česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemek k.ú. Nítkovice
Předmět dražby:
Obec Nítkovice asi 25 km jihozápadně od Kroměříže na trase Kroměříž-Zdounky-Litenčice-Nesovice. Pozemek p.č. 1154/1 se nachází jižně od areálu bývalého JZD ve stávajícím zemědělky obhospodařovaném lánu určený z hlediska SÚP pouze k zemědělské prvovýrobě.
Datum konání: 18. května 2017 10:30    Nejnižší podání: 70.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Restaurace U Bečvářů
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení nejvyšší nabídce. Nemovitost se nalézá západně od centra města Buštěhrad, v lokalitě předměstské zástavby na ulicí Žižkova. Nemovitost je přímo přístupná z místní komunikace a je připojena na veškeré inž. sítě. Nemovitost je tvořena objektem č.p. 218 užívaným jako restaurace U Bečvářů a příslušenstvím, sestávajícím z běžných venkovních úprav (přípojky inž. sítí). Objekt č.p. 218 užívaný jako restaurace je řadový vnitřní, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou bez využití podkroví, částečně podsklepený, zděné konstrukce. Dispoziční řešení: 1. PP - sklepení 1. NP (přízemí) - restaurační prostor s výčepem, salonky a kóje, WC M+Ž, chodba, garáž, sklad, schodiště 2. NP - chodba, kancelář, kuchyně, přípravna, šatna zaměstnanců, sklad, sál s jevištěm a barem, WC M+Ž, terasa, byt 2+kk v rekonstrukci. Celková užitná plocha činí přepočtem 660 m2. Dům je užíván min. 140 roků, je proveden v masivní cihelné technologii. Je prováděna průběžná modernizace objektu a údržba.
Datum konání:    Nejnižší podání: 6.400.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Funkční zemědělský objekt (zařízení pro chov drůbeže)
Předmět dražby:
Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze Zlínský kraj, okres Vsetín, obec Valašské Meziříčí, k.ú. Bynina. Místní část Bynina na S okraji města, areál bývalého JZD asi 1 km od křižovatky s ulicí Masarykovou( silnice I/35 směrem do Hranic na Moravě ) - viz. situace v příloze. V místě možnost napojení na všechny IS. Ve městě kompletní občanská vybavenost. Areál bývalého JZD na SV okraji Byniny. Vlastní oceňovaný objekt slouží jako odchovna drůbeže a byl postaven asi v polovině 70. let min. století. Přízemní objekt se sedlovým krovem a využívaným podkrovím s přistavenou částí na Z podélné straně sloužící jako kancelář, šatny a soc. zařízení pro zaměstnance. obytnou částí. V daném místě je možnost napojení na sítě NN, veřejný vodovod a kanalizaci, příjezd z veřejné komunikace přes cizí pozemky. Oceňovaný areál není příjezdný z veřejné komunikace. Betonové základy, zdivo v tl. do 40 cm, vnitřní ocelové sloupy a průvlaky, keramické stropy do I nosníků, sedlový krov a krytina z AL šablon. Venkovní ocelové schodiště s manipulační rampou na S štítové straně. Klempířské konstrukce z FeZn plechu. Vnitřní hladké omítky, venkovní omítky stříkaný břízolit. Betonové podlahy a potěry, v přístavbě adm. části keramická dlažba a obklady Dřevěná zdvojená okna a dveře v adm. přístavbě, vlastní hala má pouze dřevěné ventilační otvory v podélných stranách obou podlaží. Dřevěná vrata jako přístupy do haly. V hale betonové podlahy s potěrem, rozvody 400/240v, bleskosvod. Součástí technologie jsou rozvody krmení, napájení a ventilace. V adm. přístavbě rozvody TUV, el. boiler, sprcha a umyvadlo s WC.. Součástí areálu jsou přípojky inženýrských sítí a oplocení. Dále jsou oceněny pozemky - dle výpisu z KN v příloze.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.300.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům č.p. 783, Bohumín
Předmět dražby:
Bytový dům č.p. 783 v obci Bohumín, místní část Nový Bohumín, křižovatka ulic Studentská a Vrchlického. Jedná se o koncový rohový dům ve stávající řadové zástavbě pravé strany ulice Vrchlického naproti areálu žel. stanice Bohumín. Čtyřpodlažní objekt - jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdní prostor s částečnou vestavbou podkroví. Příslušenství objektu tvoří pouze dřevník ve dvoře, přípojky inženýrských sítí a oplocení. Objekt realizovaný pravděpodobně po první sv. válce ve 20. letech min. století postupně pouze modernizovaný. Čtyřpodlažní objekt s lomenou sedlovou střechou a částečným podkrovím jako koncový ve stávající řadové zástavbě ulice Studentské.
Datum konání: 18. května 2017 12:00    Nejnižší podání: 1.800.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 110/2, Čechova 110, Šternberk (1+1, 54,70 m2)
Předmět dražby:
Prodej formou elektronické aukce. Bytová jednotka č. 110/2 v II. NP v čele schodiště, ul Čechova 110, dispozice 1+1 v původním stavu ke kompletní rekonstrukci. Vnitřní hladké omítky, podlahy obytných místnosti palubové a kombinace PVC a koberců, v koupelně keramická dlažba a obklad, částečně obložená kuch. linka. Plastová okna, dřevěné dveře do dřev. zárubní, v koupelně vana, umyvadlo a spl. WC. V kuchyni standardní kuchyňská linka a el. sporák. Byt má vestavěnou skříň na chodbě. Bytová jednotka má dále zděný sklep v I. NP. Technický stav budovy je dobrý, vlastní bytová jednotka s technicky a morálně dožitými vnitřními konstrukcemi.
Datum konání: 26. dubna 2017 15:00    Nejnižší podání: 300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemky k.ú. Bzenec 27 945 m2 - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2
Předmět dražby:
Pozemky se nacházejí v okrese Hodonín, obec a k.ú. Bzenec. Všechny pozemky jsou zemědělské v zemědělsky obhospodařovaných lánech určené pouze k zemědělské výrobě. Pozemky na LV 561 jsou v lokalitě rybníku Stolářka a části jejího přítoku, ostatní plocha potom polní cesta podél přítoku. Pozemky na LV 6006 jsou převážně zemědělské vedené jako orná, trvalý travní porost nebo vinice zemědělsky využívané určené z hlediska SÚP města pouze k zemědělské výrobě. Pozemky vedené jako ostatní plochy jsou ve skutečnosti užívané rovněž jako zemědělské. Vše v lokalitách, Hažneky, Horníhory, Za horními horami a Studniska.
Datum konání: 18. května 2017 11:00    Nejnižší podání: 400.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Stavební pozemky Vsetín - Rokytnice 3863m2
Předmět dražby:
Stavební pozemky Vsetín. Pozemky se nacházejí na okraji zastavěné části obce, v bočním údolí Rokytnice u Vsetína. Pozemky jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Orientovány jižním směrem. Část pozemků je zahrnuta v územním plánu pro individuální bytovou výstavbu. Hodnota nemovitosti je tvořena hodnotou pozemku.
Datum konání: 18. května 2017 13:00    Nejnižší podání: 300.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™