česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - aktuálníId. 1/4 na rodinném domě Vilémov č.p. 57

Předmět dražby:
Předmětem prodeje z insolvenčního řízení dlužníka je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na rodinném domě Vilémov č.p. 57. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Humpolec, místní části Vilémov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 759/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ ve městě Humpolec je dále možné napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť objekt nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření znalce a dle odborného odhadu zpracovatele posudku přes 60 let. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Příslušenství stavby je tvořeno oplocením (drátěné pletivo na ocelových sloupcích, dřevěné latě na ocelových sloupcích), kovová vrata, přípojky IS.
 
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 200.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/37 a p.č. 923/7, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 1 na pozemcích p.č. 940/37 a p.č. 923/7 o celkové výměře 1 542 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/25 a p.č. 923/8, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 2 na pozemcích p.č. 940/25 a p.č. 923/8 o celkové výměře 973 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/32 a p.č. 941/18, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 11 na pozemcích p.č. 940/32 a p.č. 941/18 o celkové výměře 789 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 12 na pozemku p.č. 940/35 o celkové výměře 1 066 m2 dle oddělovacího GP vzniklý z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6, k.ú. Domažlice

Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené. výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: 15. dubna 2020 11:00 Nejnižší podání: 500.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-aukce.draspomorava.cz/ Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Soubor podílů na nemovitém majetku, k. ú. Zádveřice a k. ú. Vizovice

Předmět dražby:
Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Jaroslava Rafaje, bytem: Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice.
Soubor je dražen pod názvem „Soubor podílů na nemovitém majetku, k. ú. Zádveřice a k. ú. Vizovice“ a je tvořen těmito podíly na nemovitostech:
A) podíly na nemovitostech zapsané na LV 27, 742, 113, 114, 1409, 1395, 1265, 1343, 1358, 1379, v k. ú. Zádveřice následovně:
LV 27: id.1/6 na nemovitosti č.p. 155, stojícím na pozemku p.č. 59 id.1/6 na pozemku p.č. 61/2 id.1/3 na pozemcích p.č. 357/30, 1000/2, 1011, 1023/53, 1166/13, 1217/2, 2514
LV 742: id.1/12 LV 113: id.1/1101 LV 114: id.1/1101 LV 1409: id.1/1101 LV 1395: id.1/1101 LV 1265: id.1/1101 LV 1343: id.1/1101 LV 1358: id.1/1101 LV 1379: id.1/1101 to vše vedeno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Zádveřice, obec Zádveřice-Raková a okres Zlín;
B) podíl na LV č. 3016 v k. ú. Vizovice:
LV 3016: id.1/1101 to vše vedeno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Vizovice, obec Vizovice a okres Zlín
(dále jen „předmět dražby“).
Navrhovatel:
Mgr. Jiří Ostravský

Datum konání: Nejnižší podání:
Místo konání:  Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, Dražební společnost MORAVA s. r. o. Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  

Společná dražba dobrovolná – věci movité

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – kancelářské a sportovní vybavení staršího data výroby, v naprosté většině se jedná o značně použité a opotřebované zboží. Některé věci jsou nekompletní. Jedná se o tyto jednotlivé předměty dražby: 1) Flighscope A 2) Flighscope B 3) Flighscope C 4) Notebook 2v1 Acer SPIN 5 5) Monitory 11 ks 6) Televizory 3 ks 7) Tiskárny 8 ks A-G 8) Notebooky A, B 9) Bezpečnostní etikety 10) Vozík el. golf 11) Vozík el. golf (dále jen „předmět dražby“).
Navrhovatel:
JUDr. Eva Dušková

Datum konání: Nejnižší podání: 1.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/ Minimální příhoz: 50,- Kč
Dražební jistota: 200,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Zařízení prodejny Praha

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – vybavení prodejny staršího data výroby, a to jak pevně zabudované tak volně ležící zařízení. Ve většině případů se jedná o použité a opotřebované zboží. Některé věci jsou nekompletní. Jde spíše o zboží bazarového charakteru
Navrhovatel:
JUDr. Eva Dušková

Datum konání: Nejnižší podání: 30.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/ Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební jistota: 5.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Zásoby zboží – Golfové hole

Předmět dražby:
Předmět dražby zahrnuje golfové hole dámské, pánské i dětské. Jedná se o sety i jednotlivé kusy. Součástí jsou také golfové bagy k uložení a přenos holí. Většina z holí je nová. Předmětem dražby je rovněž malé množství cvičných holí.
Navrhovatel:
JUDr. Eva Dušková

Datum konání: Nejnižší podání: 900.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/ Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  
Stránky: [1] [2] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™