česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - připravovanéRodinný dům Kyselka

Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce formou elektronické aukce. Tato nemovitost se nachází v obci místního a částečně rekreačního významu přibližně 10 km severovýchodně od krajského města Karlovy Vary. Jedná se o bývalé lázně, v místě stáčírna minerálních vod Mattoni. Rodinný dům se nachází v samostatné stavebně nesrostlé části Nová Kyselka. Parkování je na obecním pozemku u domu, jedná se o velmi klidné místo pro bydlení s jižní orientací. Tento rodinný dům je zděný se sedlovou střechou, nepodsklep, se dvěma nadzemními podlaží a půdou. V roce 2015 až 2016 proběhla výměna oken, nová přední fasáda a fasáda západní štítové střechy. V roce 2007 až 2010 proběhla celková rekonstrukce kuch. a soc. zařízení, nové ÚT v celém domě. Základové pásy jsou bez funkční izolace proti zimní vlhkosti. Dispoziční řešení bytu 4+1 + soc. a skladové zázemí: - vstup do domu předním jižním průčelím, současně možný vstup do přístavby z východu I.NP- chodba se schodištěm, kuchyně, pokoj, koupelna s WC, v zadní přístavbě sklad a kotelna vč. skladu paliva II. NP – chodba, tři pokoje (jeden průchozí), umyvadlo, vana, sprchový kout, WC, standardní kuch. linka a sporák na PB, vytápění ústřední na pevná paliva, měděné rozvody a desková otopná tělesa, ohřev vody v kombinovaném bojleru
  
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 1.090.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Podzemní stavba se samostatným účelovým určením – železobetonový průchozí kanál Zlín

Předmět dražby:
Od dražby bylo na žádost navrhovatele upuštěno.
Navrhovatel:
Mgr. Miroslav Sládek

Datum konání: Nejnižší podání: 4.000.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Víceúčelový objekt služeb a občanské vybavenosti nám. Budovatelů 1334/27b, Karviná

Předmět dražby:
Objekt č.p. 1334 pravděpodobně bývalé občanské vybavenosti vybudovaný asi v polovině 50. let jako kulturní dům. V současnosti užíván pouze v I. NP, ostatní NP nevyužívané se zanedbanou údržbou k celkové rekonstrukci a revitalizaci. Budova je situována jako středový objekt na jižní straně nám. Budovatelů v Karviné, mezi ulicemi Bohumínskou a Osvobození na západním okraji Karviné. Celopodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou vestavěný mezi budovu bývalého hotelu a admistrativní budovy. Nosné konstrukce v kombinaci žb. monolitický skelet s vyzdívaným opláštěním. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Dispoziční řešení: V I. NP provozována herna s hospodou a příslušných sociálním zařízením, dále zastavárna. Obě přístupné z nám. Budovatelů. Z jižní strany přístupná prodejna potravin a byt správce objektu velikosti 1+1. V I. PP jsou pouze skladové prostory v době prohlídky nevyužívané. Ve II. NP byl původně kinosál, šatny a sociální zařízení v současné době nevyužívané. Užívána je pouze místnost kotelny pro vytápění I. NP. Technické řešení: Objekt řešený v tradiční žb technologii - žb monolitický skelet s vyzdívaným opláštěním a vnitřními příčkami, plochá střecha, betonové schodiště, živičná krytina, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Dřevěná zdvojená okna a FeAL výkladce v I. NP, vnitřní hladké štukové omítky, venkovní břízolitové. Vstupní dveře FeAL, vnitřní dveře dřevěné do ocel. zárubní. Podlahy řešené v kombinaci terasová dlažba, keramická dlažba, PVC a zátěžové koberce, vnitřní obklady keramické standartní. Rozvody 400/240 V bleskosvod, standardní rozvody zdravotechniky. Ústřední vytápění z centrálního zdroje - plynový kotel ve II. NP, rozvody v Cu trubkách, otopné panely a radiátory (pouze v I.NP). Standardní zařizovací předměty - umývadla a splachovací WC v I. NP, v I. NP kuchyňka se standardní linkou. Objekt ve stáří asi 60 let v současnosti ke kompletní rekonstrukci. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou pouze přípojky inženýrských sítí do ulice.
  
Navrhovatel:
S77 a.s., Šumavská 2535/43, 78701 Šumperk

Datum konání: Nejnižší podání: 3.900.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemek p.č. 1119/184

Předmět dražby:
Jedná se o dražbu pozemku p. č. 1119/184 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 336 m2 zaps. na LV č. 701 v k. ú. Zlín, z majetkové podstaty úpadce Svit Zlín a. s. Pozemek je situován při frekventované páteřní ulici Zlína, tř. Tomáše Bati. Pozemek je rovinatý, zpevněný betonovou plochou a je užíván jako parkoviště. Územní plán pozemek částečně řadí do ploch dopravních. Na pozemku, vzhledem k jeho funkci, se nenachází vzrostlá zeleň. Dražený pozemek je v současnosti pronajat na základní nájemní smlouvy.
 
Navrhovatel:
Mgr. Miroslav Sládek

Datum konání: Nejnižší podání: 2.700.000,-Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Objekt občanské vybavenosti Klášterec nad Ohří

Předmět dražby:
Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníka AUTOSKLO s. r. o. v likvidaci, IČ: 27450899, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
Soubor je dražen pod názvem „Objekt občanské vybavenosti Klášterec nad Ohří“ a je tvořen těmito nemovitostmi:
- pozemek p. č. 1145/1 o výměře 533 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Miřetice u Klášterce nad Ohří, č. p. 152, prům. obj. Stavba stojí na pozemku p. č. 1145/1
- pozemek p. č. 1145/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba Stavba stojí na pozemku p. č. 1145/2
- pozemek p. č. 1149/20 o výměře 94 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
to vše zapsáno na LV č. 5574, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří a okres Chomutov (dále jen „předmět dražby“).
Průmyslový objekt
Hlavní skladový objekt je dvoupodlažní stavbou rozdělenou na kanceláře a truhlářskou, zámečnickou a klempířskou dílnu. V současné podobě byl objekt zkolaudován v roce 2011.
V 1 NP se nachází vstup (13,84 m2), schodiště, chodba (13,7), truhlářská dílna (138,29 m2), zámečnická a klempířská dílna (139,38 m2), 3x sklad (18,08+12,8+2,3 m2), denní místnost pro zaměstnance dílen (12,1 m2), WC (12,99 m2), úklidová místnost (11,84 m2).
Ve 2 NP se nachází schodiště, chodba (31,3 m2), šatny (9,09+8,1 m2), WC, sprcha (10,94 m2), místnost serveru (1 m2), 3x kancelář (34,81+34,04+32,05 m2), sekretariát s kuchyňkou (20,1 m2)
V podkroví se nachází schodiště, chodba (15,99 m2), denní místnost s kuchyňkou (14,8 m2), WC (12,44 m2), zasedací místnost (69,78 m2)
Celková pronajatelná plocha (bez chodeb a schodišť) je 594,93 m2.
Odhad konstrukčních vlastností: Základy objektu jsou betonové. Konstrukce je zděná smíšená, střecha je sedlová, krov je dřevěný. Plášť je zateplený. Střešní krytina je šindelová. Okna jsou plastová zdvojená.
Objekt prošel před kolaudací v roce 2011 kompletní rekonstrukcí – vyspravení zdiva, oprava střechy, nová okna, podlahy, rozvody, vybavení.
Podle informací ve stavební dokumentaci je objekt připojen k vodovodu, rozvodu elektřiny a ke kanalizaci. Vytápění spolu s ohřevem vody je zřejmě řešeno tepelným čerpadlem a teplovodem.
Na základě informací zjištěných při prohlídce a informací ze stavební dokumentace předpokládáme dobrý stav objektu s dobrou údržbou.
Objekt bez č. p./č. ev.
Dle stavební dokumentace se jedná o schodiště, které má vlastní vstup z ulice a vede do patra výše popsaného průmyslového objektu.
Stav tohoto objektu je shodný se stavem průmyslového objektu.
Pozemky
Pozemky parc. č. 1145/1 a 1145/2 jsou zastavěnou plochou průmyslového objektu. Pozemek parc. č. 1149/20 je manipulační plochou využívanou v jednotném funkčním celku s objektem.
Na pozemku parc. č. 1145/1 vázne věcné břemeno (podle listiny) zajištění ostrahy a napojení na PCO z vrátnice.
Na pozemku parc. č. 1149/20 vázne věcné břemeno chůze a jízdy.
Areál není oplocen.
Dle územního plánu obce Klášterec nad Ohří se oceňované stavby a pozemky nachází v oblasti určené pro průmyslovou výrobu.
  
Navrhovatel:
Mgr. Ivo Tichovský

Datum konání: 26. června 2019 12:30 Nejnižší podání: 3.500.000,- Kč
Místo konání:  HOTEL REZIDENCE EMMY, K Zelené louce 2a, 148 00 Praha 4 – Kunratice Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 750.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Rodinný dům Lískovec č.p. 101

Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům Lískovec č.p. 101“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. St. 131 o výměře 387 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lískovec, č.p. 101, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 131 - pozemek p.č. 163/2 o výměře 650 m2, zahrada, zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 329, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro katastrální území Lískovec, obec Koryčany a okres Kroměříž. Předmětem dražby je koncový řadový rodinný dům o velikosti 2+1 s výminkem o velikosti 1+1, přízemní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Hlavní obytná hmota objektu je situována rovnoběžně s uliční čárou, vedlejší - hospodářské stavby jsou situovány kolmo k uliční čáře. V ceně oceňované stavby je zahrnuta i cena navazujících vedlejších staveb (průjezd, výminek, hospodářské stavení) a venkovní úpravy (zpevněné plochy – chodníky betonové i dlážděné vč. obrubníků, přípojka elektro, přípojka plynu, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace, oplocení vč. plotových vrátek). Stáří stavby je odhadováno kolem roku 1940 pro hlavní objekt nemovitosti a k němu navazujícím vedlejším stavbám a venkovním úpravám. Objekt rodinného domu vč. vedlejších staveb se nachází na parcele číslo st. 131 o výměře 387 m? (zastavěná plocha a nádvoří). Přilehlá zahrada se nachází na p.č. 163/2 o výměře 650m?.
Navrhovatel:
JUDr. Eva Dušková

Datum konání: Nejnižší podání: 430.000,- Kč
Místo konání:  aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Prodej, chalupa, Víchová nad Jizerou

Předmět dražby:
Prodej chalupy 4+1 v malebném prostředí obce Víchová nad Jizerou, okres Semily, kraj Liberecký. Dům je z poloviny podsklepen, v přízemí je veranda, velká obytná místnost s krbem, kuchyně, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a samostatné wc. V patře 3 ložnice a prostorná půda. Topení v domě zajišťuje kotel na tuhá paliva a elektrokotel, ohřev vody bojlerem, napojení na vlastní studnu, odpad řešen jímkou s ČOV. K nemovitosti patří dvě parkoviště. Občanská vybavenost v obci. Žije zde 952 obyvatel.
Navrhovatel:
Jana Dvořáková

Datum konání: Nejnižší podání:
Místo konání:  https://elektronicke-aukce.draspomorava.cz/ Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Garáž bez čp/če, k.ú. Butovice na pozemku p.č. 1170/13

Předmět dražby:
Řadové garáže za areálem bývalé pekárny ve smíšené průmyslové a rezidenční zóně města po levé straně ulice Poštovní, asi 300 m od centrálního náměstí. Dle platného SÚP obce jde o plochu pro smíšenou zástavbu. Objekty je možno napojit na všechny potřebné inženýrské sítě obce a jsou přístupné z veřejné komunikace. Jedná se o standardní zděné, řadové, přízemní garáže: - pozemek p.č. 1170/13 o výměře 21 m2 - zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, garáž stavba stojí na pozemku p.č.: 1170/13 Konstrukce: Základ - betonové pásy Obvodové stěny - zděné tl. 15-20 cm Stropy - hurdiskové Krytina - pozinkovaný plech Klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Úpravy povrchů - omítky Dveře - chybí Okna - chybí Vrata - plechová Podlahy - betonové Elektroinstalace - světelná Uvedená cena je za jednu garáž.
Navrhovatel:

Datum konání: Nejnižší podání: 150.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Smolotely s přilehlými pozemky

Předmět dražby:
Jedná se o přízemní objekt s podkrovím. Dům je zděný ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou a krytinou z betonových tašek. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Základy bez izolace proti zemní vlhkosti. Vnější omítka hladká vápenná, vnitřní omítky štukové. Stropy s rovným podhledem, okna dřevěná s izolačním zasklením, dveře náplňové do obložkových zárubní. Podlahy v přízemí i podkroví z keramické dlažby. Vytápění ÚT podlahové kotlem na pevná paliva a krb, ohřev TUV bojlerem, elektroinstalace světelná i motorová. Objekt je v udržovaném stavu. Částečná rekonstrukce byla provedena v roce 1997, vestavba podkroví v roce 2002. Dispoziční řešení: Přízemí - hala se schodištěm, koupelna s WC, pracovna, kuchyně, pokoj s jídelnou, chodba, spíž, kotelna, pokoj. Podkroví - chodba, koupelna s WC, ložnice, dětský pokoj. Objekt byl dle vyjádření majitele postaven v roce 1950. Stáří objektu je 70 let.
Navrhovatel:

Datum konání: Nejnižší podání: 2.600.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz. Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Lesní pozemky, k.ú. Smolotely

Předmět dražby:
Jedná se o 3 samostatné parcely s funkcí lesa na okraji obce Smolotely. Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze Orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot. Žije zde 236 obyvatel. Oficiálně se obec nečlení na části. Jsou v ní evidovány čtyři základní sídelní jednotky - vesnice Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty. K obci patří i několik samot podél Líšnického potoka: Hamr, Parník, Panský Mlýn. Uvedené parcely se nachází v samotě Hamr.
Navrhovatel:

Datum konání: Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz. Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  
Stránky: [1] [2] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™