česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pohledávky WINAL Plzeň s.r.o.
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek. Bližší specifikace v dražební vyhlášce č. 860-EODD/17 a znaleckém posudku, který je k dispozici u navrhovatele dražby a dražebníka.
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Buštěhrad č.p. 205 s garáží
Předmět dražby:
Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova. Nemovitost je přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Soubor nemovitostí je tvořen řadovým rodinným domem č.p. 205 a příslušenstvím, sestávajícím ze stavby garáží bez čp/če na pozemku p.č. 1126/2 a běžných venkovních úprav. Rodinný dům řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou s využitým podkrovím, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - kotelna, sklep 1. NP (přízemí) - hala se schodištěm, chodba, prostor pro masáže, odpočívárna, koupelna s WC, prodejna, technická místnost, WC, chodba do dvora, průjezd 2. NP - zádveří, dva pokoje, kuchyň s jídelnou, koupelna, WC, šatna, terasa 3. NP (podkroví) - chodba, tři pokoje, koupelna, WC, dvě terasy. Pozemky: p.č. 1126/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 169m2, p.č. 1126/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 141m2, p.č. 1127, ostatní plocha, výměra 178m2. Garáž s plochou střechou Objekt bez čp/če na pozemku p.č. 1126/2 užívaný jako garáže je přízemní zděné konstrukce s plochou střechou, standardně provedený pro účely garážování. Dispozičně objekt zahrnuje 4 stání, každé s vlastními vraty. Stáří objektu odhadem 30 roků. Na pozemku p.č. 1126/1 je umístěn rodinný dům č.p. 205, pozemek p.č. 1126/2 je zastavěn garáží bez čp/če. Pozemek p.č. 1127 je užíván jako dvůr.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Stavba č.p. 70 s pozemky Javorník
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce. Popis nemovitosti: pozemek par. č. 861 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměr 403 m2, jehož součástí je stavba Javorník č. p. 70, zem. stav. Pozemek par. č. 862 – zahrada (skleník, pařeniště), evidovaná výměra 1 894 m2 Pozemek par. č. 863/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), evidovaná výměra 4 247 m2 Pozemek par. č. 873/1 – orná půda (ostatní komunikace), evidovaná výměra 1 599 m2 Pozemek par. č. 938/2 – zahrada, evidovaná výměra 7 972 m2 Pozemek par. č. 941/1 – ostatní plocha 3 250 m2 Popis: Stavba č.p. 70 – zem. stav, je součástí pozemku p.č. 861, je v havarijním stavebně-tech stavu. Stavba má narušené obvodové konstrukce, část obvodových konstrukcí chybí, dále chybí část stropních konstrukcí a část střešní konstrukce. Již není plně patrné porostové uspořádání stavby. Dále bylo zjištěno, že náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu značně převyšují obvyklou hodnotu použitelného zůstatkového materiálu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.140.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rozestav RD Dvorska, Brno - město id. 1/2
Předmět dražby:
Jedná se o prodej ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 z insolvenčního řízení dlužníka. Tato nemovitost se nachází: Brno - město, místní část Dvorska na trase Brno-Tuřany - Šlapanice asi 2 km východně od Tuřan. Objekt umístěn mimo zastavěnou část Dvorské na jejim jižním okraji ve stávající zahrádkářské lokalitě. Dle sdělení zástupce SÚ Brno - Tuřany se jedná o nepovolenou stavbu objektu a z hlediska SÚP obce také v současném stavu dodatečně nepovolitelnou a tudíž také nezkolaudovatelnou stavbu. Původně pravděpodobně zahrádkářská chata s č.e.14 přestavěná na rodinný dům v roce 2000. Objekt před dokončením, chybí fasáda od roku 2000 nedokončený a v poslední době neužívaný, původní zahrádkářská chata rozšířená východní a severní přístavbou a nádstavbou. Vstup za zahrady do příčné chodby umístěné ve V přístavbě, z chodby vlevo vstup do kuchyně s kuch. koutem a vstup do koupelny s WC, v zadní části chodby vlevo vstup do obýv. pokoje a na štítové straně ocelové schodiště do podkroví. V podkroví v části řešené jako mezonet obytné místnosti a koupelna s WC. V suterénu, který je přístupný pouze z venkovní strany jsou skladové prostory, garáž a kotelna s uhelnou. V I.NP a podkroví jsou na Z straně situovány balkony. Standartní vnitřní rozvody ZTI, standartní zařizovací předměty - vana v I.NP, rohová vana v podkroví, splachovací WC v obou podlažích. Rozvody teplé a studené vody, zdroj TUV chybí. Rozvody elektro 400/240 V, rozvody ústředního topení v ocel. a Cu trubkách, litinové radiátory kotel na TP v I.PP byl odstraněn a v době prohlídky chyběl. V kuchyni strandartní kuch.linka sporák se SK deskou. Objekt rozestavěný nedokončený v době prohlídky několik let neužívaný se zanedbanou údržbou. Přístavba V verandy provedena nekvalitně - obvodové zdivo „utržené” od půbvodní stavby pravděpodobně nekvalitním provedením základů - nutnost statického zajištění.
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Dřevěnice - obec Zlámanec
Předmět dražby:
Okres Uherské Hradiště s počtem obyvatel 298 dle lexikonu obcí. V obci základní občanská vybavenost, v obci rozvody plynu a vodovod, chybí ČOV a spl. kanalizace. V místě kde stojí objekt možnost napojení pouze na rozvody NN. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovým krovem a podkrovím kolaudovaný pravděpodobně jako administrativní budova. Svým charakterem však odpovídá rodinnému domu. Příslušenství objektu tvoří kopaná studna, jímka na vyvážení a přípojky inženýrských sítí - vodovod ze studny, přípojka spl. kanalizace do jímky na vyvážení a přípojka dešťové kanalizace pravděpodobně do trativodu. Betonové základy s funkční izolací, dřevěná trámková nosná konstrukce se zateplením, oboustranně obitá OSB deskami s venkovní strany je obklad dřevěnými palubkami, vnitřní povrchová úprava chybí resp. OSB desky jsou natřené, v koupelně je keramický obklad. Sedlový krov s vikýři, pálená taška a FeZn klempířské konstrukce. Dřevěné schody bez podstupnic, dřevěné dveře a dřevěná okna a ditherm. Vnitřní keramické obklady koupelny a WC, keramická dlažba v koupelně, na chodbě a v kuchyni, v místnostech v I.NP dlažba a v podkroví plovoucí standartní podlahy.Vytápění je lokální el. přímotopy, rozvody vody pravděpodobně v plast. trubkách, ohřev TUV je el. boilerem. El. instalace 400/240 V, bleskosvod chybí. Standartní rozvody zdravotechniky, standartní zařizovací předměty: umyvadlo, splachovací WC, sprchový kout a jednoduchá kuch. linka s el. sporákem.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rekreační objekt Staré Křečany
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce.Pozemky se nacházejí v rovinném terénu, přibližně 1,3 km západně od centra Starých Křečan. Součástí pozemku parc. č. st. 253 je stavba Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Pozemek parc. Č. 2522/1 je využit jako zahrada ve funkčním celku se stavbou Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Přístup k pozemkům je z místní zpevněné komunikaci. V místě je dostupná elektřina a vodovod. Dům je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdní porost. Základové konstrukce jsou kamenné bez proti izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pískových kvádrů a cihel, střecha je sedlová s krytinou z živičných šindelů. Strop v 1. PP a v části 1. NP je klenbový, ostatní stropy jsou dřevěné trámové. Schodiště je dřevěné, do 1 PP žulové. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné, osazené do dřevěných zárubní. Podlaha v 1. PP je z cihelné dlažby, v nadzemní části jsou podlahy z keramické dlažby a prkenné. Vytápění je lokální na tuhá paliva. V domě je el. instalace 230/400 V, rozvod teplé a studené vody, zdrojem TUV je el. bojler. V koupelně je instalována vana, umyvadlo a WC. Kuchyň je vybavena kuch. Linkou a sporákem na propan butan. Pitná voda je získávána ze studny, odpady jsou svedeny do septiku. Objekt je v dobrém stavebně tech. stavu, udržovaný. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce pokoje v 1. NP v roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1980000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Pod mýtem 2190/44, Šternberk
Předmět dražby:
Prodej formou elektronické aukce. Řadový střední rodinný dům se jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. K RD přísluší pozemek p.č.5216/6 pod domem a zahrada p.č.5216/3 o výměře 93 m2. Část RD je na cizím pozemku p.č.5216/9 o výměře 25 m2. Dispoziční řešení: vstup po levé straně do zvýšeného I.NP a příčné chodby. Vpravo ob. pokoj a z něj průchod do kuchyňské koutu. V čele chodby kuchyně. Uprostřed dispozičně řešena koupelna a WC ( přímo neosvětlené). Po levé straně schodiště. Ve II.NP tři pokoje a koupelna s WC. V I.PP garáž, kotelna s uhelnou a skladové prostory. Z I.PP východ do malé zahrady za domem.Nad vjezdem do garáže terasa přístupná z obýv. pokoje.Ve II. NP je z ob. pokoje přístupná lodžie. Zahrada o výměře 93 m2. Obytná plocha 237 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor nemovitostí Hostim, okres Znojmo
Předmět dražby:
Objekt původně přízemní zděné haly s vestavěnými 3 BJ v jižní polovině objektu. Severní polovina slouží ke skladování. Přízemní nepodsklepený objekt skladové haly na pozemku p.č.40/2 a na pozemku p.č.40/5 do původní haly vestavěné 3 bytové jednotky. Původně zděné skladové prostory náležející místnímu zámku ve stáří přes 100 let. Po roce 1948 užívány místním JZD a totálně zdevastovány. V roce 2005 vydáno stavební povolení na vestavbu 3 BJ v části na pozemku p.č.40/5 (jedna BJ v I.NP a dvě BJ ve II.NP).
Datum konání:    Nejnižší podání: 500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Družstevní podíl (členská práva v PANORAMA, stavební bytové družstvo) spojený s právem k nájmu družstevního bytu č. 2 o vel. 2+1 v bytovém domě č.p. 2154, ul. Soukenická, Uherský Brod
Předmět dražby:
Dražba družstevního podílu v bytovém družstvu PANORAMA. Ulice Soukenická asi 200 m od centrálního náměstí. Bytový dům po levé straně ulice z počátku 80. let po celkové revitalizaci - zateplená fasáda, nová okna, přistavené lodžie z roku 2010 rozdělen prohlášením vlastníka na 30 bytových jednotek - z toho 21 v osobním vlastnictví a 9 ve vlastnictví SBD Panoráma. Bytová jednotka č.2154/2 v I.NP po pravé straně schodiště na V štítové straně bytového domu. Oceňovaná byt. jednotka č.2154/2 velikosti 2+1 se nachází v I.NP na V štítové straně po pravé straně schodiště. Podíl na společných prostorách a pozemcích oceňovaného bytu má velikost id. 150/5000. Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě a je příjezdný a přístupný z ulice Soukenické. Bytová jednotka o PP 50 m2 je bez výtahu. Dispoziční řešení: vstup do interiérové chodby, po pravé straně koupelna, WC a vstup do kuchyně, po levé straně interiérové chodby dvě místnosti - z obývacího pokoje přístupná lodžie. Stávající stav: Vytápění centrální přes výměníkovou stanici v I.PP, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely. Rozvody ZTI v plastových trubkách, rozvody elektro 400/240 V, na střeše je bleskosvod. Podlahy místnosti jsou betonové a krytina z PVC. Bytové jádro je typové umakartové v koupelně umyvadlo, vana, samostatný splachovací WC. Kuchyňská linka standartní a plynový sporák. Příprava TUV je centrální. Bytová jednotka má přistavenou lodžii a samostatný sklep v I.PP. Bytová jednotka v původním stavu k rekonstrukci v dobrém ST stavu.
Datum konání: 26. července 2017 11:00    Nejnižší podání: 890.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
,,Zemědělské družstvo DRUŽBA, družstvo „v likvidaci“
Předmět dražby:
Tato nemovitost bude zpeněžována formou veřejné dražby dobrovolné. Objekt č.p. 527 je umístěný na cizích pozemcích p.č. St. 577/1, St. 577/5 má 3 nadzemní podlaží s plochou střechou, nepodsklepený, zděné konstrukce. Objekt byl původně užíván, jako hlavní budova v areálu zemědělského družstva s funkcí administrativní a obslužného zázemí pracovníků družstva. Doklady o stáří objektu se nepodařilo dohledat, podle způsobu provedení a použitých stavebních prvků stanovuji stáří objektu na 50 roků. Objekt je dlouhodobě neudržovaný, ve špatném technickém stavu, vykazuje zvýšené opotřebení. V současné době odpojeno od dodávek veškerých energii (plyn, elektrika). Dispozice objektu: 1.NP – vstup, vrátnice, původní kuchyně a jídelna, zázemí 2.NP – kanceláře, zasedací místnosti, hyg. zázemí, centrální chodba v podélné ose objektu 3.NP – kanceláře
Datum konání:    Nejnižší podání: 690.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt s rozsáhlými pozemky Univerzitní náměstí, Karviná
Předmět dražby:
Budova č.p. 1935 je situována jako samostatný objekt na jižní straně Univerzitního náměstí v Karviné, poblíž centra města, na styku ulic Fryštátská a tř. 17. listopadu. Budova sestává ze dvou traktů, hlavní trakt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží, vedlejší trakt (přístavba) je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Postaveno v roce 1985. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou přípojky inženýrských sítí do přilehlé ulice a velké parkoviště pro OA na pozemku p.č. 1422/2. Pozemky o celkové výměře 6 928 m2.
Datum konání: 10. srpna 2017 11:00    Nejnižší podání: 8.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Ralsko č.p. 527
Předmět dražby:
PŘÍMÝ PRODEJ MIMO DRAŽBU! Typový řadový rodinný dům dvougenerační (Lineta Česká Lípa), se 2 NP bez podsklepení, s nízkou sedlovou střechou bez vybavení podkroví. Objekt je koncový, osazený do rovinatého terénu, přístup pro pěší a příjezd je z místní asfaltové komunikace. Dispozice: V přízemí se nachází kuchyň, 2 pokoje a WC. V 1. NP 3 pokoje, koupelna a WC. Konstrukce je montovaná sendvičová dřevostavba částečně s palubkovým obkladem a vnitřní izolací mezi štítovými zdmi z tvárnic, s vápennou fasádou. Střecha se sbíjeným krovem má původní plechovou krytinu se žlaby a svody s bleskosvodem. Stropy nad 1.NP jsou dřevěné nosné, nad 2.NP je lehký dřevěný strop s tepelnou izolací, podlahy jsou betonové s linem a prkna s linem. Okna jsou dřevěná zdvojená se žaluziemi, dveře standardní plné a prosklené v plechových zárubních, schody do poschodí jsou dřevěné s linem a podstupnicemi. Vytápění je el. akumulačními kamny, ohřev TUV je v el. bojleru, v kuchyních jsou elektrické sporáky bez digestoře, sociální zařízení je jednoduše vybavené s vanou a umyvadlem, částečně s keramickým obkladem, WC bez obkladu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 750.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rekreační objekt Ponědrážka
Předmět dražby:
Tato nemovitost se nachází v obci Ponědrážka s pozemky p.č. 105 o výměře 35m2, jehož součástí je chata ev. č. 3 a přiléhavý pozemek p.č. 1583/10 o výměře 298 m2 užívaný jako zahrada. Celkově se jedná o rovinatý pozemek na konci vesnické zástavby, určený územním plánem pro výstavbu rodinného domu. Na pozemku je kopaná studna (voda není pitná), je přiveden el. proud, ostatní inž. sítě nejsou v místě vybudovány. Pozemek je oplocen, částečně podmáčený, necelých 80 m severním směrem se rozkládá Ponědrážka rybník. Chata ev. č. 3 je jednoduché nezateplené dřevěné konstrukce, nepodsklepená, bez podkroví, s nízkou pultovou střechou, vybavena je elektřinou, vytápění lokální na tuhá paliva, kuch. Linka s el. sporákem, suchý záchod. Není zaveden vodovod, voda ze studny není pitná, do chaty není zavedená kanalizace ani žádné další sítě v místě nejsou.
Datum konání:    Nejnižší podání: 110.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™