/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné

Rodinný dům, Havlíčkův Brod č. p. 2697

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníka Libora Zvolánka, bytem: U Vlkovska 2697, 580 01 Havlíčkův Brod. Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům, Havlíčkův Brod č. p. 2697“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek parc. č. St. 1894/1 o výměře 435 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: Havlíčkův Brod, č. p. 2697, rod. dům - pozemek parc. č. 1102/3 o výměře 768 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond - stavba Havlíčkův Brod, č. p. 2697, způsob využití rodinný dům, stojící na parcelách St. 1894/1 a St. 1894/2 zapsaný na LV 10001 to vše zapsáno na LV č. 171 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro katastrální území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod a okres Havlíčkův Brod


Cena dosažená vydražením:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady zpracování osobních údajů a Pravidla používání webových stránek.