česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - připravovanéStavební parcela na pozemku p.č. 940/37 a p.č. 923/7, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 1 na pozemcích p.č. 940/37 a p.č. 923/7 o celkové výměře 1 542 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/25 a p.č. 923/8, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 2 na pozemcích p.č. 940/25 a p.č. 923/8 o celkové výměře 973 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/32 a p.č. 941/18, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 11 na pozemcích p.č. 940/32 a p.č. 941/18 o celkové výměře 789 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 12 na pozemku p.č. 940/35 o celkové výměře 1 066 m2 dle oddělovacího GP vzniklý z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na RD č.p. 349 vč. přilehlých pozemků, k.ú. Mikulčice

Předmět dražby:
Oceňovaný rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Součástí domu je i půda. Dům pochází asi z roku 1955. Před 12 lety byly provedeny dílčí modernizace - koupelna, WC, podlahové krytiny. Nemovitost je víceméně v původním stavu. Základy jsou smíšené bez funkční izolace, objekt je zděné konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha sedlová, v části pultová, střešní krytinu tvoří pálená taška, v části plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou břízolitové z ulice a vápenné ve dvoře. Dispozičně je dům řešen jako 4+2. Podlahová plocha činí 133,50 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 158,10 m2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a je zde zaveden zemní plyn. Dům je vytápěn ústředně pomocí plynového kotle – mimo provoz, nefunkční a topná tělesa jsou závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Přilehlý pozemek parc. č. 658 o výměře 309 m2 je částečně zastavěn stavbou výše popsaného rodinného domu, na části se nachází stavba garáže a sklad a částečně tvoří dvorek. Je bez porostů a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dále jsou součástí ocenění i pozemky parc. č. 151/4 a 160 o celkové výměře 65 m2, které se nacházejí asi 550 m severovýchodně od domu a dříve sloužily k drobnému zahradničení, nyní zarostlé a bez využití. Dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení.
Navrhovatel:

Datum konání: Nejnižší podání:
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz. Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na RD Micmanice č.p. 256, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Micmanice, okres Znojmo“

Předmět dražby:
Obec Strachotice leží asi 9 km JV od Znojma na hranici s Rakouskem. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Místní část Micmanice leží na JV okraji obce. Rodinný dům s pozemkem zapsaný na LV č. 637 na JV okraji místní části v sousedství FVE. Rodinný dům na LV 637 ve velmi špatném stavebně technickém stavu vhodný pouze k asanaci. Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na RD Micmanice č.p. 256, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Micmanice, okres Znojmo“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na parcele St. 279 o výměře 718 m2 – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Micmanice, č.p. 256, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 279 - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na parcele 722/1 o výměře 4.101 m2 – orná půda. Způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 637 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Micmanice, obec Strachotice a okres Znojmo
Navrhovatel:
Insolvency Project v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 47.000,- Kč
Místo konání:  v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební jistota: 10.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  

Velký stavební pozemek Liberec – Jeřmanice, Pastevní ulice

Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je pozemek, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníka Milana Saiberta, bytem: U Husova sboru 74, 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí. Pozemek je dražen pod názvem „Velký stavební pozemek Liberec – Jeřmanice, Pastevní ulice“ a je tvořen touto nemovitostí: - pozemek parc. č. 1911 o výměře 1835 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond zapsán na LV č. 299 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, pro katastrální území Jeřmanice, obec Jeřmanice a okres Liberec
 
Navrhovatel:
JUDr. Ladislav Paulus

Datum konání: 27. února 2020 10:00 Nejnižší podání: 1.890.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/102 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Společná dražba dobrovolná – věci movité

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – kancelářské a sportovní vybavení staršího data výroby, v naprosté většině se jedná o značně použité a opotřebované zboží. Některé věci jsou nekompletní. Jedná se o tyto jednotlivé předměty dražby: 1) Flighscope A 2) Flighscope B 3) Flighscope C 4) Notebook 2v1 Acer SPIN 5 5) Monitory 11 ks 6) Televizory 3 ks 7) Tiskárny 8 ks A-G 8) Notebooky A, B 9) Bezpečnostní etikety 10) Vozík el. golf 11) Vozík el. golf (dále jen „předmět dražby“).
Navrhovatel:
JUDr. Eva Dušková

Datum konání: Nejnižší podání: 1.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/ Minimální příhoz: 50,- Kč
Dražební jistota: 200,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Orná půda Svatobořice-Mistřín

Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín: Soubor je dražen pod názvem „Orná půda Svatobořice-Mistřín“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Parcela č. 870/75 o výměře 4.742 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond • Parcela č. 1994/51 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). Pozemky parc. č. 870/75 a 1994/51 Pozemek parc. č. 870/75 o výměře 4742 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a pozemek parc. č. 1994/51 o výměře 5 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – neplodná půda. Výměra pozemků činí celkem 4747 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské ZO – orná půda. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Navrhovatel:
EF Insolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 180.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/126 Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Družstevní byt Praha Modřany

Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je Družstevní podíl (členská práva) v korporaci Stavební bytové družstvo POKROK spojený s právem k nájmu družstevního bytu ev. č. 486 052 o vel. 3+KK/L, v bytovém domě č. p. 3201, ul. Modřany, č. or. 12, Praha 12, který se váže k níže uvedeným nemovitostem: Bytová jednotka č. p. 3201/52, byt. z., vymezeno v: Budova – Modřany, č. p. 3201, byt. dům, LV 5481, na parcele 4736/3, LV 8769 to vše zapsáno na LV č. 5482 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Modřany, obec Praha a okres Hlavní město Praha (dále jen „předmět dražby“). Celkový popis předmětu dražby Předmětem elektronické dražby je družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu POKROK, který je spojen s užíváním bytu č. jednotky 3201/52 v bytovém domě označeném č. p. 3201, kat. úz. Modřany, obec Praha. Stavební bytové družstvo POKROK, je, mimo jiné, i ideálním spoluvlastníkem pozemku č. parc. 4736/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Modřany, obec Praha, na kterém bytový dům č. p. 3201 stojí. Bytová jednotka č. 3201/52 patřící k draženému družstevnímu podílu se nachází v 6. nadzemním podlaží v budově ozn. č. p. 3201 v ulici Levského, Praha – Modřany. Poloha domu, ve kterém se byt nachází, je v jižním sektoru obce v katastru Modřany. V nejbližším okolí je typická sídlištní zástavba panelových domů, v širším okolí poté rezistenční zástavba rodinnými domy. Dopravní spojení s centrem hl. města je zajištěna autobusovou i tramvajovou dopravou MHD, nejbližší stanice metra je Kačerov trasy „C“ PRAŽSKÉHO METRA. Bytový dům byl postaven v montované panelové technologii v roce 1985. Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem bylo provedeno v r. 2005 včetně hydroizolace spodní stavby (mytí a ošetření fasády 2019), oprava střechy – rok 2017 nová konstrukce střechy, rekonstrukce výtahů – rok 2011, nová plastová okna – rok 2002-2006 po etapách. Zásobování teplem i teplou vodou je centrální. Vlastní bytová jednotka č. 3201/52 je byt o velikosti 3+kk/L o celkové podlahové ploše, dle prohlášení vlastníka 62 m2, v podlahové ploše je započítána i podlahová plocha komory na společné chodbě, která činí 2.55 m2, k bytu náleží užívání lodžie o výměře 2.89 m2.
 
Navrhovatel:
JUDr. Václav Mlnářík Ph.D.

Datum konání: Nejnižší podání: 2.900.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/124 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 700.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  
Stránky: [1] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™