česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - aktuálníId. 1/4 na rodinném domě Vilémov č.p. 57

Předmět dražby:
Předmětem prodeje z insolvenčního řízení dlužníka je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na rodinném domě Vilémov č.p. 57. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Humpolec, místní části Vilémov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 759/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ ve městě Humpolec je dále možné napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť objekt nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření znalce a dle odborného odhadu zpracovatele posudku přes 60 let. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Příslušenství stavby je tvořeno oplocením (drátěné pletivo na ocelových sloupcích, dřevěné latě na ocelových sloupcích), kovová vrata, přípojky IS.
 
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 200.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/37 a p.č. 923/7, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 1 na pozemcích p.č. 940/37 a p.č. 923/7 o celkové výměře 1 542 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/25 a p.č. 923/8, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 2 na pozemcích p.č. 940/25 a p.č. 923/8 o celkové výměře 973 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/32 a p.č. 941/18, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 11 na pozemcích p.č. 940/32 a p.č. 941/18 o celkové výměře 789 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma - Úvoz

Předmět dražby:
Stavební parcela č. 12 na pozemku p.č. 940/35 o celkové výměře 1 066 m2 dle oddělovacího GP vzniklý z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Navrhovatel:
Obec Dobšice, se sídlem: Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Datum konání: Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
Místo konání:  v sále sokolovny na adrese Za Sokolovnou 9, 671 82 Dobšice Minimální příhoz: 25.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6, k.ú. Domažlice

Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené. výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: Nejnižší podání: 540.000,- Kč
Místo konání:  https://elektronicke-aukce.draspomorava.cz/ Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na RD č.p. 349 vč. přilehlých pozemků, k.ú. Mikulčice

Předmět dražby:
Oceňovaný rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Součástí domu je i půda. Dům pochází asi z roku 1955. Před 12 lety byly provedeny dílčí modernizace - koupelna, WC, podlahové krytiny. Nemovitost je víceméně v původním stavu. Základy jsou smíšené bez funkční izolace, objekt je zděné konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha sedlová, v části pultová, střešní krytinu tvoří pálená taška, v části plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou břízolitové z ulice a vápenné ve dvoře. Dispozičně je dům řešen jako 4+2. Podlahová plocha činí 133,50 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 158,10 m2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a je zde zaveden zemní plyn. Dům je vytápěn ústředně pomocí plynového kotle – mimo provoz, nefunkční a topná tělesa jsou závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Přilehlý pozemek parc. č. 658 o výměře 309 m2 je částečně zastavěn stavbou výše popsaného rodinného domu, na části se nachází stavba garáže a sklad a částečně tvoří dvorek. Je bez porostů a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dále jsou součástí ocenění i pozemky parc. č. 151/4 a 160 o celkové výměře 65 m2, které se nacházejí asi 550 m severovýchodně od domu a dříve sloužily k drobnému zahradničení, nyní zarostlé a bez využití. Dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení.
Navrhovatel:

Datum konání: Nejnižší podání:
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz. Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Id. 1/2 RD s přilehlými pozemky, k.ú. Zlechov

Předmět dražby:
Prodej majetku v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžuje se podíl ve výši id. ? na RD a přilehlých pozemcích. Obec Zlechov se nachází asi 3 km západně od okresního města Uherské Hradiště a 2 km od Starého Města na silnici I/50 do Brna. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Oceňovaný RD na východním okraji obce v křižovatce místní komunikace a vedlejší silnice. V místě oceňovaného RD možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, částečně podsklepený, střecha sklonitá s krytinou z pálené tašky. Bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Okna plastová, vnitřní dveře náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a terasa. WC splachovací. Kuchyně jsou s linkou, sporákem. Vytápění je ústřední, plynový kotel. Teplá voda je ze zásobníku. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Dům je z roku 1939, fasáda byla provedena před 3 lety, jinak je dům průběžně udržován a opravován. Stav domu je dobrý, celkové vybavení průměrné. Jedná se o podíl ve výši id. ? na RD a přilehlých pozemcích.
Navrhovatel:

Datum konání: Nejnižší podání:
Místo konání:  Dražební společnost MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  

Soubor podílů na nemovitém majetku, k. ú. Zádveřice a k. ú. Vizovice

Předmět dražby:
Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Jaroslava Rafaje, bytem: Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice.
Soubor je dražen pod názvem „Soubor podílů na nemovitém majetku, k. ú. Zádveřice a k. ú. Vizovice“ a je tvořen těmito podíly na nemovitostech:
A) podíly na nemovitostech zapsané na LV 27, 742, 113, 114, 1409, 1395, 1265, 1343, 1358, 1379, v k. ú. Zádveřice následovně:
LV 27: id.1/6 na nemovitosti č.p. 155, stojícím na pozemku p.č. 59 id.1/6 na pozemku p.č. 61/2 id.1/3 na pozemcích p.č. 357/30, 1000/2, 1011, 1023/53, 1166/13, 1217/2, 2514
LV 742: id.1/12 LV 113: id.1/1101 LV 114: id.1/1101 LV 1409: id.1/1101 LV 1395: id.1/1101 LV 1265: id.1/1101 LV 1343: id.1/1101 LV 1358: id.1/1101 LV 1379: id.1/1101 to vše vedeno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Zádveřice, obec Zádveřice-Raková a okres Zlín;
B) podíl na LV č. 3016 v k. ú. Vizovice:
LV 3016: id.1/1101 to vše vedeno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Vizovice, obec Vizovice a okres Zlín
(dále jen „předmět dražby“).
Navrhovatel:
Mgr. Jiří Ostravský

Datum konání: 20. listopadu 2019 10:00 Nejnižší podání: 600.000,- Kč
Místo konání:  Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, Dražební společnost MORAVA s. r. o. Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,-Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Víceúčelový objekt Zlín - Štípa

Předmět dražby:
Objekt s č.p. 98 je na LV číslo 1683 zapsán jako bytový dům. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt půdorysné zástavby tvaru písmene U se sedlovou střechou, pod kterou je půdní prostor využit pro bytové účely – je zde velký byt 3+1 o velikosti 160 m2. Přízemí bylo využíváno jako nebytový prostor a slouží jako výrobní či skladové prostory. Tyto jednotky jsou samostatně zapsány na LV č. 1684, bytová jednotka (BJ) v podkroví je zapsána pod číslem 98/2, jiný nebytový prostor (NJ) v přízemí pod číslem 98/1. V r. 2017 došlo ke stavebním úpravám nebytového prostoru v přízemí, a to tak, že část tohoto nebytového prostoru byla rekonstruována na další bytovou jednotku velikosti 3+1. Takto provedené úpravy nebyly dosud zkolaudovány, pro dokončení schází dozdít menší otvor spojující bytovou jednotku s vedlejší garáží. Každá z jednotek je vytápěna samostatně jednak elektrickými přímotopy a jednak teplovodním ústředním topením z kotle, který je umístěn v nově zřizované jednotce. Konstrukční řešení: Dům postaven v r. 2009 jako novostavba s výjimkou části základů a obvodové zdi, kde bylo využito předchozí stavby (5%). Základy jsou železobetonové pasy. Svislé zdivo keramické se zateplením, stropy deskové s rovným podhledem, krov dřevěný, střecha tašková, pouze pultová střecha je kryta plechovou krytinou. Omítky vápenocementové, obklady keramické, dlažby keramické, podlahy PVC, plovoucí. Okna plastová, střešní VELUX, vnitřní výplně otvorů dřevěné. Vytápění ústřední s kotlem na dřevoplyn, ohřev TUV bojlerem. Elektroinstalace 220/380 V, rozvody slaboproudu včetně kamerového systému. V objektu jsou protipožární rozvody. ZTI je ve standardním provedení.
Navrhovatel:
Mgr. Lukáš Pachl

Datum konání: 10. prosince 2019 11:00 Nejnižší podání: 6.700.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni - v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dodatek k dražební vyhlášce  
Stránky: [1] [2] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™