česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - připravovanéGaráž se zahradou, Pilníkov

Předmět dražby:
Řadová garáž zděná, dřevěná pultová střecha neumožňující podkroví se živičnou krytinou. Základy betonové, obvodové zdivo tl. 30 cm, strop chybí, klempířské konstrukce - žlab z pozinkovaného plechu, svod a parapet chybí, vnitřní omítky vápenné, venkovní omítky pouze kolem vrat ostatní chybí, podlaha z betonové mazaniny, elektroinstalace chybí pouze el. přípojka, okno ocelové s jednoduchým zasklením drátosklem, dveře chybí, vrata ocelová otvíravá, odvětrání chybí. Vedle garáže je betonová opěrná zídka. Technický stav odpovídá stáří a svědčí o průměrné údržbě. Pozemek p.č. 845/22 o výměře 302 m2, zahrada.
 
Navrhovatel:
GERENTEA v.o.s. a Milan Sokolovič

Datum konání: Nejnižší podání: 103.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 25.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Kyselka

Předmět dražby:
Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce formou elektronické aukce. Tato nemovitost se nachází v obci místního a částečně rekreačního významu přibližně 10 km severovýchodně od krajského města Karlovy Vary. Jedná se o bývalé lázně, v místě stáčírna minerálních vod Mattoni. Rodinný dům se nachází v samostatné stavebně nesrostlé části Nová Kyselka. Parkování je na obecním pozemku u domu, jedná se o velmi klidné místo pro bydlení s jižní orientací. Tento rodinný dům je zděný se sedlovou střechou, nepodsklep, se dvěma nadzemními podlaží a půdou. V roce 2015 až 2016 proběhla výměna oken, nová přední fasáda a fasáda západní štítové střechy. V roce 2007 až 2010 proběhla celková rekonstrukce kuch. a soc. zařízení, nové ÚT v celém domě. Základové pásy jsou bez funkční izolace proti zimní vlhkosti. Dispoziční řešení bytu 4+1 + soc. a skladové zázemí: - vstup do domu předním jižním průčelím, současně možný vstup do přístavby z východu I.NP- chodba se schodištěm, kuchyně, pokoj, koupelna s WC, v zadní přístavbě sklad a kotelna vč. skladu paliva II. NP – chodba, tři pokoje (jeden průchozí), umyvadlo, vana, sprchový kout, WC, standardní kuch. linka a sporák na PB, vytápění ústřední na pevná paliva, měděné rozvody a desková otopná tělesa, ohřev vody v kombinovaném bojleru
  
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 410.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Podzemní stavba se samostatným účelovým určením – železobetonový průchozí kanál Zlín

Předmět dražby:
Od dražby bylo na žádost navrhovatele upuštěno.
Navrhovatel:
Mgr. Miroslav Sládek

Datum konání: Nejnižší podání: 4.000.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Víceúčelový objekt služeb a občanské vybavenosti nám. Budovatelů 1334/27b, Karviná

Předmět dražby:
Objekt č.p. 1334 pravděpodobně bývalé občanské vybavenosti vybudovaný asi v polovině 50. let jako kulturní dům. V současnosti užíván pouze v I. NP, ostatní NP nevyužívané se zanedbanou údržbou k celkové rekonstrukci a revitalizaci. Budova je situována jako středový objekt na jižní straně nám. Budovatelů v Karviné, mezi ulicemi Bohumínskou a Osvobození na západním okraji Karviné. Celopodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou vestavěný mezi budovu bývalého hotelu a admistrativní budovy. Nosné konstrukce v kombinaci žb. monolitický skelet s vyzdívaným opláštěním. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Dispoziční řešení: V I. NP provozována herna s hospodou a příslušných sociálním zařízením, dále zastavárna. Obě přístupné z nám. Budovatelů. Z jižní strany přístupná prodejna potravin a byt správce objektu velikosti 1+1. V I. PP jsou pouze skladové prostory v době prohlídky nevyužívané. Ve II. NP byl původně kinosál, šatny a sociální zařízení v současné době nevyužívané. Užívána je pouze místnost kotelny pro vytápění I. NP. Technické řešení: Objekt řešený v tradiční žb technologii - žb monolitický skelet s vyzdívaným opláštěním a vnitřními příčkami, plochá střecha, betonové schodiště, živičná krytina, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Dřevěná zdvojená okna a FeAL výkladce v I. NP, vnitřní hladké štukové omítky, venkovní břízolitové. Vstupní dveře FeAL, vnitřní dveře dřevěné do ocel. zárubní. Podlahy řešené v kombinaci terasová dlažba, keramická dlažba, PVC a zátěžové koberce, vnitřní obklady keramické standartní. Rozvody 400/240 V bleskosvod, standardní rozvody zdravotechniky. Ústřední vytápění z centrálního zdroje - plynový kotel ve II. NP, rozvody v Cu trubkách, otopné panely a radiátory (pouze v I.NP). Standardní zařizovací předměty - umývadla a splachovací WC v I. NP, v I. NP kuchyňka se standardní linkou. Objekt ve stáří asi 60 let v současnosti ke kompletní rekonstrukci. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou pouze přípojky inženýrských sítí do ulice.
  
Navrhovatel:
S77 a.s., Šumavská 2535/43, 78701 Šumperk

Datum konání: Nejnižší podání: 3.900.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Velemín, V Gruntu č.p. 34, Bílý Újezd

Předmět dražby:
Nemovitost se nachází v obci Velemín, v místní části Bílý Újezd, v ulici V Gruntu. Jedná se o pozemek p.č. St. 86 o výměře 419 m2, jehož součástí je RD č.p. 34. Na tomto pozemku je postavena bývalá stodola s vestavbou kanceláře a hygienického vybavení, dále dvougaráž. K pozemku p.č. St. 86 je ve funkčním celku přilehlý pozemek zahrady p.č. 1155 o výměře 264 m2, jehož součástí je stavba využívaná pro veřejné stravování – restaurace. Dále se jedná o pozemek p.č. 83/6 o výměře 536 m2. V KN evidován pouze RD č.p. 34. Venkovní úpravy jsou zde většího rozsahu, a to zpevněné plochy nádvoří zámkové dlažby a uliční plot z ocelových rámů na zděné granitové podezdívce, vrata na dálkové ovládání. Objekt je napojen na el. síť, veřejný vodovod, stokovou síť a plynovod, je přístupný po zpevněné místní komunikaci. Rodinný dům č.p. 34 je zděný, nepodsklepený, samostatně stojící, má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví, zastřešený sedlovou a pultovou střechou. Stáří původního domu je okolo 150 roků, původně dvě obytné místnosti v přízemí a navazující hospodářská část za domem. Dům byl rozšířen přízemní přístavbou obytných místností vč. hygienického vybavení a kotelny a tento byt nyní obsahuje vstupní verandu, chodbu, kuchyni, dva pokoje, koupelnu, WC a kotelnu. V přízemí hospodářské části (za domem) je prádelna s el. bojlerem a sklep, 2. NP bylo adaptováno na malý byt 1+1 s hygienickým vybavením. Tato část má pultovou střechu a byt je přístupný ze dvorku po venkovním betonovém schodišti. Vnitřní instalační rozvody v domu pro byty nejsou odděleny. Bývalá stodola na pozemku p.č. St. 86 zděná z kamenného zdiva, se sedlovou střechou, obsahuje původní prostory seníku a chléva s klenbovými stropem, stáří okolo 150 roků. Okolo roku 2000 a později byla k části chléva přistavěna vstupní veranda a chlév adaptován na kancelář vč. WC a sprchového koutu pro zaměstnance vlastníka. Vytápění je zde centrální z rodinného domu č.p. 34 od ÚT podzemní větví (kanálem) ve dvorku. Současně byla položena novodobá betonová krytina, žlaby a svody a fasáda štítu do dvorku. Garáže na pozemku p.č. St. 86 jsou zděné, nepodsklepené, mají plochou železobetonovou střechu, krytina živičné pasy, v průčelí jsou osazeny dřevěnými vraty, stáří okolo 40 roků. Budova na pozemku p.č. 1155 využívána jako restaurace (pro účely veřejného stravování), stáří stavby okolo 17 roků. Budova není evidována v KN, nezkolaudovaná. Hlavní část budovy je zastřešený prostor pro hosty, který je dřevěný trámkový skelet se sedlovou střechou s krytinou z betonových tašek prodlouženou makrolonovým prosvětlením. Podélné (uliční) průčelí a štítové (ze dvorku) je zavětrováno posuvnými skleněnými rámy vč. posuvných dveří. Podlaha zámková dlažba. Zděné provozní zázemí, a to kuchyně s úplným vybavením, barová místnost a sklad nápojových obalů. Veřejné hygienické vybavení je venkovní v prefabrikovaných toaletách na pozemku jiného vlastníka. Napojeno na inženýrské sítě v rámci jednoho objektu – RD č.p. 34.
 
Navrhovatel:
Mgr. Petr Vysoudil, se sídlem: Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava

Datum konání: Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 350.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  
Stránky: [1] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™