česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražbyZáklady od silážních věží – Obec Pozdeň

Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce. Tato nemovitost je zapsaná na LV č. 385 pro k.ú. Pozdeň, obec Pozdeň. Zemědělská stavba na pozemcích p.č. St. 164. St. 165/1, St. 165/2, St. St. 166/1, St. 166/2, St. 167, St. 168. Oceňovaná nemovitost se nachází 200 m od kraje zástavby obce Pozdeň po pravé straně místní komunikace směrem na Plchov v bývalém areálu zemědělského družstva. Jedná se o pět shodných základů kruhového půdorysu pro ocelové silážní věže ,,Vítkovice“. Základy jsou provedeny z monolitického železového betonu. Ocelová sila byla odstraněna údaje v roce 2010.
Navrhovatel:
JUDr. Jiří Vlasák

Datum konání: Nejnižší podání: 250.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz. Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Podzemní stavba se samostatným účelovým určením – železobetonový průchozí kanál Zlín

Předmět dražby:
Od dražby bylo na žádost navrhovatele upuštěno.
Navrhovatel:
Mgr. Miroslav Sládek

Datum konání: Nejnižší podání: 4.000.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška
Dodatek k dražební vyhlášce  

Víceúčelový objekt služeb a občanské vybavenosti nám. Budovatelů 1334/27b, Karviná

Předmět dražby:
Objekt č.p. 1334 pravděpodobně bývalé občanské vybavenosti vybudovaný asi v polovině 50. let jako kulturní dům. V současnosti užíván pouze v I. NP, ostatní NP nevyužívané se zanedbanou údržbou k celkové rekonstrukci a revitalizaci. Budova je situována jako středový objekt na jižní straně nám. Budovatelů v Karviné, mezi ulicemi Bohumínskou a Osvobození na západním okraji Karviné. Celopodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou vestavěný mezi budovu bývalého hotelu a admistrativní budovy. Nosné konstrukce v kombinaci žb. monolitický skelet s vyzdívaným opláštěním. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Dispoziční řešení: V I. NP provozována herna s hospodou a příslušných sociálním zařízením, dále zastavárna. Obě přístupné z nám. Budovatelů. Z jižní strany přístupná prodejna potravin a byt správce objektu velikosti 1+1. V I. PP jsou pouze skladové prostory v době prohlídky nevyužívané. Ve II. NP byl původně kinosál, šatny a sociální zařízení v současné době nevyužívané. Užívána je pouze místnost kotelny pro vytápění I. NP. Technické řešení: Objekt řešený v tradiční žb technologii - žb monolitický skelet s vyzdívaným opláštěním a vnitřními příčkami, plochá střecha, betonové schodiště, živičná krytina, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Dřevěná zdvojená okna a FeAL výkladce v I. NP, vnitřní hladké štukové omítky, venkovní břízolitové. Vstupní dveře FeAL, vnitřní dveře dřevěné do ocel. zárubní. Podlahy řešené v kombinaci terasová dlažba, keramická dlažba, PVC a zátěžové koberce, vnitřní obklady keramické standartní. Rozvody 400/240 V bleskosvod, standardní rozvody zdravotechniky. Ústřední vytápění z centrálního zdroje - plynový kotel ve II. NP, rozvody v Cu trubkách, otopné panely a radiátory (pouze v I.NP). Standardní zařizovací předměty - umývadla a splachovací WC v I. NP, v I. NP kuchyňka se standardní linkou. Objekt ve stáří asi 60 let v současnosti ke kompletní rekonstrukci. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou pouze přípojky inženýrských sítí do ulice.
  
Navrhovatel:
S77 a.s., Šumavská 2535/43, 78701 Šumperk

Datum konání: Nejnižší podání: 3.900.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz:
Dražební jistota:

Dokumenty ke stažení:  

Bytová jednotka 2+1, Hajnice 134/5, okr. Trutnov

Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce formou elektronické aukce. Tato nemovitost se nachází v obci Hajnice na trase Hradec Králové-Jaroměřice - Trutnov asi 10 km jižně od Trutnova. Jedná se o bytový zděný dům, kde je jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a nízká sedlová střecha. Bytový dům má dva vchody v každém vchodě tři byty na podlaží. Celkem 9 bytů ve vchodu a 18 bytů v bytovém domě. Oceňovaný byt č.134/5 ve vchodě č. 134 ve II.NP v čele schodiště. Bytová jednotka 134/5 o velikosti 2+1 bez balkonu se skladovým prostorem v I.PP. Objekt v původním stavu s bytovými umakartovými jádry. Objekt jako celek je v průměrném stavebnětechnickém stavu k celkové revitalizaci ( doposud provedena výměna oken a upraveno centrální vytápění ).Bytová jednotka je v původním stavu ke kompletní rekonstrukci. Vstup ze schodiště do příčné vnitřní chodby, v čele koupelna a WC, vlevo ložnice, vpravo vstup do kuchyně a obýv. pokoje. Bytová jednotka nemá balkon.
 
Cena dosažená vydražením: 530.000,- Kč

Bytová jednotka č.p. 411/14, Olomouc - Povel

Předmět dražby:
Bytová jednotka se nachází ve IV.NP v čele schodiště velikosti 3+1. Bytový dům z konce 70.let minulého století po revitalizaci - zateplená fasáda, střecha a nová plastová okna. Oceňovaná BJ č.411/14 ve IV. NP velikosti 3+1. Podíl na společných částech bytového domu a pozemku p.č. st.587: 716/22733 Oceňovaný byt ve IV.NP v čele schodiště o velikosti 3+1 v původním stavu je určen k rekonstrukci. Typový byt uprostřed podlaží. Vstup do příčné chodby, po levé straně chodby ob. pokoj a vstup na WC, po pravé straně chodby šatna, v zadní části chodby v čele vstup do ložnice a vlevo do kuchyně. Z kuchyně přístupný dětský pokoj a vstup do koupelny. Z ob. pokoje přístupná lodžie. V bytě původní dřevěné dveře do ocel. zárubní a plastová okna, typové umakartové bytové jádro, vana a umyvadlo, v kuchyni původní linka , el. sporák se SK deskou a vestavěná spižní skříň. Podlahy mají PVC, ker. obklad pouze kuch. linky, vnitřní typové úpravy panelových stěn. Centrální vytápění, rozvody v ocel. trubkách a litinové radiátory. Standartní zařizovací předměty a standartní rozvody el. instalace, SLP a STA.
Cena dosažená vydražením: 1.910.000,- Kč

Id. 1/8 na rodinném domě č.p. 1004 Kroměříž

Předmět dražby:
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 z insolvenčního řízení dlužnice. Objekt má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží, sedlový krov a částečné vestavěné podkroví. V I.PP jsou skladové prostory, v I. a II. NP byty 2+1, v podkroví byt 1+1. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou přípojky inženýrských sítí do ulice Březinové a venkovní úpravy - zpevněné plochy a oplocení. Stáří objektu je asi 80 let, byl postaven ve 30. letech minulého století je postupně modernizovaný a udržovaný. Vstup do nemovitosti je z ulice do schodišťového prostoru, v polozapuštěném I.PP skladové prostory a výstup do dvora. Ze schodiště v I.NP a II.NP vstup do bytů 2+1, v částečném podkroví řešen byt 1+1. Byty 2+1 sestávají ze dvou pokojů, kuchyně, koupelny WC spíže a předsíně. Byt 1+1 potom má předsíň, kuchyni, pokoj a koupelnu s WC. Technické řešení: Betonové základy s nefunkční izolací proti zemní vlhkosti, cihelné zdivo v tl. do 45 cm, stropy nad I.PP pravděpodobně betonové nad ostatními podlažími dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, dřevěný sedlový krov a krytinu z pálených tašek, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Vnitřní štukové omítky opatřené malbou, venkovní fasáda je vápenocvemtová štuková opatřená nátěrem. Soklová část je terasová. Vnitřní žb. monolitické schodiště dřevěné dveře do dřevěných rámových zárubní. Okna jsou v části plastová v části dřevěná kastlová. Podlahy obytných místností v kombinaci PVC, vlysky a ker. dlažba, ostatní místnosti mají cementové potěry a dlažbu. Vnitřní standardní rozvody zdravotechniky a standardní zařizovací předměty - vana, umyvadlo, spl. WC. Vytápění je plynovými topidly a el. přímotopy. Rozvody el. instalace 400/240 V, bleskosvod. Rozvody SLP. Objekt jako celek v dobrém ST stavu, prvky dlouhodobé životnosti nevykazují poškození, ostatní konstrukce morálně dožité k rekonstrukci.
 
Cena dosažená vydražením: 250.000,- Kč

Rekreační objekt bez čp/če, obec Valašské Klobouky - Jeleňovská

Předmět dražby:
Předmětem dražby je samostatně stojící objekt na p.č. st. 157 v k.ú. Lipina, obec Valašské Klobouky. Objekt situován mimo souvislou obytnou zástavbu obce v rekreační zóně na okraji lesa, objekt byl součástí bývalého pionýrského tábora a dříve užíván jako provozní budova (kuchyně, jídelna, hyg. zázemí, ubytování). Stavba je podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví pod sedlovou a mansardovou střechou. Příjezd a přístup k objektu je z veřejné komunikace, kolem domu je přilehlý pozemek. Stavba je napojena na zdroj jiného vlastníka - nedalekého hotelu přes akumulační nádrž (dle zjištění smlouva o odběru), kanalizace je svedena do žumpy a trativodu, dále napojeno na síť elektro, plynovod není v lokalitě zaveden. Objekt je v průměrném stavebně technickém stavu a standardu vybavení, prvky dlouhodobé životnosti, které mají zásadní vliv na dobu dalšího trvání stavby, jsou původní ve stavu odpovídajícím stáří, prostory 1. NP jsou po částečné rekonstrukci a modernizaci, prostory v podkroví - ubytovací část, pokoje se společným sociálním zařízením jsou v původním zhoršeném, neudržovaném stavu a horším standardu vybavení.
 
Cena dosažená vydražením: 500.000,- Kč

Administrativně provozní budova a pozemky č.p. 967 na parc. č. St. 1449 v k.ú. Luhačovice – ul. Družstevní

Předmět dražby:
Dražené nemovité věci - pozemky a administrativně provozní budova č.p. 967 na p.č. St. 1449 jsou situovány v areálu VaK Zlín, a.s. na ul. Družstevní v Luhačovicích. Příjezd a přístup k budově č.p. 967 je jak z ul. Družstevní, tak i z ul. Stráň odbočením za více bytovým domem č.p. 886. Příjezd je z kruhového objezdu naproti Družstva Zálesí přes železniční přejezd a vodoteč na ul. Družstevní. Budova č.p. 967 – původně jako Dostavba provozovny JmVaK Luhačovice 1a – stavba skladů, sociálního zařízení a kanceláří byla kolaudována v roce 1992, k datu ocenění jde o administrativně provozní budovu. Objekt je trojpodlažní s mírně sedlovou střechou s mansardami ve 3. NP. Objekt je napojen na sítě – el. NN, vodovod, kanalizaci jednotnou a řád zemního plynu. Po prodeji bude budova přístupná z ul. Stráň přes p.č. 25/3 a p.č. 25/4. V platném územním plánu jsou dražené nemovité věci v plochách stabilizovaných „SO“ – smíšené obytné plochy. Předmětem dražby jsou: - pozemky p.č. St. 109/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 495 m2 p.č. St. 1449 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2 p.č. 24/2 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 51 m2 p.č. 25/3 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 81 m2 p.č. 25/4 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 13 m2 p.č. 1340/3 – zahrada o výměře 813 m2 Celková výměra: 1629 m2 - budova č.p. 967 stojící na p.č. St. 1449 - příslušenství – přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, opěrná zeď, oplocení, brána - porosty Poznámka: budova č.p. 4 (bydlení) stojící na p.č. St. 109/1 neexistuje, byla v minulosti odstraněna. Potvrzení o neexistenci stavby vydá SÚ – MěÚ Luhačovice. Budova č.p. 967 stojící na p. č. St. 1449 Třípodlažní objekt obdélníkového tvaru v tradiční technologii, KV 3,28m. Příčný nosný systém tvoří nosné zdivo z cihel CD – INA tl. 40 cm, stropní kce z ocelových I nosníků + strop. Desky Hurdis. Schodiště montované do ocelových schodnic uložených na prefa PZD deskách s betonovými stupni (PVC). Zastřešení se šikmou střechou a mansardou v úrovni 3. NP. Krov šikmé střechy ve spádu 10%, zavěšená mansarda na ocelové kci, krytina plechové šablony. Stáří objektu 25 let. Dispoziční řešení: 1. NP: zádveří, schod. dvouramenné, průchozí chodba, pultový výtah, vodoměr + rozvodna, kancelář, sklad, plynová kotelna, zasedací místnost, garáž 2. NP: schodiště, chodba, pultový výtah, sklad, 2x kancelář, sociální zařízení muži, ženy, šatna 3. NP: schodiště, chodba, pultový výtah, strojovna výtahu, 2x kancelář, úklid. místnost, soc. zařízení muži, ženy, kancelář vedoucího. Ostatní vybavení: Okna dřevěná zdvojená, dveře do ocelových zárubní, podlaha PVC + dlažba, vytápění ÚT – kotel na plyn + ohřev vody, v sociálních zařízeních u umývadel průtokový ohřívač, radiátory plošné. Výtah pultový. Rozvod teplé + studené vody, na schodišti i požární vody. El. 230/400V.
 
Cena dosažená vydražením: 9.000.000,- Kč

913-DD/18 - Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemek p.č. St. 5536

Předmět dražby:
Předmětem dražby je pozemek p.č. St. 5536 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62m (bez stavby bez čp/če – jiná stavba na pozemku), zapsaný na LV č. 701 v k.ú. Zlín, obec Zlín. Pozemek se nachází ve městě Zlín, části Rybníky, v bývalém areálu společnosti Svit a.s. Zlín. Pozemek je zastavěn stavbou bez čp/če cizího vlastníka, která je užívána jako administrativní a sociální zázemí čerpací stanice pohonných hmot. V okolí pozemku jsou situovány stavby halového charakteru, které jsou využívány pro lehkou výrobu a skladování. K pozemku je možný příjezd po zpevněné komunikaci. Dražený pozemek je v současnosti pronajat na základní nájemní smlouvy. K draženému pozemku není zřízen právní přístup, přístup je pouze přes pozemek cizího vlastníka.
Cena dosažená vydražením: 125.000,- Kč

914-DD/18 - Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemky p.č. St. 5166, p.č. 1377/15, p.č. 1377/75

Předmět dražby:
a) Předmětem dražby je pozemek p.č. St. 5166 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 541 m2 včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č. 701 v k.ú. Zlín, obec Zlín. Pozemek se nachází ve městě Zlín, části Rybníky, v bývalém areálu společnosti Svit a.s. Zlín. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován včetně součásti – stavby bez čp/če, zapsané jako prům. objekt; ve skutečnosti se na pozemku nenachází žádná stavba, na pozemku je pouze zpevněná betonová plocha a pozemek je oplocen. Jedná se o rovinatý pozemek. K pozemku je dobrá dopravní dostupnost, dostupnost většími nákladními automobily je, vzhledem k situování pozemku, omezena. Pozemek je připojitelný na všechny dostupné inženýrské sítě, IS se nachází na hranici pozemku. V okolí pozemku jsou situovány stavby halového charakteru, které jsou využívány pro lehkou výrobu a skladování. Dražený pozemek je v současnosti pronajat na základní nájemní smlouvy. K draženému pozemku není zřízen právní přístup, přístup je pouze přes pozemek cizího vlastníka. b) Přehled dražených nemovitostí: Budovy: stavba skladu z ocelového nosného skeletu s částečnou vyzdívkou a částečným opláštěním z plechu. Stavba není evidována v KN. Technický stav objektu je špatný a vyžaduje rekonstrukci objektu. Pozemky: pozemek p.č. 1377/15 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 1305 m2, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č. 701 v k.ú. Zlín, obec Zlín. Popis jednotlivých staveb Objekt skladování (bez evidence v KN) Základní popis: Jedná se jednopodlažní nepodsklepený sklad s pultovou střechou. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým skeletem, obvodové konstrukce jsou tvořeny částečně zděnou vyzdívkou a částečně opláštěním z ocelového plechu. Střešní konstrukci tvoří ocelové nosníky s plechovou krytinou. Užitková plocha: 175 m2. Druh stavby-účel využití: skladovací objekt Způsob užívání: nepronajato, sklad Popis tech. stavu stavby: objekt je ve špatném technickém stavu Údaje o stáří a provedených rekonstrukcích: Stáří je odborně odhadnuto na 80 let, na objektu neproběhla žádná zásadní rekonstrukce ani přestavba. Objekt vyžaduje kompletní opravu, v opačném případě je dlouhodobě objekt zcela nepoužitelný. Cena pozemku je tvořena především cenou vlastního pozemku. Pozemky Jedná se o pozemek p.č. 1377/15 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 1305 m2, zapsaný na LV č. 701 v k.ú. Zlín, obec Zlín. Pozemek je užíván jako manipulační plocha a plocha přístupu k přilehlé stavbě haly. Na pozemku se nachází částečně zpevněné plocha betonovými panely, které jsou využívány jako příjezdy k přilehlé hale nebo jako rampy k přístupu k vedlejšímu objektu haly. Jedná se o rovinatý pozemek. K pozemku je dobrá dopravní dostupnost, dostupnost většími nákladními automobily je, vzhledem k situování pozemku, dobrá. Pozemek je připojitelný na všechny dostupné inženýrské sítě, IS se nachází na hranici pozemku. V okolí pozemku jsou situovány stavby halového charakteru, které jsou využívány pro lehkou výrobu a skladování. K draženému pozemku není zřízen právní přístup, přístup je pouze přes pozemek cizího vlastníka. c) Předmětem dražby je pozemek p.č. 1377/75 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 38 m2 včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č. 701 v k.ú. Zlín, obec Zlín. Pozemek se nachází ve městě Zlín, části Rybníky, v bývalém areálu společnosti Svit a.s. Zlín. Jedna se o pozemek, který je situován při ulici Rybníky II. Pozemek je využíván jako přidružený dopravní prostor účelové vnitroareálové komunikace uvnitř bývalého areálu společnosti Svit. Pozemek je zatravněn. Územní plán pozemek částečně řadí do ploch smíšených výrobních. Na pozemcích, vzhledem k jejich funkci se nenachází vzrostlá zeleň. Pozemek není pronajat.
 
Cena dosažená vydražením: 5.000.000,- Kč
Stránky: << < [60] [61] [62] [63] [64] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™