česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 

Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražby - aktuálníRodinný dům Víska č.p. 31, okres Havlíčkův Brod

Předmět dražby:
Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka. Rodinný dům řadový koncový (severní část dvojdomku), přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou bez využití podkroví, zděné konstrukce. Dispozičně dům zahrnuje vstup se zádveřím, koupelnu s WC, kuchyň a dva pokoje. Objekt užíván min. 90 roků. Dům je ve špatném technickém stavu, neudržovaný, vyžaduje výrazné opravy a modernizace k dosažení soudobého standardu bydlení. Základy vč. zemních prací - základové pasy s narušenou izolací, svislé konstrukce - zdivo z opuky v tl. 45 cm. Stropy - s rovným podhledem, zastřešení mimo krytinu - dřevěný krov běžného provedení, sedlová střecha, krytina střechy pálená taška, klempířské konstrukce - úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů. Vnitřní omítky – vápenné, fasádní omítky – vápenné, vnější obklady - bez obkladu, vnitřní obklady - koupelna, vana, WC, kuchyně – standardní provedení. Dveře - hladké plné, okna - dřevěná dvojitá špaletová. Podlahy obytných místností – PVC, podlahy ostatních místností - keramické dlažby, PVC. Vytápění - lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace - světelný i motorový proud, bez bleskosvodu. Rozvod vody - studená a teplá, zdroj teplé vody - bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace - odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC. Vybavení kuchyně – podstandardní kuch. linka, sporák na tuhá paliva. Vnitřní hygienické vybavení - vana ocelová, umyvadlo v podstandardním provedení. Záchod - standardní splachovací. Pozemky v celkové výměře 301 m2: p.č. st. 30/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 176 m2 , p.č. 249/3, travní porost, výměra 96 m2 , p.č. 249/4, zahrada, výměra 29 m2 . Pozemky jsou užívány v jednotném funkčním celku s rod. domem č.p. 31.
 
Navrhovatel:
GERENTEA, v.o.s., se sídlem: Obeciny 3013, 760 01 Zlín

Datum konání: Nejnižší podání: 270.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Močovice, č.p. 144

Předmět dražby:
Nemovitost pochází z konce 19.století, pravděpodobně vybudovaná majiteli cukrovaru, kteří nemovitost obývali. Jedná se o dvoupodlažní řadový objekt k bydlení se sedlovou střechou s neobývatelným půdním prostorem, objekt je v malé části podsklepen - 14 m2 s klenbovým stropem. Objekt je zděný, krov dřevěný vázaný, stropy dřevěné - původní omítka na rákos, okna dřevěná, dveře plné, podlahy prkenné v obytných místnostech, na chodbách dlažba, schodiště dřevěné, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, venkovní omítky cementové jednovrstvé, vytápění ústřední nefunkční, rozvody ZTI původní, obklady běžné. Objekt je napojen na veřejné sítě elektro, vodovod a kanalizaci. Plyn zaveden není. V objektu je započatá rekonstrukce, krytina střechy je nová, okna jsou nová, ve 2. NP jsou provedeny snížené podhledy ze SDK, je vybudován 1 sprchový kout. Do objektu zaveden vodovod po vodoměr, vnitřní rozvody nejsou rozvedeny, vnitřní rozvody kanalizace jsou původní, v čelní části u vstupu rozestavěn vstupní prostor - nezastřešen. Ostatní nevyjmenované konstrukce jsou původní. K nemovitosti náleží pozemek předzahrádky a zahrada s ovocnými stromy cca 1000 m2. Technický stav objektu je velmi špatný. 2. NP - 4 pokoje, komora, kuchyň, wc, sprchový kout, chodba, schodiště 1. NP - 3 místnosti, koupelna + WC, 2 komory, chodby, vstup do sklepa
Navrhovatel:
Mgr. Radan Melka a Pelko real a.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 1.453.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 400.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Bytová jednotka č. 91/1, Pilníkov

Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 91/1 se nachází v samostatně stojícím zděném domě pravidelného obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, který má jedno podzemní technické podlaží, dvě nadzemní obytné podlaží a účelově nevyužitou půdu. Dům je netypové konstrukční soustavy. Je tvořen jednou sekcí, která je samostatně přístupná po schodišti. Určení stavby podle účelu jejího užití - budova vícebytová, netypová. Obsahuje celkem 6 bytů. Bytová jednotka č. 91/1 se nachází ve zvýšeném 1. NP. Objekt je napojen na přípojku el. energie, veřejného vodovodu, telefonu, plynu a na kanalizaci do společného septiku pro tři objekty. Není napojen na veřejnou kanalizační síť. Dispoziční řešení bytové jednotky: 1. PP - 1 sklep /není místnost/ 1. NP - předsíň, koupelna, WC, jídelna, kuchyňský kout, spíž, 2 pokoje a balkon
 
Navrhovatel:
GERENTEA v.o.s. a Milan Sokolovič

Datum konání: Nejnižší podání: 720.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Garáž se zahradou, Pilníkov

Předmět dražby:
Řadová garáž zděná, dřevěná pultová střecha neumožňující podkroví se živičnou krytinou. Základy betonové, obvodové zdivo tl. 30 cm, strop chybí, klempířské konstrukce - žlab z pozinkovaného plechu, svod a parapet chybí, vnitřní omítky vápenné, venkovní omítky pouze kolem vrat ostatní chybí, podlaha z betonové mazaniny, elektroinstalace chybí pouze el. přípojka, okno ocelové s jednoduchým zasklením drátosklem, dveře chybí, vrata ocelová otvíravá, odvětrání chybí. Vedle garáže je betonová opěrná zídka. Technický stav odpovídá stáří a svědčí o průměrné údržbě. Pozemek p.č. 845/22 o výměře 302 m2, zahrada.
 
Navrhovatel:
GERENTEA v.o.s. a Milan Sokolovič

Datum konání: Nejnižší podání: 103.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 25.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Restaurace U Bečvářů, Buštěhrad

Předmět dražby:
Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova. Nemovitost je přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Nemovitost je tvořena objektem č.p. 218 užívaným jako restaurace U Bečvářů a příslušenstvím, sestávajícím z běžných venkovních úprav (přípojky inž. sítí). Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace je řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou bez využití podkroví, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - sklepení 1. NP (přízemí) - restaurační prostor s výčepem, salonky a kóje, WC M+Ž, chodba, garáž, sklad, schodiště 2. NP - chodba, kancelář, kuchyně, přípravna, šatna zaměstnanců, sklad, sál s jevištěm a barem, WC M+Ž, terasa, byt 2+kk v rekonstrukci. Celková užitná plocha činí přepočtem 660 m2. Dům je užíván min. 140 roků, je proveden v masivní cihelné technologii. Je prováděna průběžná modernizace objektu a údržba.
 
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: 21. února 2018 11:00 Nejnižší podání: 5.300.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Horní Němčí

Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení, bude se dražit formou el. aukce. Obec Horní Němčí asi 10 km J od Uherského Brodu. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Přízemní objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem řadový krajní, nepodsklepený asi z 20.let minulého století. Bytová jednotka velikosti 1+1 . Technické řešení domu: betonové a kamenné základy bez funkční izolace, zdivo smíšené z nepálených cihel, stropy dřevěné, pálená krytina. Klempířské konstrukce z pozink. plechu, vnitřní hladké omítky, venkovní hladké štukové. Venkovní dřevěné schodiště, podlahy palubové a cem. potěry, dřevěné dveře do dřevěných zárubní, dřevěná zdvojená okna. Rozvody teplé a studené vody, lokální vytápění, rozvody 240 V. V objektu je vana, umyvadlo spl. WC, v kuchyni el. sporák. Objekt je odpojen od el. instalace. Rodinný dům ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu. Obvodové nosné zdivo je popraskané. V případě rekonstrukce nutné statické zajištění obvodových nosných konstrukcí stejně jako dodatečná izolace nosného zdiva. Objekt by bylo naprosto neekonomické rekonstruovat. Vzhledem k velikosti a situování pozemků je jediným vhodným řešením objekt asanovat a na vzniklém pozemku postavit objekt nový. Objekt na LV 1337 má výměru pouze 41 m2, ve skutečnosti je větší postavený na cizím pozemku (dvůr, dvorní přístavby).
Navrhovatel:
Euroinsolvence v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 140.000,- Kč
Místo konání:  Dražební spol. Morava s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Funkční zemědělský objekt (zařízení pro chov drůbeže)

Předmět dražby:
Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze Zlínský kraj, okres Vsetín, obec Valašské Meziříčí, k.ú. Bynina. Místní část Bynina na S okraji města, areál bývalého JZD asi 1 km od křižovatky s ulicí Masarykovou( silnice I/35 směrem do Hranic na Moravě ) - viz. situace v příloze. V místě možnost napojení na všechny IS. Ve městě kompletní občanská vybavenost. Areál bývalého JZD na SV okraji Byniny. Vlastní oceňovaný objekt slouží jako odchovna drůbeže a byl postaven asi v polovině 70. let min. století. Přízemní objekt se sedlovým krovem a využívaným podkrovím s přistavenou částí na Z podélné straně sloužící jako kancelář, šatny a soc. zařízení pro zaměstnance. obytnou částí. V daném místě je možnost napojení na sítě NN, veřejný vodovod a kanalizaci, příjezd z veřejné komunikace přes cizí pozemky. Oceňovaný areál není příjezdný z veřejné komunikace. Betonové základy, zdivo v tl. do 40 cm, vnitřní ocelové sloupy a průvlaky, keramické stropy do I nosníků, sedlový krov a krytina z AL šablon. Venkovní ocelové schodiště s manipulační rampou na S štítové straně. Klempířské konstrukce z FeZn plechu. Vnitřní hladké omítky, venkovní omítky stříkaný břízolit. Betonové podlahy a potěry, v přístavbě adm. části keramická dlažba a obklady Dřevěná zdvojená okna a dveře v adm. přístavbě, vlastní hala má pouze dřevěné ventilační otvory v podélných stranách obou podlaží. Dřevěná vrata jako přístupy do haly. V hale betonové podlahy s potěrem, rozvody 400/240v, bleskosvod. Součástí technologie jsou rozvody krmení, napájení a ventilace. V adm. přístavbě rozvody TUV, el. boiler, sprcha a umyvadlo s WC.. Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze.
Navrhovatel:
FADRUB spol. s.r.o.

Datum konání: Nejnižší podání: 3.500.000,-Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Byt - id. 1/4 na bytovém domě Jiříkov č.p. 99

Předmět dražby:
Předmětem prodeje nejvyšší nabídce z insolvenčního řízení dlužnice je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na bytovém domě č.p. 99. Jedná se o čtyřbytový dům celopodsklepený se střechou sedlovou, postaven technologií panelové montáže. Vstup do domu po schodišti do schodišťového prostoru s montovaným železobetonovým dvouramenným schodištěm, výtah v objektu není. V suterénu vlevo jsou 2 garáže s vjezdovými vraty v průčelí objektu. Napravo umístěny sklepní prostory, uhelny a základní příslušenství domu. Dlužnice užívá byt č. 1 (byt od vstupu do domu vlevo) a 1. garáž. Obvodové stěny jsou montované panelové s posypem vápencovou drtí, vnitřní stěny nosné a dělicí jsou železobetonové, stropy panelové montované. Vytápění jednotlivých bytů etážové s kotlem na tuhá paliva. Příprava TUV pro jednotlivé byty elektrickými bojlery. Dům napojen na veřejný vodovod, plyn v obci není, odpady svedeny do žumpy na vyvážení. Byt je řešen s umístěním kuchyně a obývacího pokoje (přístupný přes kuchyň) do zadní strany objektu, 2 pokoje do průčelí objektu. Okna dřevěná zdvojená původní. Ve střední části objektu, v prodloužení schodišťového prostoru, umístěna kotelna s kotlem etážového topení na tuhá paliva, dále koupelna a WC. WC splachovací opatřené keramickým obkladem, koupelna vybavena smaltovanou vanou a umývadlem. Kuchyň vybavena plynovým sporákem na PB, ostatní vybavení standardní.
  
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: Nejnižší podání: 270.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-aukce.draspomorava.cz Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Výrobní areál Loučany, okres Olomouc

Předmět dražby:
Výrobní objekt – hala sloužící ke stolařské výrobě na pozemku p.č. 288/1,2 Jedná se o samostatně stojící výrobní halový objekt postavený jako přízemní jednolodní montovaný ocelový skelet vyzdívaný rozpětí po 20 m a devíti 5 metrových modulech. V hale těžká betonová podlaha - drátkobeton, dále hladké omítky, plastová okna a plechová vrata. Objekt postaven v roce 2003. Ve východní štítové části je do objektu vestavěna administrativní část - kanceláře, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance. Admin. část je rozdělena zděnými příčkami. V adm. části keramická dlažba a PVC, obložkové zárubně a plastová okna. V objektu ústřední vytápění, kotel na dřevoplyn, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely v adm. části, v hale teplovodní registry. V objektu instalována SLP a EPS. Užitná plocha: 900 m2 Novostavba areálu pivnice na pozemku p.č. 76 – část Nově postavený objekt ve dvorní části původního mlýna sestává z vlastní pivnice a k ní kolmo přistaveného venkovního krytého přístřešku - venkovní zahrádka. Samostatně jsou ve dvoře postavené WC. Jedná se o zděný objekt s nízkou sedlovou a pultovou střechou, krytina z pozink. plechů stejně jako klemp. konstrukce. V pivnici strop s rovným podhledem, vnitřní štukové omítky v části doplněné o keramické obklady. Keramická dlažba, dřevěné dveře a obložkové zárubně, dřevěná eurookna. Standardní rozvody ZTI, standardní zařizovací předměty výčepu a rozvody 400/240 V. V objektu lokální vytápění. Dřevěný přístřešek - dřevěné sloupy a dřevěný pultový krov, krytina z pozink .plechů, Betonová podlaha doplněná a zpevněné plochy na nádvoří. Užitná plocha: 433 m2. Původní mlýn s rodinným domem č.p. 826 na pozemku p.č. 76 - část k asanaci Zdevastovaný původní mlýn i sousední přistavěný původní rodinný dům č.p. 826 bez jakéhokoliv dalšího využití určený pouze k demolici dle stanoviska znalce. Jejich stavebnětechnický stav jinou možnost nenabízí. Jedná se o zděné objekty ve stáří přes 100 let značně zdevastované - v části propadlé stropy, zdivo v tl. od 60 do 120 cm vlhké bez funkční izolace a staticky narušené. Krov prohnilý napadený dřevokaznou houbou stejně jako část dřevěných stropů. Objekt dle názoru znalce vhodný pouze k asanaci. Cena nezahrnuje vybavení a zařízení stolárny a pivnice, movité věci budou předmětem samostatného prodeje. Celková plocha pozemků: 5254 m2
 
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: 31. ledna 2018 11:00 Nejnižší podání: 4.900.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni dražebníka, na adrese: Dlouhá 4433, 760 01 Zlín Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 1.400.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

Základy od silážních věží – Obec Pozdeň

Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce. Tato nemovitost je zapsaná na LV č. 385 pro k.ú. Pozdeň, obec Pozdeň. Zemědělská stavba na pozemcích p.č. St. 164. St. 165/1, St. 165/2, St. St. 166/1, St. 166/2, St. 167, St. 168. Oceňovaná nemovitost se nachází 200 m od kraje zástavby obce Pozdeň po pravé straně místní komunikace směrem na Plchov v bývalém areálu zemědělského družstva. Jedná se o pět shodných základů kruhového půdorysu pro ocelové silážní věže ,,Vítkovice“. Základy jsou provedeny z monolitického železového betonu. Ocelová sila byla odstraněna údaje v roce 2010.
Navrhovatel:
JUDr. Jiří Vlasák

Datum konání: Nejnižší podání: 250.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz. Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  
Stránky: [1] [2] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™