česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pohledávky WINAL Plzeň s.r.o.
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek. Bližší specifikace v dražební vyhlášce č. 860-EODD/17 a znaleckém posudku, který je k dispozici u navrhovatele dražby a dražebníka.
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům č.p. 783, Bohumín
Předmět dražby:
Bytový dům č.p. 783 v obci Bohumín, místní část Nový Bohumín, křižovatka ulic Studentská a Vrchlického. Jedná se o koncový rohový dům ve stávající řadové zástavbě pravé strany ulice Vrchlického naproti areálu žel. stanice Bohumín. Čtyřpodlažní objekt - jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdní prostor s částečnou vestavbou podkroví. Příslušenství objektu tvoří pouze dřevník ve dvoře, přípojky inženýrských sítí a oplocení. Objekt realizovaný pravděpodobně po první sv. válce ve 20. letech min. století postupně pouze modernizovaný. Čtyřpodlažní objekt s lomenou sedlovou střechou a částečným podkrovím jako koncový ve stávající řadové zástavbě ulice Studentské.
Datum konání: 31. srpna 2017 12:00    Nejnižší podání: 1.800.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rozestav RD Dvorska, Brno - město id. 1/2
Předmět dražby:
Jedná se o prodej ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 z insolvenčního řízení dlužníka. Tato nemovitost se nachází: Brno - město, místní část Dvorska na trase Brno-Tuřany - Šlapanice asi 2 km východně od Tuřan. Objekt umístěn mimo zastavěnou část Dvorské na jejim jižním okraji ve stávající zahrádkářské lokalitě. Dle sdělení zástupce SÚ Brno - Tuřany se jedná o nepovolenou stavbu objektu a z hlediska SÚP obce také v současném stavu dodatečně nepovolitelnou a tudíž také nezkolaudovatelnou stavbu. Původně pravděpodobně zahrádkářská chata s č.e.14 přestavěná na rodinný dům v roce 2000. Objekt před dokončením, chybí fasáda od roku 2000 nedokončený a v poslední době neužívaný, původní zahrádkářská chata rozšířená východní a severní přístavbou a nádstavbou. Vstup za zahrady do příčné chodby umístěné ve V přístavbě, z chodby vlevo vstup do kuchyně s kuch. koutem a vstup do koupelny s WC, v zadní části chodby vlevo vstup do obýv. pokoje a na štítové straně ocelové schodiště do podkroví. V podkroví v části řešené jako mezonet obytné místnosti a koupelna s WC. V suterénu, který je přístupný pouze z venkovní strany jsou skladové prostory, garáž a kotelna s uhelnou. V I.NP a podkroví jsou na Z straně situovány balkony. Standartní vnitřní rozvody ZTI, standartní zařizovací předměty - vana v I.NP, rohová vana v podkroví, splachovací WC v obou podlažích. Rozvody teplé a studené vody, zdroj TUV chybí. Rozvody elektro 400/240 V, rozvody ústředního topení v ocel. a Cu trubkách, litinové radiátory kotel na TP v I.PP byl odstraněn a v době prohlídky chyběl. V kuchyni strandartní kuch.linka sporák se SK deskou. Objekt rozestavěný nedokončený v době prohlídky několik let neužívaný se zanedbanou údržbou. Přístavba V verandy provedena nekvalitně - obvodové zdivo „utržené” od půbvodní stavby pravděpodobně nekvalitním provedením základů - nutnost statického zajištění.
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rekreační objekt Staré Křečany
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce.Pozemky se nacházejí v rovinném terénu, přibližně 1,3 km západně od centra Starých Křečan. Součástí pozemku parc. č. st. 253 je stavba Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Pozemek parc. Č. 2522/1 je využit jako zahrada ve funkčním celku se stavbou Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Přístup k pozemkům je z místní zpevněné komunikaci. V místě je dostupná elektřina a vodovod. Dům je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdní porost. Základové konstrukce jsou kamenné bez proti izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pískových kvádrů a cihel, střecha je sedlová s krytinou z živičných šindelů. Strop v 1. PP a v části 1. NP je klenbový, ostatní stropy jsou dřevěné trámové. Schodiště je dřevěné, do 1 PP žulové. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné, osazené do dřevěných zárubní. Podlaha v 1. PP je z cihelné dlažby, v nadzemní části jsou podlahy z keramické dlažby a prkenné. Vytápění je lokální na tuhá paliva. V domě je el. instalace 230/400 V, rozvod teplé a studené vody, zdrojem TUV je el. bojler. V koupelně je instalována vana, umyvadlo a WC. Kuchyň je vybavena kuch. Linkou a sporákem na propan butan. Pitná voda je získávána ze studny, odpady jsou svedeny do septiku. Objekt je v dobrém stavebně tech. stavu, udržovaný. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce pokoje v 1. NP v roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.500.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Administrativní budova - Zemědělské družstvo DRUŽBA, Boršice
Předmět dražby:
Tato nemovitost bude zpeněžována formou veřejné dražby dobrovolné. Objekt č.p. 527 je umístěný na cizích pozemcích p.č. St. 577/1, St. 577/5 má 3 nadzemní podlaží s plochou střechou, nepodsklepený, zděné konstrukce. Objekt byl původně užíván, jako hlavní budova v areálu zemědělského družstva s funkcí administrativní a obslužného zázemí pracovníků družstva. Doklady o stáří objektu se nepodařilo dohledat, podle způsobu provedení a použitých stavebních prvků stanovuji stáří objektu na 50 roků. Objekt je dlouhodobě neudržovaný, ve špatném technickém stavu, vykazuje zvýšené opotřebení. V současné době odpojeno od dodávek veškerých energii (plyn, elektrika). Dispozice objektu: 1.NP – vstup, vrátnice, původní kuchyně a jídelna, zázemí 2.NP – kanceláře, zasedací místnosti, hyg. zázemí, centrální chodba v podélné ose objektu 3.NP – kanceláře
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt s rozsáhlými pozemky Univerzitní náměstí, Karviná
Předmět dražby:
Budova č.p. 1935 je situována jako samostatný objekt na jižní straně Univerzitního náměstí v Karviné, poblíž centra města, na styku ulic Fryštátská a tř. 17. listopadu. Budova sestává ze dvou traktů, hlavní trakt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží, vedlejší trakt (přístavba) je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Postaveno v roce 1985. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou přípojky inženýrských sítí do přilehlé ulice a velké parkoviště pro OA na pozemku p.č. 1422/2. Pozemky o celkové výměře 6 928 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 8.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Libina č.p. 756
Předmět dražby:
Rodinný dům se nachází na okraji zastavěné místní části obce Libina-Horní Libina,jedná se o zděný nepodsklepený dům se 2 NP. Nemovitost je z roku 1970. V domě jedna bytová jednotka 3+1. 1. NP - vstupní chodba, schodiště, prádelna, pokoj a kotelna, v přístavbě garáž 2. NP - chodba se schodištěm, pokoj, kuchyně, jídelna, spíž, pokoj, koupelna, WC Přípojka: elektro, vodovod obecní a kanalizace obecní a plyn. Vše odpojeno. V domě ústřední vytápění s kotlem na plyn a tuhá paliva. Dům v průměrném technickém stavu. Za domem zděný jednopodlažní nepodsklepený sklad. Zahrada o výměře 832 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Ralsko č.p. 527
Předmět dražby:
PŘÍMÝ PRODEJ MIMO DRAŽBU! Typový řadový rodinný dům dvougenerační (Lineta Česká Lípa), se 2 NP bez podsklepení, s nízkou sedlovou střechou bez vybavení podkroví. Objekt je koncový, osazený do rovinatého terénu, přístup pro pěší a příjezd je z místní asfaltové komunikace. Dispozice: V přízemí se nachází kuchyň, 2 pokoje a WC. V 1. NP 3 pokoje, koupelna a WC. Konstrukce je montovaná sendvičová dřevostavba částečně s palubkovým obkladem a vnitřní izolací mezi štítovými zdmi z tvárnic, s vápennou fasádou. Střecha se sbíjeným krovem má původní plechovou krytinu se žlaby a svody s bleskosvodem. Stropy nad 1.NP jsou dřevěné nosné, nad 2.NP je lehký dřevěný strop s tepelnou izolací, podlahy jsou betonové s linem a prkna s linem. Okna jsou dřevěná zdvojená se žaluziemi, dveře standardní plné a prosklené v plechových zárubních, schody do poschodí jsou dřevěné s linem a podstupnicemi. Vytápění je el. akumulačními kamny, ohřev TUV je v el. bojleru, v kuchyních jsou elektrické sporáky bez digestoře, sociální zařízení je jednoduše vybavené s vanou a umyvadlem, částečně s keramickým obkladem, WC bez obkladu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 750.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rekreační objekt Ponědrážka - Kontaktní osoba: Markéta Konečná, tel. 731 569 896, e-mail: konecna@draspomorava.cz
Předmět dražby:
Tato nemovitost se nachází v obci Ponědrážka s pozemky p.č. 105 o výměře 35m2, jehož součástí je chata ev. č. 3 a přiléhavý pozemek p.č. 1583/10 o výměře 298 m2 užívaný jako zahrada. Celkově se jedná o rovinatý pozemek na konci vesnické zástavby, určený územním plánem pro výstavbu rodinného domu. Na pozemku je kopaná studna (voda není pitná), je přiveden el. proud, ostatní inž. sítě nejsou v místě vybudovány. Pozemek je oplocen, částečně podmáčený, necelých 80 m severním směrem se rozkládá Ponědrážka rybník. Chata ev. č. 3 je jednoduché nezateplené dřevěné konstrukce, nepodsklepená, bez podkroví, s nízkou pultovou střechou, vybavena je elektřinou, vytápění lokální na tuhá paliva, kuch. Linka s el. sporákem, suchý záchod. Není zaveden vodovod, voda ze studny není pitná, do chaty není zavedená kanalizace ani žádné další sítě v místě nejsou.
Datum konání:    Nejnižší podání: 110.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Loučany č.p. 825
Předmět dražby:
Samostatně stojící novostavba zděného rodinného domu č.p. 825 z roku 2010 s jednou bytovou jednotkou. Dispozice: Vstup ze západní strany uprostřed do centrální chodby, vlevo kuchyně, obýv. pokoj a schodiště do podkroví, v čele koupelna a WC, vpravo vstupy do garáží a technické místnosti. V podkroví obytné místnosti a koupelna s WC. Vytápění ústřední kotel na plyn. Ohřev TUV v plyn. kombin. kotlem ÚT. Dřevěná eurookna. Kuchyně nadstandardní s vestavěnými spotřebiči a sporákem s SK deskou. Objekt ve výborném stavebnětechnickém stavu mírně nadstandardně vybavený. Příslušenství objekt nemá, součástí jsou pouze přípojky inženýrských sítí a domovní septik. Objekt RD na poměrně rozlehlých pozemcích o celkové výměře 1.399 m2, které jsou v podílovém spoluvlastnictví. Předmětem dražby spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku St. 79, na němž stojí RD a na pozemcích zahrady. Užitná plocha: 220 m2
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.560.363,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Výrobní areál Loučany, okres Olomouc
Předmět dražby:
Výrobní objekt – hala sloužící ke stolařské výrobě na pozemku p.č. 288/1,2 Jedná se o samostatně stojící výrobní halový objekt postavený jako přízemní jednolodní montovaný ocelový skelet vyzdívaný rozpětí po 20 m a devíti 5 metrových modulech. V hale těžká betonová podlaha - drátkobeton, dále hladké omítky, plastová okna a plechová vrata. Objekt postaven v roce 2003. Ve východní štítové části je do objektu vestavěna administrativní část - kanceláře, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance. Admin. část je rozdělena zděnými příčkami. V adm. části keramická dlažba a PVC, obložkové zárubně a plastová okna. V objektu ústřední vytápění, kotel na dřevoplyn, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely v adm. části, v hale teplovodní registry. V objektu instalována SLP a EPS. Užitná plocha: 900 m2 Novostavba areálu pivnice na pozemku p.č. 76 – část Nově postavený objekt ve dvorní části původního mlýna sestává z vlastní pivnice a k ní kolmo přistaveného venkovního krytého přístřešku - venkovní zahrádka. Samostatně jsou ve dvoře postavené WC. Jedná se o zděný objekt s nízkou sedlovou a pultovou střechou, krytina z pozink. plechů stejně jako klemp. konstrukce. V pivnici strop s rovným podhledem, vnitřní štukové omítky v části doplněné o keramické obklady. Keramická dlažba, dřevěné dveře a obložkové zárubně, dřevěná eurookna. Standardní rozvody ZTI, standardní zařizovací předměty výčepu a rozvody 400/240 V. V objektu lokální vytápění. Dřevěný přístřešek - dřevěné sloupy a dřevěný pultový krov, krytina z pozink .plechů, Betonová podlaha doplněná a zpevněné plochy na nádvoří. Užitná plocha: 433 m2. Původní mlýn s rodinným domem č.p. 826 na pozemku p.č. 76 - část k asanaci Zdevastovaný původní mlýn i sousední přistavěný původní rodinný dům č.p. 826 bez jakéhokoliv dalšího využití určený pouze k demolici dle stanoviska znalce. Jejich stavebnětechnický stav jinou možnost nenabízí. Jedná se o zděné objekty ve stáří přes 100 let značně zdevastované - v části propadlé stropy, zdivo v tl. od 60 do 120 cm vlhké bez funkční izolace a staticky narušené. Krov prohnilý napadený dřevokaznou houbou stejně jako část dřevěných stropů. Objekt dle názoru znalce vhodný pouze k asanaci. Cena nezahrnuje vybavení a zařízení stolárny a pivnice, movité věci budou předmětem samostatného prodeje. Celková plocha pozemků: 5254 m2
Datum konání:    Nejnižší podání: 4.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl id. 1/6 na RD č.p. 124 + garáž
Předmět dražby:
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na rodinném domě č.p. 124 a garáži. Rodinný dům č.p. 124 z roku 1978 zděný podsklepený se 2 NP, bytová jednotka 6+1 s příslušenstvím, nižší stanová střecha, eternitová krytina, fasáda břizolit, okna dřevěná zdvojená, rozvody vody pozinkovaným potrubím, vytápění ústřední, kotel na pevná paliva. Dům udržovaný bez renovací. Dům obýván. V suterénu: kotelna, uhelna, sklepy, garáž Přízemí: veranda, chodba, kuchyně, obýv. pokoj, koupelna, wc 2. NP: chodba, 4 pokoje Užitná plocha celého domu: 194 m2 Garáž bez čp/če na pozemku p.č. St. 179 je zděná, se sedlovou střechou, stáří 40 roků, zaveden el. proud.
Datum konání:    Nejnižší podání: 250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na RD Bohdaneč č.p. 10 a pozemcích p.č. St. 5/1, p.č. St. 178, p.č. St. 179, p.č. 9/1 a p.č. 214/1
Předmět dražby:
Prodej z insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce (formou el. aukce). Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. St. 178, na kterém stojí RD č.p. 124, dále na pozemku p.č. St. 179, na kterém stojí garáž a na pozemku p.č. St. 5/1, jehož součástí je stavba č.p 10. Dále se jedná o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na zahradě o výměře 422 m2 a na orné půdě o celkové výměře 3453 m2. Dům č.p. 10 je stáří nad 100 roků, z kamenného zdiva, přízemní s půdou, stropy dřevěné. Započata nedokončená rekonstrukce, před cca 2 lety výměna oken, započato s rozvody instalací, omítky pouze v 1 pokoji. Kamenné základy bez izolace, značná vlhkost zdiva, padaná fasáda. Na pozemcích se nachází stavba bývalých chlévů, využívána jako sklad, kamenné zdivo, sedlový krov, původní krytina, stav zanedbaný. Ve vrchní části dvora je dřevěná stodola, stav havarijní. K RD č.p. 10 náleží pozemek p.č. St. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 648 m2 a dále pozemek p.č. 9/1, zahrada o celkové výměře 422 m2. Pozemky p.č. St. 178 a 179 jsou zastavěné plochy a nádvoří, patřící k RD č.p. 124 a garáži, pozemek p.č. 214/1 je orná půda nacházející se v blízkosti RD č.p. 124.
Datum konání:    Nejnižší podání: 235.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemky k.ú. Moravskoslezský Kočov
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Předmětem prodeje je podíl ¼ na pozemcích p.č. 629 o výměře 127 m2, p.č. 630 o výměře 623 m2 a p.č. 1167 o výměře 320 m2 v obci Moravskoslezský Kočov, k.ú. Moravský Kočov. Tyto pozemky se nacházejí v prostoru nalevo od silnice, která prochází obcí ve směru do Bruntálu. Pozemek p.č. 629 je zastavěný rodinným domem č.p. 91, který je jiného vlastníka a pozemky p.č. 630 a p.č. 1167 se nacházejí vedle domu a za domem a tvoří s rodinným domem a stavebním pozemkem jednotný funkční celek.
Datum konání:    Nejnižší podání: 15.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Kyselka
Předmět dražby:
Tato nemovitost se nachází v obci místního a částečně rekreačního významu přibližně 10 km severovýchodně od krajského města Karlovy Vary. Jedná se o bývalé lázně, v místě stáčírna minerálních vod Mattoni. Rodinný dům se nachází v samostatné stavebně nesrostlé části Nová Kyselka. Parkování je na obecním pozemku u domu, jedná se o velmi klidné místo pro bydlení s jižní orientací. Tento rodinný dům je zděný se sedlovou střechou, nepodsklep, se dvěma nadzemními podlaží a půdou. V roce 2015 až 2016 proběhla výměna oken, nová přední fasáda a fasáda západní štítové střechy. V roce 2007 až 2010 proběhla celková rekonstrukce kuch. a soc. zařízení, nové ÚT v celém domě. Základové pásy jsou bez funkční izolace proti zimní vlhkosti. Dispoziční řešení bytu 4+1 + soc. a skladové zázemí: - vstup do domu předním jižním průčelím, současně možný vstup do přístavby z východu I.NP- chodba se schodištěm, kuchyně, pokoj, koupelna s WC, v zadní přístavbě sklad a kotelna vč. skladu paliva II. NP – chodba, tři pokoje (jeden průchozí), umyvadlo, vana, sprchový kout, WC, standardní kuch. linka a sporák na PB, vytápění ústřední na pevná paliva, měděné rozvody a desková otopná tělesa, ohřev vody v kombinovaném bojleru
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.090.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™