česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražbyPozemek p.č. 3347/59, k.ú. Otrokovice

Předmět dražby:
Pozemek p.č. 3347/59 se nachází v okrese Zlín, obec a k.ú. Otrokovice. Pozemek p.č. 3347/59 o výměře 195 m2 se ve stávající zahrádkářské kolonii mezi silnicí I/55 a vodní nádrží „Štěrkoviště“ určený z hlediska platného SÚP města do rekreační zóny – individuální rekreace. Pozemek bez staveb pouze s trvalými porosty.
Cena dosažená vydražením: 19.000,- Kč

Id. 2/6 pozemku p.č. 1740, k.ú. Zlámanec

Předmět dražby:
Pozemek p.č. 1740 se nachází v okrese Uherské Hradiště, obec a k.ú. Zlámanec. Pozemek p.č. 1740 o výměře 4714 m2 se nachází jižně od areálu bývalého JZD ve stávajícím zemědělsky obhospodařovaném lánu určeném z hlediska SÚP pouze k zemědělské prvovýrobě. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/6 na pozemku p.č. 1740.
Cena dosažená vydražením: 15.000,- Kč

Barokní sýpka, k.ú. Staré město pod Landštejnem

Předmět dražby:
Předmět dražby se nachází v Městysi Staré Město pod Landštejnem na trase Moravské Budějovice - Jindřichův Hradec asi 25 km JV od Jindřichova Hradce. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Celkový popis nemovitosti: Jedná se o původní zámeckou sýpku, postavenou asi před 250-ti lety v mírně svažitém terénu na jižním okraji obce u hřbitova postavené na pozemku p.č. St. 175 o výměře 321 m2, nemovitost je přístupná ze západní a jižní strany od komunikace do 1. nadzemního podlaží. Terén na východní straně sýpky je v úrovni parapetu zazděných oken v 1. NP. Sýpka je nemovitou kulturní památkou. Při předpokládané rekonstrukci objektu bude Národní památkový ústav – územní pracoviště České Budějovice jako dotčený orgán státní správy uplatňovat požadavky na zachování dřevěných nosných konstrukcí uvnitř objektu a požadavky na vnější vzhled objektu. Vnitřní dřevěné konstrukce se světlou výškou jednotlivých podlaží od 2,80 m do 3,10 m budou omezovat variabilní využití objektu. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a půdou pod sedlovým krovem. Jednotlivá podlaží tvoří vždy samostatný prostor. Nemovitost není připojená na el. energii - v současnosti odpojeno. (Původní připojení střešníkem). Nemovitost nelze připojit na obecní vodovod a kanalizaci. Nemovitost nebyla v posledních desítkách let udržována, je ve špatném technickém stavu a bude vyžadovat zásadní opravy. V důsledku poškozené střešní krytiny do objektu zatéká, uhnívá krov a podlahy pod otvory ve střeše, rozšiřuje se houba. Nástřešní pozinkové žlaby jsou děravé a zatéká také do zděných obvodových konstrukcí v místech pozednic. Objekt je zajímavý a vhodný pro milovníky historie. Nutná kompletní rekonstrukce. Jelikož se jedná o nemovitou kulturní památku, městys Staré Město pod Landštejnem předpokládá, že i v budoucnu bude nemovitost sloužit, jako objekt občanské vybavenosti. Navrhuje, aby objekt po rekonstrukci sloužil a byl využit např. jako muzeum, výstavní prostory a prostory k pořádní kulturních aktivit.
Cena dosažená vydražením: 200.000,- Kč

Výrobní a skladovací areál k.ú. Supíkovice

Předmět dražby:
Předmětem prodeje formou elektronické aukce je výrobní a skladovací areál, který se nachází v obci Supíkovice přibližně 8 km severně od Jeseníku na odbočce trasy silnice I/44 Jeseník - hranice s Polskem. Jedná se o obec se základní občanskou vybaveností, kompletní infrastrukturou mimo splaškovou kanalizaci s centrální ČOV. Kompletní občanská vybavenost v okresním městě Jeseník. Výrobní a skladovací areál pro výrobu obytných kontejnerů se nachází v centru obce po pravé straně silnice II/455 ve stávající průmyslové zóně. Dle platného SÚP obce se jedná o plochu pro výrobu a skladování. Areál je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě obce a není příjezdný z veřejné komunikace. Areál se skládá z několika objektů, které slouží k výrobě obytných kontejnerů a jejich skladování. Konkrétně se jedná o administrativní budovu č.p. 236 na pozemcích p.č. St. 432, výrobní halu na pozemku p.č. St. 375 s přístavbami, výrobní a skladovou halu na pozemcích p.č. St. 428 a St. 440 s přístavbou na p.č. St. 429, skladovou halu na pozemku p.č. St. 410, truhlářskou dílnu na pozemku p.č. St. 425, skladovou halu na pozemku p.č. St. 374, objekt kotelny na pozemku p.č. St. 373/1, objekt vrátnice na pozemku p.č. St. 471/2, skladové objekty na pozemcích p.č. St. 461 a St. 462. Vstup a vjezd přes cizí pozemky ve vlastnictví společnosti AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r. o. ze silnice II/455 přes hlavní bránu s vrátnicí na páteřní komunikace areálu. Celý areál je oplocený, po areálu provedeny rozvody dešťové kanalizace s napojením na veřejnou dešťovou kanalizaci, splaškové kanalizace napojené na jímky na vyvážení, dále rozvody vody, plynu a el. energie včetně trafostanice, rozvody VO a zpevněné komunikace. Část areálu je na cizích pronajatých pozemcích. Součástí areálu jsou rozlehlé pozemky ve schválené průmyslové zóně o celkové rozloze 34 119 m2.
Cena dosažená vydražením: 26.000.000,- Kč

Soubor pohledávek

Předmět dražby:
Přesná specifikace a stav předmětu dražby jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 5962/2018 ze dne 2.4.2018, vypracovaném Znaleckým ústavem MONTEKALA, spol. s.r.o., IČO: 44846762 se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 15. Znalecký posudek je k dispozici u dražebníka a navrhovatele.
Cena dosažená vydražením: 294.000,- Kč

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na bytové jednotce č. 404/6

Předmět dražby:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na bytové jednotce č. 404/6, ulice U Mlékárny 404/1, Mariánské Lázně. Dům stojí na okraji sídliště Na Voře, po levé straně komunikace (od závor na přejezdu přes železniční trať na Plzeň) směrem na Drmoul. Od uvedené komunikace je dům oddělen pruhem zeleně. Jedná se o dosti frekventovanou silnici. Místo je blízko zastávky místní dopravy (trolejbus za přejezdem železniční trati se závorami) a i blízko nádraží a autobusových zastávek před nádražím. Nádraží je rovněž přístupné přes závory, Byt 2+1 se nachází ve zděném bytovém domě z roku 1947, dům má dva vchody a dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a sedlovou střechu. Dům tvoří dvě samostatné sekce s vlastním vchodem a číslem popisným. Dražený byt je ve 2. NP domu č.p. 404/1 s okny na jih. V domě není výtah. Objekt je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace, elektřiny a telefonu. Topení ústřední s centrálním ohřevem vody. V 1. PP jsou společné prostory, sklepy a garáže přístupné z dvorního traktu. V 1. NP jsou byty, jedna garáž, jeden nebytový prostor. Ve 2. NP jsou pouze byty. Vstupy do domu jsou z ulice U Mlékárny. Jedná se o zděný dům, tloušťka venkovních zdí je 50 cm, dům je z ulice zateplen. Zastřešen je sedlovou střechou s krytinou z vlnitých umělohmotných šablon. Okna většinou plastová zdvojená v draženém bytě původní dřevěná. Venkovní omítka z ulice zatíraná, ze dvora původní vápenná, stejně jako štítová zeď na východě. Západní štítová zeď je opatřena trapézovými deskami. Požární hydranty jsou jen v přízemí. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Dům svědčí o pravidelně prováděné údržbě. Popis jednotky: Jednotka č. 404/4, dispozice 2+1, umístěná ve 2. NP. Celková výměra bytu: 59,60 m2 Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku 589/10000. Byt je vytápěný centrálním ústředním topením. Ohřev teplé vody rovněž centrální. V kuchyni je původní vybavení – linka s elektrickým sporákem. Koupelna s vanou a umývadlem. WC je samostatné, rovněž původní. Podlahy tvoří původní parkety v pokojích a dlažba v kuchyni, koupelné, předsíni a na WC. Dveře původní s kovovými rámy. 1x nové plastové okno, 2x původní dřevěná.
Cena dosažená vydražením: 465.000,- Kč

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nebytové jednotce č. 404/11

Předmět dražby:
Předmětem dražby je id. 1/2 nebytové jednotky č. 404/11, ulice U Mlékárny 404/1, Mariánské Lázně. Dům stojí na okraji sídliště Na Voře, po levé straně komunikace (od závor na přejezdu přes železniční trať na Plzeň) směrem na Drmoul. Od uvedené komunikace je dům oddělen pruhem zeleně. Jedná se o dosti frekventovanou silnici. Místo je blízko zastávky místní dopravy (trolejbus za přejezdem železniční trati se závorami) a i blízko nádraží a autobusových zastávek před nádražím. Nádraží je rovněž přístupné přes závory, Nebytový prostor (dílna) se nachází ve zděném bytovém domě z roku 1947, dům má dva vchody a dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a sedlovou střechu. Dům tvoří dvě samostatné sekce s vlastním vchodem a číslem popisným. Dražený prostor je v 1. NP domu č.p. 404/1 s okny na sever – do dvora. V domě není výtah. Objekt je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace, elektřiny a telefonu. Topení ústřední s centrálním ohřevem vody. V 1. PP jsou společné prostory, sklepy a garáže přístupné z dvorního traktu. V 1. NP jsou byty, jedna garáž, jeden (dražený) nebytový prostor. Ve 2. NP jsou pouze byty. Vstupy do domu jsou z ulice U Mlékárny. Jedná se o zděný dům, tloušťka venkovních zdí je 50 cm, Dům je z ulice zateplen. Zastřešen je sedlovou střechou s krytinou z vlnitých umělohmotných šablon. Okna většinou plastová zdvojená v draženém bytě původní dřevěná. Venkovní omítka z ulice zatíraná, ze dvora původní vápenná, stejně jako štítová zeď na východě. Západní štítová zeď je opatřena trapézovými deskami. Požární hydranty jsou jen v přízemí. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Dům svědčí o pravidelně prováděné údržbě. Popis jednotky: Nebytová jednotka č. 404/11 je nebytový prostor, umístěná v 1. NP. Celková výměra bytu: 42,50 m2 Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku 430/10000. Jednotka je bez vytápění. Ohřev teplé vody centrální. V dílně je pouze umývadlo. Podlahy tvoří původní beton. Dveře původní s kovovými rámy. Okna původní dřevěná.
Cena dosažená vydražením: 95.000,- Kč

Lesní pozemky k.ú. Žibřidice

Předmět dražby:
Předmět prodeje se nachází v obci Křížany na trase Liberec - Jablonné v Podještědí asi 10 km západně od Liberce. Jedná se o pozemky o celkové výměře 16 916 m2 po pravé straně silnice mezi Křižanami a Žibřidicemi v lokalitě „Havraní návrší” jsou porostené většinou smíšeným porostem, ve kterém převažují jehličnaté porosty (borovice) z listnatých porostů potom převážně buk a dub. Pozemky lesní jsou určené k lesnické výrobě s trvalými porosty bez staveb.
  
Cena dosažená vydražením:

Soubor věcí movitých - stroje a zařízení

Předmět dražby:
Předmětem prodeje formou elektronické aukce je soubor věcí movitých - strojů z majetku společnosti ALGECO s.r.o., která se zabývala výrobou obytných kontejnerů. Konkrétně se jedná o stroje různého data výroby od nejstarších (25-35 let) až po stroje téměř nové. Všechny stroje jsou v dobrém technickém stavu, provozuschopné, udržované s pravidelným servisem, údržbou, příp. s předepsanými revizemi. Jedná se o ohraňovací lisy, nůžky tabulové, výstředníkové lisy, kotoučové brusky stolní a stojanové, pásové pily, vrtačky sloupové různé typy a radiální vrtačka, soustruhy, různé válečkové dráhy pro přísun materiálu k vrtačkám, pilám nebo nůžkám, polohovadla, svářečky a svařovací poloautomaty aj.
 
Cena dosažená vydražením: 6.000.000,- Kč bez DPH

Rodinný dům Jungmannova č.p. 1861, Otrokovice

Předmět dražby:
Předmětem dražby je rodinný dům ul. Jungmannova č.p. 1861, který je severní polovinou tzv. finského domku, stavba patří do souboru obdobných staveb postavených v roce 1954 na okraji rozsáhlé rezidenční zástavby Baťových domků realizovaných v městské čtvrti Baťov po roce 1932. Součástí je kůlna v demoličním stavu. Celková plocha dražených parcel dosahuje výměry 311 m2. Jedná se o rodinný dům stavebně srostlý s domem sousedním – severní strana dvojdomu. Objekt je dostupný pěšky po dlážděných chodnících, parkování je možné v omezené míře na okraji komunikace a na odstavných parkovištích v ulici Jungmannova, na pozemky nelze vjet motorovým vozidlem, není zde zbudováno ani stání pro auto, ani garáž. Dům vyžaduje vynaložení investic a důkladné revize zařízení a vybavení. Dům má betonové základy proložené kamenem, podzemní podlaží je rovněž betonové v kombinaci se zdivem – komínové těleso. Nadzemní část stavby je typicky pro tyto objekty montovaná z dílců na bázi dřevní hmoty, tl. obvodových stěn menší než 400 mm, strop nad 1. PP monolitický, železobetonový trámový, nad 1. NP montovaný z dílců stejného typu jako obvodové stěny. Vnější povrch stěn opatřen omítkou cementovou, severní štít opatřen pastelovým nátěrem, vnitřní omítky ve sklepě cementové, vnitřní omítky v nadzemní části stavby štukové, obklady v koupelně a na WC nadstandardní, v kuchyni jen částečné, původní. Schodiště vedoucí do sklepa je žebříkové, dřevěné stupnice vetknuté do schodnic, podstupnice chybí. Do podkroví vede výlez umístěný ve stropě koupelny. Sedlová střecha je pokrytá plechem, klempířské konstrukce žlaby a svody plech, parapety poplastované. Okna plastová, vyjma oken a vchodových dveří do verandy, dveře na vnitřní bázi dřeva plné i prosklené ve dřevěných zárubních, původní. Sklepní prostor je rozdělen dřevěnou přepážkou, dělící stěny v 1. NP stavby jsou montované ze stejných prvků jako obvodové stěny stavby. Nášlapy podlah v suterénu beton, v 1. NP desky pokryté zničeným PVC, DVD šablony, v koupelně a na WC dlažby. Sociální zázemí sestává z koupelny vybavené vanou a umývadlem, v tomto prostoru je umístěn i plynový zásobník pro ohřev TUV, jehož funkčnost nebylo možno prověřit. WC splachovací, samostatné. Vybavení kuchyně je původní z roku 1954, dožitá kuchyňská linka obsahuje plynový sporák. Objekt je napojen na veřejný vodovod, odvod splašků do kanalizace, dům je napojen na plyn. Systém vytápění je zde lokální, plynová podokenní topidla WAW jsou staršího typu, z části lze předpokládat, že nejsou funkční. Rozvody elektřiny 230/400V. Plynoměr, původně umístěný ve sklepě, demontován. Dům obsahuje byt typu 2+1 s příslušenstvím, komorou, verandou a sklepními prostory.
Cena dosažená vydražením: 1.705.000,- Kč
Stránky: << < [62] [63] [64] [65] [66] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™