česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - aktuálníId. 1/4 na rodinném domě Vilémov č.p. 57

Předmět dražby:
Předmětem prodeje z insolvenčního řízení dlužníka je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na rodinném domě Vilémov č.p. 57. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Humpolec, místní části Vilémov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 759/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ ve městě Humpolec je dále možné napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť objekt nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření znalce a dle odborného odhadu zpracovatele posudku přes 60 let. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Příslušenství stavby je tvořeno oplocením (drátěné pletivo na ocelových sloupcích, dřevěné latě na ocelových sloupcích), kovová vrata, přípojky IS.
 
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 200.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Soubor pozemků, k. ú. Vážany u Uherského Hradiště

Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Soubor pozemků, k. ú. Vážany u Uherského Hradiště“ a je tvořen těmito nemovitostmi:
- pozemek p. č. 1, o výměře 155 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond - pozemek p. č. 782/3, o výměře 1086 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond - pozemek p. č. 1592, o výměře 255 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha - pozemek p. č. 2976, o výměře 1107 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond - pozemek p. č. 2977, o výměře 3977 m2, druh pozemku vinice, způsob ochrany zemědělský půdní fond, - pozemek p. č. 2996, o výměře 42 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
to vše zapsáno na LV č. 240 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro katastrální území Vážany u Uherského Hradiště, obec Vážany a okres Uherské Hradiště

Obec Vážany asi 12 km jihozápadně od Uherského Hradiště na trase Staré Město-Polešovice -Bzenec. V obci je pouze minimální občanská vybavenost (OÚ, školka, obchod) a základní infrastruktura (vodovod, plynovod). Chybí centrální ČOV. Oceňované pozemky jednak v zastavitelné části obce v její SZ části po levé straně silnice ve výjezdu do sousední obce Újezdec, jednak v zemědělsky obhospodařovaných částech určených z hlediska SÚP jsou vhodné pouze k zemědělské činnosti. Pozemky p. č. 1, 782/3 a 1592 po levé straně silnice ve výjezdu z obce směrem do obce Újezdec. Přes pozemek p. č. 782/3 vede příčně vedení VN 22 kV. Podle platného ÚP obce se jedná o pozemky v zastavitelné části obce. Z pozemku p. č. 782/3 o výměře je zastavitelná část o výměře cca 800 m2, zbývající část je v ochranném pásmu vedení VN. Pozemky p. č. 1592 a p. č. 1 jsou zastavitelné pouze podmíněně vzhledem situování v oblouku silnice. Pozemky p. č. 2976, p. č. 2977 a p. č. 2996 na hranici s k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště jsou z hlediska SÚP obce určeny pouze k zemědělské výrobě. Nicméně sousední obec Ořechov má v těsné blízkosti pozemků p. č. 2976 a p. č. 2996 pozemky určené k rezidenční zástavbě. Vzhledem k tomu, že jsou pozemky určeny jako zemědělské, oceněny jsou v tomto stavu.
 
Navrhovatel:
Ing. Petr Janíček

Datum konání: 14. srpna 2019 11:30 Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Místo konání:  Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 120.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Pozemek p. č. 4081, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště

Předmět dražby:
Pozemek je dražen pod názvem „Pozemek p. č. 4081, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště“ a je tvořen touto nemovitostí:
- pozemek p. č. 4081, o výměře 5054 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
zapsán na LV č. 1031 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, obec Ořechov a okres Uherské Hradiště
Pozemek p. č. 4081 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště na okraji katastru ve stávajícím zemědělsky obhospodařované lánu určený pouze k zemědělské výrobě.
Navrhovatel:
Ing. Petr Janíček

Datum konání: 14. srpna 2019 11:00 Nejnižší podání: 100.000,- Kč
Místo konání:  Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  
Stránky: [1] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™