česky | english | deutsch        
elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

top 10 vydražených nemovitostí

     Vyhledávání:
    
      


vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemek p.č. 1119/184
Předmět dražby:
Jedná se o dražbu pozemku p. č. 1119/184 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 336 m2 zaps. na LV č. 701 v k. ú. Zlín, z majetkové podstaty úpadce Svit Zlín a. s. Pozemek je situován při frekventované páteřní ulici Zlína, tř. Tomáše Bati. Pozemek je rovinatý, zpevněný betonovou plochou a je užíván jako parkoviště. Územní plán pozemek částečně řadí do ploch dopravních. Na pozemku, vzhledem k jeho funkci, se nenachází vzrostlá zeleň. Dražený pozemek je v současnosti pronajat na základní nájemní smlouvy.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Hostín u Vojkovic
Předmět dražby:
Prodej majetku v rámci insolvenčního řízení. Předmětem prodeje je rodinný dům (původní malá hospodářská usedlost) v obci Hostín u Vojkovic, k.ú. Hostín u Vojkovic, okr. Mělník. Nemovitost je situována při místní hlavní komunikaci vedoucí středem obce. Kromě rodinného domu se na pozemku nachází původní malá stodůlka a kolna. Dům je napojen na elektrický proud, odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace. Voda čerpaná z vlastní studny, plyn přiveden na hranici pozemku (přípojka z obecního vodovodu také ukončena na hranici pozemku). Jde o volně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům. Střecha sedlová, střešní krytina plechová. Okna ve štítu plastová, na vnější straně fólie imitace dřeva. Krytina podlah dlažba (veranda, kuchyň, obývací pokoj, koupelna), v pokoji koberec. Vytápění etážové, kotel na tuhá paliva (v současné době mimo provoz), topení elektrickými přimotopy. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Stěny vápenné hladké štukové, v koupelně a WC proveden keramický obklad. Dveřní zárubně kovové. Dispoziční řešení: vstupní veranda, kuchyň, 2 pokoje, koupelna s WC. Stáří domu nebylo přesně zjištěno, dle odborného odhadu se lze domnívat, že dům je starý 90 let. Před cca 5 lety provedena výměna střešní krytiny, před cca 10 lety výměna oken ve štítu domu, před cca 20 lety pak rekonstrukce koupelny, dlažba v kuchyni a obývacím pokoji.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Objekt občanské vybavenosti Hřivínův Újezd
Předmět dražby:
Dražený objekt se nachází v centru obce Hřivínův Újezd v křižovatce silnice II/490 a místní komunikace po její pravé straně. Jedná se o objekt restaurace s přistavěným kulturním sálem z roku 1980 realizovaný v tzv. „akci Z”. V současnosti zdevastovaný, neužívaný, ke kompletní rekonstrukci. Dispozičně řešen v části restaurace jako přízemní s výčepem, restaurací, kuchyní a jídelnou doplněné o pomocné provozy, sklady a sociální zařízení. Část kulturního sálu je přízemní s velkým sálem a schodištěm. V částečném I. PP je kotelna, II. NP je řešeno ochozem kolem sálu a posezení a výhledem do sálu doplněné o skladové prostory. Příslušenství objekt nemá, venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Základy vč. zemních prací - betonové pasy bez funkční izolace Svislé konstrukce - zděné tl. do 50 cm Stropy - železobetonové panelové Krov, střecha – plochá Krytiny střech - živičné, svařované, vícevrstvé Klempířské konstrukce – pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů - dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů - břízolitové omítky Vnitřní obklady keramické – běžné obklady Schody - železobetonové monolitické s běžným povrchem Dveře - hladké plné dveře Vrata – chybí Okna - dřevěná zdvojená okna Povrchy podlah - parkety, PVC, ker. dlažba, ter.dlažba Vytápění – ústřední Elektroinstalace - světelná třífázová Bleskosvod Vnitřní vodovod - ocelové trubky Vnitřní kanalizace – litinové Vnitřní plynovod – rozvod zemního plynu Ohřev teplé vody - chybí, nefunkční
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice
Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 680.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl id. 8/1323, k.ú Slavkov u Uherského Brodu
Předmět dražby:
Jedná o spoluvlastnický podíl id. 8/1323 na soubor pozemků zapsaných na LV č. 342, LV č. 1383 a LV č. 1395, které se nachází u obce Slavkov asi 9 km jižně od Uherského Brodu na trase Uherské Hradiště - Strání - hranice se SR. V obci základní občanská vybavenost a základní infrastruktura. Pozemky na jižním okraji katastru při hranici s k.ú. Horní Němčí v trati „ Přední louky” mimo zastavěnou část obce přístupné po místní komunikaci vedoucí z obce jižním směrem na hřeben Bílých Karpat. Pozemky zapsané na LV 342 a LV 1383 vedené jako trvalý travní porost a užívané jako pastviny z části prorostlé náletovými dřevinami, pozemky zapsané na LV 1395 vedené a užívané jako lesní pozemky s trvalými převážně listnatými stromy. Trvalé porosty jsou ve stáří kolem 80 let převážně listnaté většinově v zastoupení buk, dub, habr, část porostů jehličnatých v zastoupení smrk. Pozemky a porosty jsou bez závad.
Datum konání:    Nejnižší podání: 45.230,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Ideální 1/2 RD Biskupice č. 21
Předmět dražby:
Ideální 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 524 (stavební parcela č. 73 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2, jejíž součástí je stavba: Biskupice, č. p. 21, rodinný dům, pozemková parcela č. 2/1-zahrada o výměře 527 m2 a pozemková parcela č. 2/2-zahrada o výměře 57 m2) pro obec Biskupice a katastrální území Biskupice u Jevíčka, kraj Pardubicky a příslušenství. Nemovitosti se nachází v okrajové části obce Biskupice po pravé straně silnice (slepé ulice) procházející obcí směrem k osadě Biskupice - Zálesí. Přístup je po mostku přes místní potok. Součásti pozemku je stavba čp. 21, která byla dle informaci postavena kolem roku 1930. Objekt je tvaru L, kde se v přední části nachází zádveří se schody do kuchyně, z kterého jsou přístupné 2 pokoje a koupelna s WC. V zadní části jsou bývalé chlévy. Vstup do podkroví je samostatnými schody z boku domu. V podkroví jsou místnosti, které v současné době nejsou užívány a půda. Za objektem se nachází polootevřené kůlny, které jsou dispozičně kolmo k hlavnímu objektu. Tyto kůlny byly rekonstruovány před cca 5 lety. Nemovitost čp. 21 je napojena na veřejný rozvod elektrické energie, obecní vodovod a obecní kanalizaci. Napojení na plyn není provedeno (v obci rozvod plynu je). Obvodové zdivo je místy popraskané, stav krovu nad hospodářskou části je špatný. Stav nemovitosti odpovídá stáři. Údržba je zanedbána. Obec Biskupice má dle Malého lexikonu obcí 2017 celkem 448 obyvatel. Občanská vybavenost v obci: Obecní úřad, obchod, pošta a mateřská školka. IS v obci: elektro, vodovod, kanalizace, plyn. Obci prochází železniční trať, železniční zastávka je mimo intravilán obce, cca 500 m od okraje obce. Autobusové spojení provozuje několik přepravních společnosti.
Datum konání:    Nejnižší podání: 288.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 3+1, Bytová jednotka 3+1, 113/4, Resselovo nám. 113, Chrudim
Předmět dražby:
Prodej nemovitosti z insolvenčního řízení. „Bytová jednotka 3+1, 113/4, Resselovo nám. 113, Chrudim“, je tvořen těmito nemovitostmi: - bytová jednotka č. 113/4, vymezeno v budově Chrudim I., č. p. 113, obč, vyb. zaps. na LV č. 5283, na parcele p. č. St. 143, zaps. na LV č. 5283 - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1100/10000 na společných částech budovy Chrudim č. p. 113, zaps. na LV 5283 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1100/10000 na pozemku p. č. St. 143, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 316 m2, zaps. na LV č. 5283 to vše zapsáno na LV č. 12831 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Chrudim, obec Chrudim a okres Chrudim Byt se nachází v atraktivní části města Chrudim, kde severovýchodní stranou lemuje část Resselova náměstí, ostatními stranami navazuje na stávající zástavbu (převážně komerčních budov). Hlavní vstup do budovy je přímo z náměstí, kde jsou i dobré parkovací možnosti a částečná občanská vybavenost. Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1, která je situována v podkroví (3. podlaží) domu č. p. 113, přičemž kuchyně, ložnice a obývací pokoj jsou situovány na severovýchod, pokoje na jihozápad. Byt nemá lodžii či balkon, v průběhu stáří byl modernizován – cca v roce 1992, ústřední topení s kotlem na zemní plyn a osazeny litinové radiátory, ohřev TUV z kombinovaného kotle na ZP. Dveře dřevěné běžného provedení osazeny do ocelových zárubní, podlahy v obytných místnostech – lamino (plovoucí), v kuchyni je keramická dlažba na ní položené PVC, chodba PVC, v ostatních místnostech keramická dlažba. Ve všech místnostech střešní okna. Dobrý stavebně technický stav (morální zastaralost některých prvků a vybavení), před cca 10 lety byla provedena částečná modernizace, kombinovaný kotel na zemní plyn byl osazen před 5 lety, bytová jednotka se sestává z těchto místností a příslušenství: a) ob. pokoj 20,7 m2 b) pokoj 11,6 m2 c) ložnice 15,7 m2 d) kuchyně 5,5 m2 e) chodba – hala 16,9 m2 f) koupelna 4,1 m2 g) WC 1,4 m2 Celková podlahová plocha činí 75,9 m2. Vybavení bytové jednotky: koupelna – umyvadlo, vana (keramický obklad) kuchyně – kuchyňská linka s dřezem, sklokeramická deska, elektrická trouba, digestoř samostatné WC – mísa (bez keramického obkladu) chodba – kombinovaný kotel na vytápění a ohřev TUV na ZP Popis stavu bytu: Atypický podkrovní byt v udržovaném stavu, světlá výška místností 2,75 m Pozemky: Pozemek označený jako stp. č. 143 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, je po celé ploše zastavěn domem č. p. 113, mírně svažitý, ve tvaru mnohoúhelníka.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Administrativní budova Oslavany č.p. 987
Předmět dražby:
Administrativní budova Oslavany č.p. 987 Soubor je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. 354/1 o výměře 685 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Oslavany, č.p. 987, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: 354/1 - pozemek p.č. 354/2 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj Stavba stojí na pozemku p.č.: 354/2 - pozemek p.č. 355/1 o výměře 3706 m2, ostatní plocha, zeleň, - pozemek p.č. 355/7 o výměře 92 m2, ostatní plocha, zeleň, to vše zapsáno na LV č. 2341, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, pro katastrální území Oslavany, obec Oslavany a okres Brno-venkov. Předmětem dražby je objekt bývalé ubytovny a zdravotního střediska na pozemku p.č. 354/1, jehož součástí je stavba č.p. 987 a pozemek p.č. 354/2, jehož součástí je dle KN stavba bez čp/če, prům.obj jsou situovány po pravé straně ulice Nádražní, Oslavany a dále pozemek p.č. 355/1 o celkové výměře 3706 m2, ostatní plocha, zeleň, a pozemek p.č. 355/7 o výměře 92 m2, ostatní plocha, zeleň. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími s valbovou střechou. Po pravé straně z uličního pohledu je přízemní, částečně podsklepený objekt sloužící jako společenský sál. Obě části jsou propojeny spojovacím krčkem, který zároveň tvoří hlavní vstup z ulice. Hlavní objekt je dispozičně řešen v každém podlaží t.j. centrální podélná chodba a po obou stranách buď pokoje nebo ordinace lékařů. V každém podlaží sociální zařízení pro muže a ženy. Objekt řešen jako zděný s valbovou střechou, po stavebnětechnické stránce řešen jako standartní kancelářské prostory. V době prohlídky prakticky dožité všechny prvky krátkodobé životnosti ke kompletní rekonstrukci. V případě rekonstrukce budou ponechány pouze prvky dlouhodobé životnosti - nosné konstrukce. Objekt asi z roku 1970.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.100.000    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor motorových vozidel Palivo Trans s.r.o.
Předmět dražby:
Speciální automobil autojeřáb, RZ: 1A53990, typ: TATRA 148 P AD 070.1 ČKD, modrá - základní, VIN: 63293-16; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 65
SPZ: 1A53990 RM vozidla: PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 29.05.1973 Zaevidováno ČR; 29.05.1973 Platnost od; 21.08.2003 Platnost do: --- VIN: 63293-16 Druh vozidla: Speciální automobil autojeřáb Barva vozidla: MODRÁ-ZÁKLADNÍ Typ: TATRA 148 P AD 070.1 ČKD
Nákladní automobil sklápěcí, RZ: 1AU1056, typ: TATRA 148-2 S3, modrá - základní, VIN: 72641-16; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 66
SPZ: 1AU1056 RM vozidla; PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 1979 Zaevidováno ČR: 1979 Platnost od: 13.12.2010 Platnost do: -- VIN: 72641-16 Druh vozidla: Nákladní automobil terénní sklápěcí Barva vozidla: MODRÁ-ZÁKLADNÍ Typ: TATRA 148-2 S3
Nákladní automobil sklápěcí, RZ: AX6643, typ: MULTICAR 2510, barva: zelená - základní, VIN: 13703; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 67
SPZ: AX6643 RM vozidla: PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 08.06.1987 Zaevidováno ČR: 08.06.1987 Platnost od; 09.07.2002 Platnost do: -- VIN; 13703 Druh vozidla; Nákladní automobil sklápěcí Barva vozidla; ZELENÁ-ZÁKLADNÍ Typ: MULTICAR 2510
Návěs nákladní valníkový, RZ: 5A27865, typ: SCHMITZ SPR 24 WSMSPR240, barva: modrá - tmavá, VIN: WSMSPR24000064112; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 68
SPZ: 5A27865 RM vozidla: PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 08.07.1993 Zaevidováno ČR: 08.07.1993 Platnost od; 01.08.2005 Platnost do: — VIN: WSMSPR24000064112 Druh vozidla: Návěs nákladní valníkový Barva vozidla; MODRÁ-TMAVÁ Typ: SCHMITZ SPR 24 WSMSPR240
Datum konání:    Nejnižší podání: 40.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma – Úvoz
Předmět dražby:
Soubor nemovitostí je dražen pod názvem „Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma – Úvoz“, a je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. 940/35 o výměře 1 066 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 2 zaps. na LV č. 10001, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, katastrální území Dobšice u Znojma, obec Dobšice a okres Znojmo. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Nově utvořený pozemek p.č. 940/35 o celkové výměře 1 066 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Lískovec č.p. 101
Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům Lískovec č.p. 101“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. St. 131 o výměře 387 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lískovec, č.p. 101, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 131 - pozemek p.č. 163/2 o výměře 650 m2, zahrada, zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 329, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro katastrální území Lískovec, obec Koryčany a okres Kroměříž. Předmětem dražby je koncový řadový rodinný dům o velikosti 2+1 s výminkem o velikosti 1+1, přízemní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Hlavní obytná hmota objektu je situována rovnoběžně s uliční čárou, vedlejší - hospodářské stavby jsou situovány kolmo k uliční čáře. V ceně oceňované stavby je zahrnuta i cena navazujících vedlejších staveb (průjezd, výminek, hospodářské stavení) a venkovní úpravy (zpevněné plochy – chodníky betonové i dlážděné vč. obrubníků, přípojka elektro, přípojka plynu, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace, oplocení vč. plotových vrátek). Stáří stavby je odhadováno kolem roku 1940 pro hlavní objekt nemovitosti a k němu navazujícím vedlejším stavbám a venkovním úpravám. Objekt rodinného domu vč. vedlejších staveb se nachází na parcele číslo st. 131 o výměře 387 m? (zastavěná plocha a nádvoří). Přilehlá zahrada se nachází na p.č. 163/2 o výměře 650m?.
Datum konání:    Nejnižší podání: 430.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 1+kk, 637/312, U Vrbky 637, Horní Bříza
Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 1+kk, 637/312, U Vrbky 637, Horní Bříza“ a je tvořen těmito nemovitostmi: ? byt č. 637/312, vymezeno v: Parcela St. 1119 o výměře 703 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Horní Bříza, č.p. 634, obč. vyb., LV 2358 ? spoluvlastnický podíl ve výši id. 2245/250970 na pozemku p.č. St. 1119 o výměře 703 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zaps. na LV č. 2358, jehož součástí je stavba č.p. 637, obč. vyb., LV 2358, to vše zapsáno na LV č. 2459 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Horní Bříza, pro katastrální území Horní Bříza, obec Horní Bříza a okres Plzeň - Sever. Jedná se o ocenění jednotky č. 637/312 v budově č.p.637, příslušející k části obce Horní Bříza, na pozemku p.č. St. 1119, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2245/250970, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2459 a listu vlastnictví č. 2358,vše v k.ú. Horní Bříza, obec Horní Bříza, okres Plzeň – Sever, která se nachází ve III. Nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním a nákladním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici U Vrbky. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řád a hloubkovou kanalizaci. Ve městě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 247/1, který je ve vlastnictví Města Horní Bříza. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2012 byla provedena výměna stoupacího vedení a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba ke dni ocenění se hodnotí jako podprůměrný.
Datum konání:    Nejnižší podání: 500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na RD Biskupice č.p. 21, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Biskupice u Jevíčka
Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na RD Biskupice č.p. 21, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Biskupice u Jevíčka“ a je tvořen těmito nemovitostmi: ? Pozemek p.č. St. 73 o výměře 487 m2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Biskupice, č.p. 21, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č. St. 73 ? Pozemek p.č. 2/1 o výměře 527m2 – zahrada (způsob ochrany zemědělský půdní fond) ? Pozemek p.č. 2/2 o výměře 57 m2 – zahrada (způsob ochrany zemědělský půdní fond) to vše zapsáno na LV č. 524 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Biskupice, pro katastrální území Biskupice u Jevíčka, obec Biskupice a okres Svitavy. Nemovitosti se nachází v okrajové části obce Biskupice po pravé straně silnice (slepé ulice) procházející obcí směrem k osadě Biskupice - Zálesí. Součásti pozemku je stavba čp. 21, která byla dle informaci postavena kolem roku 1930. Objekt je tvaru L, kde se v přední části nachází zádveří se schody do kuchyně, z kterého jsou přístupné 2 pokoje a koupelna s WC. V zadní části jsou bývalé chlévy. Vstup do podkroví je samostatnými schody z boku domu. V podkroví jsou místnosti, které v současné době nejsou užívány a půda. Za objektem se nachází polootevřené kůlny, které jsou dispozičně kolmo k hlavnímu objektu. Tyto kůlny byly rekonstruovány před cca 5 lety. Nemovitost čp. 21 je napojena na veřejný rozvod elektrické energie, obecní vodovod a obecní kanalizaci. Napojení na plyn není provedeno (v obci rozvod plynu je). Obvodové zdivo je místy popraskané, stav krovu nad hospodářskou části je špatný. Stav nemovitosti odpovídá stáři. Údržba je zanedbána.
Datum konání:    Nejnižší podání: 250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemek p. č. 4081, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště
Předmět dražby:
Pozemek je dražen pod názvem „Pozemek p. č. 4081, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště“ a je tvořen touto nemovitostí:
- pozemek p. č. 4081, o výměře 5054 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
zapsán na LV č. 1031 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, obec Ořechov a okres Uherské Hradiště
Pozemek p. č. 4081 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště na okraji katastru ve stávajícím zemědělsky obhospodařované lánu určený pouze k zemědělské výrobě.
Datum konání:    Nejnižší podání: 100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Prodej, chalupa, Víchová nad Jizerou
Předmět dražby:
Prodej chalupy 4+1 v malebném prostředí obce Víchová nad Jizerou, okres Semily, kraj Liberecký. Dům je z poloviny podsklepen, v přízemí je veranda, velká obytná místnost s krbem, kuchyně, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a samostatné wc. V patře 3 ložnice a prostorná půda. Topení v domě zajišťuje kotel na tuhá paliva a elektrokotel, ohřev vody bojlerem, napojení na vlastní studnu, odpad řešen jímkou s ČOV. K nemovitosti patří dvě parkoviště. Občanská vybavenost v obci. Žije zde 952 obyvatel.
Datum konání:    Nejnižší podání:    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Id. 1/2 RD s přilehlými pozemky, k.ú. Zlechov
Předmět dražby:
Prodej majetku v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžuje se podíl ve výši id. ? na RD a přilehlých pozemcích. Obec Zlechov se nachází asi 3 km západně od okresního města Uherské Hradiště a 2 km od Starého Města na silnici I/50 do Brna. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Oceňovaný RD na východním okraji obce v křižovatce místní komunikace a vedlejší silnice. V místě oceňovaného RD možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, částečně podsklepený, střecha sklonitá s krytinou z pálené tašky. Bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Okna plastová, vnitřní dveře náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a terasa. WC splachovací. Kuchyně jsou s linkou, sporákem. Vytápění je ústřední, plynový kotel. Teplá voda je ze zásobníku. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Dům je z roku 1939, fasáda byla provedena před 3 lety, jinak je dům průběžně udržován a opravován. Stav domu je dobrý, celkové vybavení průměrné. Jedná se o podíl ve výši id. ? na RD a přilehlých pozemcích.
Datum konání: 7. listopadu 2019 10:00    Nejnižší podání: 750.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
pozemek p.č. 525/16, k.ú. Bukovec u Jablunkova
Předmět dražby:
Jedná se o prodej nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 525/16 o výměře 8.164 m2 - trvalý travní porost, v k.ú. Bukovec u Jablunkova, obec Bukovec, okres Frýdek-Místek, který je situován v odlehlé části obce Bukovec, hned vedle Ski areálu Kempaland. Pozemek je přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3897/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle informací ČSÚ v obci Bukovec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bukovec je pozemek zahrnut v plochách jako „občanské vybavení komerčního typu, kde jsou přípustné stavby - maloobchod - veřejné stravování a ubytování - výrobní, opravárenské a nevýrobní služby - zdravotní služby - kultura - veřejná správa a ochrana obyvatelstva.
Datum konání:    Nejnižší podání: 360.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Ivaň na Hané
Předmět dražby:
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s nízkou sedlovou střechou v řadové zástavbě. Dispozičně řešen je jako jednobytový rodinný dům - v I.NP se nachází průjezd do dvora, kuchyně, koupelna, WC a schodiště do II.NP. Ve II.NP se nachází tři pokoje a koupelna s WC. Objekt má charakter rodinného domu. K domu náleží sklad ve dvoře, přípojkami inženýrských sítí je napojen do přilehlé ulice. Za domem se nachází pouze malý dvůr, s přístupem pouze skrze průjezd domu. Standardní zděný dům, dřevěné stropy s rovným podhledem nad I.NP a hurdiskové stropy nad II.NP, dřevěný sedlový krov a krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce z FeZn plechu - pouze žlaby a svody, betonové schodiště, vnitřní štukové omítky a nadst. keramické obklady koupelny a WC, venkovní nedokončená zateplená fasáda (chybí svrchní stěrka). Plastová okna standardní, vnitřní dřevěné dveře. Betonové podlahy kombinace plovoucích podlah, keramické dlažby a PVC. Rozvody zdravotechniky standardní, rozvody 400/240V, chybí bleskosvod. Ústřední vytápění plynovým kotlem, Cu rozvody a otopné panely. Ohřev TUV plynovým zásobníkovým ohřívačem. Objekt po rekonstrukci ve velmi dobrém ST stavu. Prodej se týká těchto nemovitostí: - pozemek p.č. St. 188 o výměře 215 m?, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Ivaň č.p. 140, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St.188 - pozemek p.č. 145/2 o výměře 224 m?, zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.
Datum konání: 17. září 2019 11:00    Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Garáž bez čp/če, k.ú. Butovice na pozemku p.č. 1169/8
Předmět dražby:
Řadové garáže za areálem bývalé pekárny ve smíšené průmyslové a rezidenční zóně města po levé straně ulice Poštovní, asi 300 m od centrálního náměstí. Dle platného SÚP obce jde o plochu pro smíšenou zástavbu. Objekty je možno napojit na všechny potřebné inženýrské sítě obce a jsou přístupné z veřejné komunikace. Jedná se o standardní zděné, řadové, přízemní garáže: - pozemek p.č.1169/8 o výměře 20 m2 - zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, garáž stavba stojí na pozemku p.č.: 1169/8 Konstrukce: Základ - betonové pásy Obvodové stěny - zděné tl. 15-20 cm Stropy - hurdiskové Krytina - pozinkovaný plech Klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Úpravy povrchů - omítky Dveře - chybí Okna - chybí Vrata - plechová Podlahy - betonové Elektroinstalace - světelná Uvedená cena je za jednu garáž.
Datum konání:    Nejnižší podání: 150.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na RD č.p. 349 vč. přilehlých pozemků, k.ú. Mikulčice
Předmět dražby:
Oceňovaný rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Součástí domu je i půda. Dům pochází asi z roku 1955. Před 12 lety byly provedeny dílčí modernizace - koupelna, WC, podlahové krytiny. Nemovitost je víceméně v původním stavu. Základy jsou smíšené bez funkční izolace, objekt je zděné konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha sedlová, v části pultová, střešní krytinu tvoří pálená taška, v části plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou břízolitové z ulice a vápenné ve dvoře. Dispozičně je dům řešen jako 4+2. Podlahová plocha činí 133,50 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 158,10 m2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a je zde zaveden zemní plyn. Dům je vytápěn ústředně pomocí plynového kotle – mimo provoz, nefunkční a topná tělesa jsou závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Přilehlý pozemek parc. č. 658 o výměře 309 m2 je částečně zastavěn stavbou výše popsaného rodinného domu, na části se nachází stavba garáže a sklad a částečně tvoří dvorek. Je bez porostů a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dále jsou součástí ocenění i pozemky parc. č. 151/4 a 160 o celkové výměře 65 m2, které se nacházejí asi 550 m severovýchodně od domu a dříve sloužily k drobnému zahradničení, nyní zarostlé a bez využití. Dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení.
Datum konání:    Nejnižší podání:    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6, k.ú. Domažlice
Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené. výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 540.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
id. podíly ve výši 1/6 na nemovitosti č. p. 971/11, Chrudim
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Richarda Köstela a Martiny Köstelové, bytem Resselovo nám. 113, 537 01 Chrudim. Soubor je dražen pod názvem „id. podíly ve výši 1/6 na nemovitosti č. p. 971/11, Chrudim“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - ideální 1/6 jednotky č. 671/11, kterou je byt o velikosti 2+1 v budově č. p. 669, 670,671, 672 a 673 v části obce Chrudim III na pozemku označeném jako stp. č. 2377, - ideální 1/6 spoluvlastnického podílu ve výši 192/10000 na společných částech domu č. p. 669, 670,671, 672 a 673 v části obce Chrudim III na pozemku označeném jako stp. č. 2377, - ideální 1/6 spoluvlastnického podílu ve výši 192/10000 na pozemku označeném jako stp. č. 2377, to vše zapsáno na LV č. 5750 a LV č. 9367 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Chrudim, obec Chrudim a okres Chrudim (dále jen „předmět dražby“). Dům (bytový) se nachází v obci Chrudim a to v její okrajové části, jižní stranu lemuje ulice Dr. Václava Peška, východní stranu ulice Palackého. Okolí domu tvoří převážně rezidenční zástavba (bytové domy) a východně se nachází supermarket Penny, severně pak ZŠ a UŠ, jižně mateřská školka. Dům má pět samostatných hlavních vstupů a je tak členěn na pět sekcí. V obci je vlakové i autobusové nádraží, dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, přístup po zpevněné komunikaci, obec Chrudim má komplexní občanskou vybavenost. Popis objektů: Budova čp. 669 - 673 Objekt je zděné konstrukce s dodatečným zateplením, sekce čp. 669 tvoří západní stranu bytového domu a je o 3 NP s plochou střechou, střední jižní část sekce čp. 670 – 672 je o 4 NP se šikmou střechou a východní stranu domu uzavírá sekce čp. 673 o 3 NP se šikmou střechou. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně spojena dvouramenným schodištěm, přičemž 1.PP tvoří technické podlaží (sklepy, kola, kočárky, sušárna…), nadzemní podlaží jsou pak obytná. Základy - pravděpodobně betonové, nosné i nenosné stěny jsou zděné, stropy s rovným podhledem, pravděpodobně panelové, Střecha šikmá sedlová s taškovou krytinou, osazen bleskosvod, dům po revitalizaci – nová střecha, nová plastová okna, dodatečné zateplení obvodového pláště, nové klempířské konstrukce. Budova je napojena na vodovodní a kanalizační řád, elektroinstalaci, zemní plyn, přesné stáří není známo – stanoveno odborným odhadem. Byt č. 671/11 Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1, která je situována ve 4. podlaží bytového domu č. p. 671, kde v této sekci jsou vždy tři byty o velikosti 2+1 na podlaží. Část bytu je orientována na jih, menší část na sever. S ohledem na skutečnost, že znalci nebyl umožněn přístup do předmětného bytu, znalec tak vycházel z dostupných zdrojů a informací a dále vycházel ze znalosti daného místa. Ve stanovení ceny obvyklé se s přihlédnutím na trvalé obývání bytu, byl dán předpoklad, že byt je v průměrném technickém stavu. Celková podlahová plocha činí 50 m2, k bytu náleží sklep 1,8 m2 Pozemky: Pozemek označený jako stp. č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 953 m2, je po celé ploše zastavěn bytovým domem č. p. 669- 673, rovinatý, ve tvaru mnohoúhelníku.
Datum konání:    Nejnižší podání: 200.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Motorové vozidlo Hyundai Santa Fe CM
Předmět dražby:
Automobil HYUNDAI, typ: Hyundai Santa Fe CM RZ:7A81168 VIN:KMHSH81WP7U224565
Datum konání:    Nejnižší podání: 35.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Motorové vozidlo Renault Premium Rote
Předmět dražby:
Automobil Renault Premium Route 420.18 T 4x2 RZ: 2AC6909 VIN:VF622GVA000138081
Datum konání:    Nejnižší podání: 30.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Garáž bez čp/če, k.ú. Butovice na pozemku p.č. 1170/13
Předmět dražby:
Řadové garáže za areálem bývalé pekárny ve smíšené průmyslové a rezidenční zóně města po levé straně ulice Poštovní, asi 300 m od centrálního náměstí. Dle platného SÚP obce jde o plochu pro smíšenou zástavbu. Objekty je možno napojit na všechny potřebné inženýrské sítě obce a jsou přístupné z veřejné komunikace. Jedná se o standardní zděné, řadové, přízemní garáže: - pozemek p.č. 1170/13 o výměře 21 m2 - zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, garáž stavba stojí na pozemku p.č.: 1170/13 Konstrukce: Základ - betonové pásy Obvodové stěny - zděné tl. 15-20 cm Stropy - hurdiskové Krytina - pozinkovaný plech Klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Úpravy povrchů - omítky Dveře - chybí Okna - chybí Vrata - plechová Podlahy - betonové Elektroinstalace - světelná Uvedená cena je za jednu garáž.
Datum konání:    Nejnižší podání: 150.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Smolotely s přilehlými pozemky
Předmět dražby:
Jedná se o přízemní objekt s podkrovím. Dům je zděný ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou a krytinou z betonových tašek. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Základy bez izolace proti zemní vlhkosti. Vnější omítka hladká vápenná, vnitřní omítky štukové. Stropy s rovným podhledem, okna dřevěná s izolačním zasklením, dveře náplňové do obložkových zárubní. Podlahy v přízemí i podkroví z keramické dlažby. Vytápění ÚT podlahové kotlem na pevná paliva a krb, ohřev TUV bojlerem, elektroinstalace světelná i motorová. Objekt je v udržovaném stavu. Částečná rekonstrukce byla provedena v roce 1997, vestavba podkroví v roce 2002. Dispoziční řešení: Přízemí - hala se schodištěm, koupelna s WC, pracovna, kuchyně, pokoj s jídelnou, chodba, spíž, kotelna, pokoj. Podkroví - chodba, koupelna s WC, ložnice, dětský pokoj. Objekt byl dle vyjádření majitele postaven v roce 1950. Stáří objektu je 70 let.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.600.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Lesní pozemky, k.ú. Smolotely
Předmět dražby:
Jedná se o 3 samostatné parcely s funkcí lesa na okraji obce Smolotely. Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze Orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot. Žije zde 236 obyvatel. Oficiálně se obec nečlení na části. Jsou v ní evidovány čtyři základní sídelní jednotky - vesnice Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty. K obci patří i několik samot podél Líšnického potoka: Hamr, Parník, Panský Mlýn. Uvedené parcely se nachází v samotě Hamr.
Datum konání:    Nejnižší podání: 400.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Zemědělské pozemky, k.ú. Smolotely
Předmět dražby:
Prodej souboru zemědělských pozemků v obci Smolotely. Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze Orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot. Žije zde 236 obyvatel. Oficiálně se obec nečlení na části. Jsou v ní evidovány čtyři základní sídelní jednotky - vesnice Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty. K obci patří i několik samot podél Líšnického potoka: Hamr, Parník, Panský Mlýn.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Dražba poloviny rodinného domu č.p. 18, k.ú. Praha - Nehvizdy, se samostatným vstupem
Předmět dražby:
Jedná se rovinné území v centrální části městyse Nehvizdy. Dům je umístěn na nároží hlavní průjezdní komunikace a ulice Toušeňské v malé vzdálenosti od kostela a náměstí. V okolí jsou vesměs obytné objekty, případně objekty občanské vybavenosti. Oceňovaným souborem je pozemek nepravidelného, zhruba lichoběžníkového půdorysu, rodinný dům č.p. 18, stodola obdélníkového půdorysu, přistavěná zděná kůlna, zpevněné plochy, oplocení a přípojky. V obci Nehvizdy jsou veškeré inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn i elektro, dům je na tyto sítě napojen. V domě č.p. 18 jsou dvě samostatné bytové jednotky se samostatnými vstupy z prostoru dvora. V bytové jednotce ve východní polovině domu, jsou dřevěná špaletová okna, typové dveře do kovových zárubní, podlahy s krytinou PVC, dlažba nebo koberec. Vytápění této části domu je plynovým kotlem. V přístavbě je koupelna a WC ve stavu odpovídajícímu 70. případně začátku 80. let minulého století. Tato jednotka obsahuje v přístavbě vstup, sociální zázemí a chodbu vedoucí ke schodům na půdu. V původní části domu je poměrně rozměrná kuchyně s starou plechovou kuch. linkou, dva standardní pokoje a jeden malý pokojík. Pod tímto bytem je malý sklípek. Pod západní částí domu je větší sklep, který nebylo možné z důvodu nepřístupnosti ověřit. Pozemek č. parc. st.2/1 v k.ú. Nehvizdy má plochu 597 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
RD Krhová, č. p. 88
Předmět dražby:
RD Krhová, č. p. 88 Objekt situován na lukrativním místě, v ulici Barvířka. Prodej z insolvenčního řízení. Samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou postavený v 70. letech minulého století. Pravděpodobné vybavení: Betonové základy a zdivo v tl. do 45 cm, stropy s rovným omítaným podhledem pravděpodobně hurdiskové, plochá střecha jednoplášťová s jednostranným spádem a krytina ze živičných pásů, klempířské konstrukce z FeZn plechu, břízolitová fasáda a vnitřní štukové omítky. Betonové schodiště, betonové podlahy a kombinace keramické dlažby a PVC, vnitřní keramické obklady koupelny, WC a kuch. linky. Standartní rozvody zdravotechniky, elektroinstalace a ústředního topení. Standartní zařizovací předměty. Ústřední vytápění pravděpodobně kotlem na plyn, zásobníkový ohřívač TUV. Objekt v původním stavu s technicky dožitými vnitřními konstrukcemi. Objekt nemá příslušenství, součástí objektu jsou přípojky IS do ulice. Přístup přes cizí pozemek p. č. 387/1 neošetřený věcným břemenem.
Datum konání: 23. října 2019 10:00    Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč    více informací...

 Nedobrovolná dražba
Rodinný dům Zděchov, okr. Vsetín
Předmět dražby:
Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníku, v těsné blízkosti hranice se Slovenskou republikou. Území obce se nalézá na území CHKO Beskydy. Obec je přirozeným východiskem pro turistiku, dále má sportovní areál. Obec leží 10 km od správního centra Vsetín, má 584 obyvatel v obci realizována dostatečná zainvestovanost (el. síť, veřejný vodovod, veřejná kanalizace), na něž je oceňovaný objekt napojen. Nemovitost je situována v dolní, zastavěné severní části obce, po pravé straně silnice z Huslenek, z níž je přímo přístupna. Vybudována na nepatrně svažité parcele, přivrácené k severu. Pozemky jsou oploceny částečně, jejich západní hranice neodpovídá hranici pozemků, včetně volně stojící zděné kolny (příslušenství). Obec má schválen územní plán. a) Rodinný dům čp. 165 Objekt volně stojící, uliční trakt o dvou nadzemních podlažích, západní část přízemní, se vchodovou verandou s plechovou střechou, vytvářející terasu. Obsahuje jednu bytovou jednotku 1+5 se sociálním příslušenstvím. Rodinný dům je vybudován na stp. čk. 555, vedlejší stavba – kolna na části pp. čk. 1390/8, se kterou vytváří spolu jeden funkční celek. Další (větší) část kolny se nalézá na pp. čk. 1390/5 jiného vlastníka (Obec Zděchov). Konstrukční řešení: Objekt založen na betonových základech, s hydroizolací, sokl z opracovaného pískovce, svislé konstrukce zděné z cihel. Fasáda břizolitová, vnitřní omítky vápenné hladké, schody betonové. Stropy s vodorovnými podhledy, střecha sedlová, krov vázaný, krytina z osinkocementových šablon, klempířské prvky. Okna dvojitá špaletová, předpokládají se náplňové dveře, podlahy různého druhu. Sociální zařízení uvažováno standardní, rovněž vybavení kuchyně. Vytápění uvažováno rovněž standardní v době výstavby, tj. ústřední s kotlem na tuhá paliva. Technický stav: Posuzován za průměrný, není patrno zvenčí větších závad, pouze jsou patrny zanedbané nátěry oken. b) Součásti a příslušenství Spočívají v přípojkách inženýrských sítí, venkovní dlažbě, oplocení včetně plotových vrat a vrátek. Volně stojící kolna není hodnocena z důvodu právních závad. c) Pozemky Nalézají se v okrajové, řídce zastavěné části obce, jsou mírně svažité, přístupny z veřejné komunikace, dostatečně zainvestovány.
Datum konání: 12. září 2019 10:00    Nejnižší podání: 750.000,- Kč    více informací...
 Nedobrovolná dražba
\"Hala bez p. č. na pozemcích jiného vlastníka, k. ú. Tlumačov\"
Předmět dražby:
Soubor nemovitostí – budova skladu hnojiv.
Obec Tlumačov leží 6 km severně od Otrokovic a 17 km severozápadně od Zlína na silnici 1. třídy č. 55. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2017 má celkem 2 472 obyvatel. Hala leží uvnitř areálu bývalé farmy v jihovýchodním okraji souvisle zastavěné části obce v lokalitě zvané „Malé trávníky.“
Objekt je přístupný po zpevněných plochách jiných vlastníků, aniž by to bylo smluvně ošetřeno, tj. riziko přístupu. Podle povodňové mapy jsou v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně pro Q 100 (zóna 2). Podle JDTM-ZK je v místě možnost napojení na dálkový vodovod, plynovod a elektrickou síť (vodovod a plynovod nikoliv v blízkosti stavby).
Pozemky, na kterých nemovitosti stojí, nejsou předmětem této dražby.
Budova (podle KN jiná stavba bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 933) je samostatnou stavbou stojící na pozemcích jiného vlastníka (LV 2001 dle katastru – vlastník: Suchánek Pavel Ing., Žižkovská 830, 763 21 Slavičín).
Nepodsklepená jednolodní hala s jedním nadzemním podlažím s nízkou sedlovou střechou, bez půdy či podkroví. Světlost mezi nosnými prvky > 10,00 m.
Betonové základy. Ocelová konstrukce s vyzdívkami obvodových stěn ze škvárobetonových tvárnic. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Podlaha betonová. Fasádní a vnitřní omítky, avšak oprýskané. Vráta zazděná. Okna jednoduchá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Objekt je nevytápěný, bez napojení na inženýrské sítě, bez vnitřních instalačních rozvodů, bez soc. zařízení.
Objekt vyl naposledy užíván jako sklad hnojiv. Je však dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný. Stavebně technický stav je značně zanedbaný – dá se charakterizovat jako dezolátní.
Objekt je evidentně v závěru své životnosti, ve fázi tzv. maximální amortizace.
Datum konání: 14. srpna 2019 10:00    Nejnižší podání: 80.000,- Kč    více informací...
www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™