č. St. 375 s přístavbami, výrobní a skladovou halu na pozemcích p.č. St. 428 a St. 440 s přístavbou na p.č. St. 429, skladovou halu na pozemku p.č. St. 410, truhlářskou dílnu na pozemku p.č. St. 425, skladovou halu na pozemku p.č. St. 374, objekt kotelny na pozemku p.č. St. 373/1, objekt vrátnice na pozemku p.č. St. 471/2, skladové objekty na pozemcích p.č. St. 461 a St. 462. Vstup a vjezd přes cizí pozemky ve vlastnictví společnosti AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r. o. ze silnice II/455 přes hlavní bránu s vrátnicí na páteřní komunikace areálu. Celý areál je oplocený, po areálu provedeny rozvody dešťové kanalizace s napojením na veřejnou dešťovou kanalizaci, splaškové kanalizace napojené na jímky na vyvážení, dále rozvody vody, plynu a el. energie včetně trafostanice, rozvody VO a zpevněné komunikace. Část areálu je na cizích pronajatých pozemcích. Součástí areálu jsou rozlehlé pozemky ve schválené průmyslové zóně o celkové rozloze 34 119 m2.
Cena dosažená vydražením: 26.000.000,- Kč

Fruta Lednice, a.s.

Předmět dražby:
Pozemky a stavby zaměřené zejména na hlavní podnikatelskou činnost firmy, tj. skladování, výroba a konzervování potravin a nápojů.
Cena dosažená vydražením: 25.500.000,- Kč

Průmyslový areál Svit – budova č. 94

Předmět dražby:
Nemovitosti se nalézají v areálu bývalého podniku Svit Zlín, na ulici Devadesátá. V rámci tohoto areálu má budova číslo 94. Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu s přístavbou schodiště a výtahu k podélné jižní stěně objektu. Okolní zástavbu tvoří jednopodlažní nebo vícepodlažní výrobní a skladovací objekty. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci jak ze severní strany – obslužná komunikace vedená po pozemku parc.č. 1255/37, tak ze strany jižní – železniční vlečka s rampou na pozemku parc.č.1255/39. Částečné parkování je možné při objektu na pozemku parc.č.1255/39. K objektu přísluší i vedlejší jednoduchá stavba na pozemku parc.č.st.6715. Na pozemku parc.č. 1255/39 se dále nachází jednoduché ocelové přístřešky pro parkování a skladování.
Cena dosažená vydražením: 25.250.000,- Kč

Pozemek parcela č. 1386/4, Prštné

Předmět dražby:
Pozemek o výměře 21.053 m2 se nachází ve výrobním areálu Svit a.s. Zlín.Část pozemku slouží jako komunikace, část jako stavební dvůr ke skladování stavebního materiálu.
Cena dosažená vydražením: 25.000.000,- Kč

Výrobní areál Hulín

Předmět dražby:
edná se o uzavřený výrobní areál č.p. 1279 na vlastních pozemcích o celkové ploše 14 626 m2, bývalou část areálu TOS Hulín, který je tvořen šesti hlavními objekty - výrobní halou bez čp/če na parc. č. 2195/6, objektem stolárny bez čp/če na parc. č. 2175, budovou sociálního zázemí č.p. 1279 na parc. č. 2178, budovou administrativy bez čp/če na parc. č. 2195/37, ocelovým přístřeškem bez čp/če na parc. č. 2179, přístřeškem na parc. č. 2195/14, dvěma vedlejšími objekty - skladové přístřešky na parc. č.2195/31, 2195/33 a dále zpevněnými manipulačními a parkovacími plochami v areálu, přístupovou zpevněnou komunikací a přípojkami inženýrských sítí. Plochy mezi objekty jsou zpevněné, převážně betonovými panely. V jižní části areálu, podél výrobní haly je umístěna venkovní jeřábová dráha. V současné době je nepoužívaná. S ohledem na skutečnost, že střední část dráhy v délce cca 40 metrů je umístěna nad pozemkem cizího vlastníka bez ošetření odpovídajícím věcným břemenem, je možnost používání dráhy omezena. Jedná se o část bývalého areálu TOS Hulín. Areál je napojen na elektro (vlastní trafostanice), veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci. Plyn není k dispozici. Stavebně technický stav areálu jako celku je dobrý standard až horší podstandard, prostory administrativní budovy jsou velmi dobrý standard. Součástí předmětu dražby je soubor věcí movitých - technologie lakovna prášková a zařízení tryskací. Bližší specifikace předmětu dražby v dražební vyhlášce a znaleckých posudcích (na vyžádání u dražebníka)
 
Cena dosažená vydražením: 25.000.000,- Kč

Pekárny K a K

Předmět dražby:
Jedná se o samostatný areál skládající se z hlavní výrobní budovy pekárny, dvoupodlažní stavby výrobny cukrářských výrobků, budovy garáží se sklady a kanceláří dopravy, mycí rampy na auta, přízemního objektu kotelny a dvoupodlažní budovy domu s dvěma byty a vrátnice.
Cena dosažená vydražením: 20.000.000,- Kč

Výrobně – skladovací areál ACC v k.ú. Rapotín

Předmět dražby:
Dražené nemovitosti, areál společnosti AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. se skládá z výrobních a skladových objektů s pozemky a příslušenstvím. Nachází se v klidné okrajové lokalitě obce, v zástavbě provozních nemovitostí a rodinných domů k.ú. Rapotín. Pozemky areálu jsou umístěny téměř v rovině, přiléhající k státní silniční komunikaci č. I/11 směr Šumperk - Ostrava. V okolí oceňovaného areálu se nachází smíšená zástavba obce Rapotín. Detailní popis viz. Dražební vyhláška.
Cena dosažená vydražením: 18.000.000,- Kč
Stránky: << < [1] [2] [3] [4] [5] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™