česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 
ARCHIVAČNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

Nabídka služeb

 • vlastní nemovitost - komerční spisovna s dostatečnou úložnou kapacitou přímo v centru Zlína, ve které poskytujeme služby archivace a následné péče o spisový materiál,
 • udržování písemností v optimálních vlhkostních a teplotních podmínkách,
 • evidence písemností na databázovém programu, umožňující rychlé vyhledávání informací,
 • písemnosti se archivují a ukládají ve smyslu zákona č. 97/1994 Sb., o archivnictví, v platném znění po předepsanou dobu, např. personální agenda 30 let, účetní agenda až do 10 let apod.

Nabízíme:

 • Poskytování komplexních spisových a skartačních služeb firmám i orgánům státní správy a samosprávy.
 • Správa dokumentů zahrnující odvoz, třídění, uložení, vyhledávání a skartaci.
 • Uchovávání a odborná péče o spisy fungujících „živých“ společností a firem, ale i končících svoji činnost likvidací či konkursem.
 • Digitalizace dokumentů – předcházíme ztrátám důležitých dat, bez kterých se následně nelze obejít. Zabezpečení uložených dokumentů (analogových i digitálních) a jejich neprodlené poskytnutí zákazníkům je pro nás samozřejmě prioritou.
 • Cenově příznivé služby, ceník a kalkulaci poskytneme na požádání dle konkrétního množství, typu a stavu dokumentů.

Proč archivovat ve spisovně:

 • Ušetříme Vám náklady spojené s archivačními prostory, provozní náklady a mzdy zaměstnanců.
 • Zajistíme, že dokumenty budou odborně roztříděny dle skartačních znaků s přidělením skartačních lhůt, uskladněny v nově rekonstruovaných prostorách s odpovídající teplotou a vlhkostí, tj. v souladu se stanovenými předpisy a po uplynutí skartačních lhůt na základě skartačního povolení řádně skartovány.
 • Zaměstnanci spisovny mají pravidelná školení dle platných norem a zákonů a jsou zavázáni k zachování mlčenlivosti a k dodržování zákonů ochrany osobních dat a utajovaných skutečností.
 • Písemnosti typu obchodních dokumentů, účetních dokladů až po mzdovou a personální agendu si mohou vyžádat státní úřady pro kontrolu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení), zajistíme včasné vyhledání dokladů a komunikaci s těmito úřady.
 • Bezpečnost zajištěna ochranným elektronickým zabezpečovacím systémem PCO a protipožárním zabezpečením.
 • Nemovitost v centru Zlína, vlastní parkovací místa, dostupnost k MHD, sousedství OC Kaufland Čepkova.
 • Uzavřeno pojištění za škodu způsobenou třetím osobám – tzv. profesní zodpovědnost.

 

Reference:

Česká zbrojovka a.s.

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

MPM Trade spol. s r.o.

Global Enterprises LTD, spol. s r.o.

CE WOOD, a.s.

ICOM a.s.

Javořice a.s.

LET, a.s.

 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™