česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražbyauta STAVMONT

Předmět dražby:
Předmětem dražby byly věci movité – motorová a nákladní vozidla z konkursní podstaty úpadce STAVMONT spol s r.o. v likvidaci.
Cena dosažená vydražením: 270.000,- Kč

farma Žlutava

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví společnosti AGROTONZ a.s.
Cena dosažená vydražením: 320.000,- Kč

Technologie bývalého masokombinátu Broumov

Předmět dražby:
Technologie sloužící k provozu masokombinátu, zejména pak stroje, vozíky, nástroje a další zařízení a vybavení bývalého areálu masokombinátu, např. komorová udírna, narážka masa válcová, klipsovací stroj, vakuové masírovací zařízení, kutr řeznický Schnell a další.
Cena dosažená vydražením: 345.100,- Kč

pohledávky SHOE MACHINES - SM

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl soubor pohledávek v celkové výši 109.661.002,- Kč z konkursní podstaty úpadce SHOE MACHINES - SM spol. s r.o.
Cena dosažená vydražením: 350.000,- Kč

STAVMONT – Hulín - pozemky

Předmět dražby:
Území na východním okraji obce Hulín po levé straně místní komunikace (ulice Višňovce).
Cena dosažená vydražením: 370.000,- Kč

Pozemky v k.ú. Vidče, id. 1/2

Předmět dražby:
Jednalo se o pozemky zapsané na LV č. 1091, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Vidče, obec Vidče a okres Vsetín o celkové rozloze 75225 m2.
Cena dosažená vydražením: 385.000,- Kč

Pozemek v k.ú. Zlín

Předmět dražby:
Jedná se o atraktivní pozemek v centru krajského města Zlín. Pozemek je vedený jako stavební. Je situovaný mezi ulicí a řekou Dřevnicí nedaleko středu města. Naproti přes Dřevnici se nachází areál nákupního střediska Čepkov. Celková výměra činí 285 m².
Cena dosažená vydražením: 400.000,- Kč

Pohledávky K a K

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl soubor pohledávek úpadce Pekárny K a K spol. s r.o. za dlužníky. Pohledávky č. 1 v celkové nominální výši 17.420.258,27 Kč, a Pohledávky č. 2 v celkové nominální výši 19.264.708,80 Kč.
Cena dosažená vydražením: 400.000,- Kč

Zemědělský objekt Tlumačov

Předmět dražby:
Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství.
Cena dosažená vydražením: 400.000,- Kč

Pozemky - Malenovice

Předmět dražby:
Předmětem dražby byly pozemky z konkursní podstaty úpadce Silvitra, s.r.o. v likvidaci.
Cena dosažená vydražením: 440.000,- Kč
Stránky: << < [3] [4] [5] [6] [7] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™