česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - aktuálníStavební parcela na pozemku p.č. 940/32 a p.č. 941/18, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 11 na pozemcích p.č. 940/32 a p.č. 941/18 o celkové výměře 789 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: 11. prosince 2018 12:30 Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 12 na pozemku p.č. 940/35 o celkové výměře 1 066 m2 dle oddělovacího GP vzniklý z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: 11. prosince 2018 12:45 Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemcích k.ú. Račice

Předmět dražby:
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích p.č. 451/19, 655, 657, 703/17, 755, 814/2, 820, část pozemků p.č. 703/57, 703/58, 539/1, 421, jsou zemědělskými pozemky a nacházejí se mimo zastavitelné území obce. Pozemky p.č. 753/15, 939/15, 939/16, 703/56, 451/20, 813/2, část pozemků 703/57, 703/58, 539/1, 421 jsou pozemky hospodářsky nevyužitelné, s náletovými porosty. Pozemky p.č. 536/11 a 536/12 jsou pozemky vodoteče. Pozemek p.č. 436/1 je zastavitelným pozemkem v ploše Br, dle územního plánu obce. Pozemek p.č. 812 je lesním pozemkem s porosty. Pozemky jsou zaps. v KN na LV č. 198, k.ú. Račice. Celková výměra pozemků 24085 m2.
 
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: 28. února 2019 11:00 Nejnižší podání: 720.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Rodinný dům č.p. 47 a rodinný dům č.p. 48, k.ú. Předín

Předmět dražby:
Předmět dražby se nachází v obci Předín na trase Třebíč - Telč asi 15 km západně od Třebíče. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Rodinný dům č.p. 47 je situovaný po pravé straně silnice v těsném sousedství kostela, rodinný dům č.p. 48 po pravé straně silnice se nachází při vjezdu do obce Předín. a) Rodinný dům č.p. 47 Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou po levé straně místní komunikace jako samostatně stojící. Příslušenství objektu tvoří pouze zchátralý dřevník ve dvoře. Napojení objektu na veřejné sítě - přípojka vody, kanalizace pravděpodobně do jímky na vyvážení a elektroinstalace. Dispozičně je objekt řešený jako 3+1 se základním sociálním zařízením. Jedná se o původní objekt, který starší více než 100 let a je velmi špatném stavebně technickém stavu. Základy jsou pravděpodobně kamenné bez izolace, zdivo smíšené, dřevěné stropy s rovným podhledem, hambálkový krov, eternitová krytina, bez klempířských konstrukcí. Hladké vnitřní a venkovní podlahy, dřevěné podlahy, dřevěná kastlová okna a dřevěné dveře, v koupelně vana, umyvadlo a spl. WC, rozvody zdravotechniky, el. bojler. Ústřední etážové vytápění, kotel na tuhá paliva a litinové radiátory. Rodinný dům č.p. 47, který se nachází v obci Předín má pouze pozemek p.č. St. 65. Dále k nemovitosti zapsaném na LV č. 529 patří tyto pozemky: ? pozemek p.č. 373/1 o výměře 2841 m2, orná půda, zemědělský půdní fond ? pozemek p.č. 374/2 o výměře 1144 m2, orná půda, zemědělský půdní fond Dražené pozemky se nacházejí v zemědělsky obhospodařovaných lánech určených pouze k zemědělské výrobě, pozemky vedené jako ostatní plocha jsou zatravněné příkopy kolem silnice Štěměchy-Předín. b) Rodinný dům č.p. 48 Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou po pravé straně komunikace při vjezdu do obce od Třebíče jako samostatně stojící. Příslušenství objektu tvoří pouze polorozpadlý zděný dřevník ve dvoře. Napojení objektu na veřejné sítě - přípojka vody, kanalizace pravděpodobně do veřejné kanalizace, nefunkční přípojka plynu a elektroinstalace. Dispozičně je objekt řešený jako 3+1 s minimálním sociálním zařízením. Základy rodinného domu jsou pravděpodobně kamenné bez izolace, zdivo smíšené, dřevěné stropy s rovným podhledem v části poškozené, hambálkový krov, krytina pálená a cementová taška, klempířské konstrukce pouze od ulice. Hladké vnitřní a venkovní podlahy, kombinace dřevěných podlah a cementovaných potěrů, dřevěná kastlová okna ze dvora a plastová okna z ulice, dřevěné vnitřní dveře, v koupelně pouze vana, umyvadlo a spl. WC, koupelna bez obkladů, pouze minimální odkanalizování. Rodinný dům je vytápěn kamny na tuhá paliva. Rodinný dům č.p. 48, má pouze pozemek pod stavbou a dvorem p.č. St. 118/2.
 
Navrhovatel:
Ing. Petr Janíček, DiS, MBA, LL.M.

Datum konání: 05. března 2019 10:30 Nejnižší podání: 580.000,- Kč
Místo konání:  aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemcích k.ú. Předín

Předmět dražby:
Jedná se o zemědělské pozemky zapsané na LV 243, všechny tyto pozemky jsou situovány v zemědělsky obhospodařovaných lánech určených pouze k zemědělské výrobě, pozemky vedené jako ostatní plocha jsou zatravněné příkopy kolem silnice Štěměchy-Předín. Pozemek vodní plochy je zatravněn. ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 856 o výměře 2392 m2 – orná půda, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 862 o výměře 2985 m2 – orná půda, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2240/4 o výměře 2662 m2 – orná půda, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2446/11 o výměře 2699 m2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2446/27 o výměře 87 m2 – vodní plocha, kryto vodního toku uměle ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2446/97 o výměře 122 m2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2501/122 o výměře 89 m2 – ostatní plocha, silnice ? spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2501/129 o výměře 51 m2 – ostatní plocha, silnice
 
Navrhovatel:
Ing. Petr Janíček, DiS, MBA, LL.M.

Datum konání: 05. března 2019 11:00 Nejnižší podání: 110.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Vinařský sklípek s ubytováním - Mutěnice

Předmět dražby:
Předmět dražby se nachází v obci Mutěnice na trase Hodonín - Brno asi 9 km SZ od Hodonína. V obci základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Dražený objekt v lokalitě „Bůdy” asi 50 m od křižovatky s ulicí Vinařskou naproti zastávky žst. Mutěnice. Jedná se o přízemní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou a podkrovím jako samostatně stojící v lokalitě vinařských sklípků „Bůdy”. Objekt je zapsán jako jiná stavba bez č.p. a má charakter provozního objektu - vinařský sklípek. Objekt nemá příslušenství, přípojkami inženýrských sítí je napojen do ulice „Bůdy”. Za domem pouze malý dvůr s dřevěným přístřeškem přístupný ze zadní strany z ulice Uzavřené. Objekt je využíván k degustaci vína, v podzemní části je malý kvelbený sklep, podkroví je využíváno k ubytování. V době prohlídky objekt prázdný, udržovaný ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. Provozní objekt na pozemku p.č. 2247 Přízemní objekt s podkrovím a částečným podsklepením. Vstup z ulice do zádveří, v čele vstup do sklepa, po pravé straně společenská místnost, po levé straně kuchyňka a schodiště do podkroví. Za kuchyňkou vlevo WC a výstup do přístřešku ve dvoře. V podkroví dvě místnosti, z toho z jedné je přístupná koupelna se sprchou, WC a umyvadlem. V I. PP je kvelbený sklep. Zdivo v tl. 40 cm, dřevěný trámový strop v podkroví SDK, sedlový krov a betonová taška, klempířské konstrukce z TiZN a Cu plechu, vnitřní hladké omítky, venkovní štukové, dřevěné schodiště do podkroví, betonové do I. PP. Dřevěné dveře do obložkových zárubní, dřevěná Euro okna v podkroví standardní střešní okna. Betonové podlahy a keramická dlažba v I. NP a PVC v podkroví. Standardní keramické obklady a dlažba v koupelně, standardní zařizovací předměty. Rozvody ZTI, elektro 400/240 V, ústřední vytápění kotlem na plyn, rozvody v Fe trubkách a otopné panely. Ve společenské místnosti v I. NP instalována kachlová kamna. Standardní kuchyňka linka a sporák se sklokeramickou deskou.
Navrhovatel:
JUDr. Ladislav Paulus

Datum konání: 05. března 2019 12:00 Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 400.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Spoluvlastnický podíl id. 8/1323, k.ú Slavkov u Uherského Brodu

Předmět dražby:
Jedná o spoluvlastnický podíl id. 8/1323 na soubor pozemků zapsaných na LV č. 342, LV č. 1383 a LV č. 1395, které se nachází u obce Slavkov asi 9 km jižně od Uherského Brodu na trase Uherské Hradiště - Strání - hranice se SR. V obci základní občanská vybavenost a základní infrastruktura. Pozemky na jižním okraji katastru při hranici s k.ú. Horní Němčí v trati „ Přední louky” mimo zastavěnou část obce přístupné po místní komunikaci vedoucí z obce jižním směrem na hřeben Bílých Karpat. Pozemky zapsané na LV 342 a LV 1383 vedené jako trvalý travní porost a užívané jako pastviny z části prorostlé náletovými dřevinami, pozemky zapsané na LV 1395 vedené a užívané jako lesní pozemky s trvalými převážně listnatými stromy. Trvalé porosty jsou ve stáří kolem 80 let převážně listnaté většinově v zastoupení buk, dub, habr, část porostů jehličnatých v zastoupení smrk. Pozemky a porosty jsou bez závad.
 
Navrhovatel:
JUDr. Radka Píšťková Záhorcová

Datum konání: Nejnižší podání: 45.230,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  

Rodinný dům Mikulov

Předmět dražby:
Rodinný dům je situován po pravé straně ulice Školní v Mikulově ve stávající řadové zástavbě jako středový s dvorní přístavbou a je přímo přístupná z této ulice. Nemovitost je tvořena rodinným domem č.p. 541 s pozemkem p.č. 1017/1 a příslušenstvím, sestávajícím z dřevěného přístřešku a venkovních úprav ve dvoře. Rodinný dům se nachází na severovýchodním okraji města asi 500 m od náměstí. Ve městě kompletní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Dispoziční řešení: rodinný dům řešen se dvěma bytovými jednotkami v I. NP (2+1, 1+1) (koupelna a WC společné) a jednou bytovou jednotkou 2+1 s vlastním hygienickým zařízením ve II. NP dvorní přístavby Technické řešení Přízemní, z části podsklepený řadový střední objekt s hambálkovým krovem z ulice a dvoupodlažní dvorní přístavbou založený na základových pasech, svislé nosné konstrukce zděné pravděpodobně z cihel, stropy dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem v přístavbě keramické, střecha sedlová se střešní pálenou krytinou, klempířské konstrukce úplné z FeZn plechu, schodiště do II. NP dřevěné s podstupnicemi, fasáda z ulice hladká ze dvora hrubá, vnitřní omítky štukové, okna dřevěná kastlová, dveře dřevěné hladké do ocel. zárubní, podlahy kombinace keramické dlažby a PVC, vytápění ústřední plynovým kotlem a kombinace radiátorů a otopných panelů, standardní hygienické vybavení - splachovací obložené WC, obložené koupelny, v koupelnách vana a umyvadlo - vše standardní. V kuchyních standardní kuch. linky a plynové sporáky. Objekt RD s pozemkem p.č. 1017/1 - zast. plocha a nádvoří a malou zahradou p.č. 1017/2 o výměře 148 m2. Ve dvoře dřevěný přístřešek s venkovním krbem, dále betonové zpevněné plochy, oplocení a přípojky IS do ulice Školní.
  
Navrhovatel:
JUDr. Ing. Petr Bernátek LL. M.

Datum konání: Nejnižší podání: 2.400.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01. Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  
Stránky: [1] [2] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™