česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražbyVenkovská usedlost Smilovice u Třince s rozsáhlými pozemky

Předmět dražby:
Rodinný dům na pozemku p.č. St. 492 v části „Močálka” asi 2 km jihozápadně od centra obce Smilovice na samotě v poměrně prudkém severním svahu. Nemovitost přístupná a za sucha příjezdná po nezpevněné komunikaci a travnatém pozemku ve vlastnictví obce. Obec Smilovice má základní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturu (mimo centrální ČOV). V místě rodinného domu č.p. 66 možnost napojení pouze na silnoproudé rozvody NN. Rodinný dům č.p. 66 je z části podsklepený, přízemní objekt se sedlovou střechou a částečným podkrovím přistavený k původní přízemní dřevěnici. Příslušenství tvoří původní zemědělské objekty - chlévy a stodola. Kolem objektu provedeny pouze minimální venkovní úpravy - zpevněné plochy, jímka na vyvážení a oplocení. Objekt nemá funkční přípojku pitné vody, studna neslouží celoročně svému účelu. Přípojka NN je funkční. Vlastní objekty jsou postavené na pozemku p.č. St. 492 určenému z hlediska SÚP plánu k bydlení. Ostatní pozemky pouze k zemědělskému využití. Pozemky o výměře 32 847 m2.
 
Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Datum konání: 6. listopadu 2018 11:00 Nejnižší podání: 650.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  
Stránky: << < [64] [65] [66] [67] [68] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™