česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Cerhýnky
Předmět dražby:
Rodinný dům č. p. 38 se nachází na západním okraji Cerhýnek, na konci slepé ulice. Okolní zástavba je převážně ze starších rodinných domů s průměrnou údržbou. Rodinný dům č. p. 38 má 1 bytovou jednotku dispozice 2+1: pokoj 18,7 m2; pokoj 18,8 m2; kuchyň 12,5 m2; chodba 3,6 m2; koupelna + WC 4,1 m2. Dům je po částečné rekonstrukci po roce 2008 (rozvody elektro a vody, ústřední vytápění, rekonstrukce koupelny a kuchyně, nové omítky, podlahy), současný stav je však zhoršený – údržba původních konstrukcí je zanedbána, nové vybavení (vytápění, kuchyně, elektro) byly odstraněny, podlahy, omítky jsou zašlé. Dům je již 4 roky neobýván a jeho stav tomu odpovídá. Dům je určen k rozsáhlejším stavebním úpravám, nosné konstrukce jsou však zachovalé a dům nejeví známky statických vad. Užívaná část zahrady u domu je v poměru k domu malá, zadní část zahrady (terasovitá) je zarostlá náletovými porosty. Příslušenstvím domu jsou kůlny a garáž (zděné, s pultovou střechou s plechovou krytinou), celkově ve zhoršeném stavu. Dům je připojen na veřejné přípojky elektro a plynu, voda je čerpána z vlastní studny, odpady jsou svedeny do jímky. V přilehlé komunikaci je dostupná přípojka veřejné kanalizace, dům však není napojen. Dům je v katastru nemovitostí zapsán jako součást pozemku parc. č. st. 43, je určen k bydlení.
Datum konání:    Nejnižší podání: 540.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemky p.č. 770/3 a p.č. 771/7, k.ú. Vlčková
Předmět dražby:
Pozemky ostatní plocha p.č. 770/3 a trvalý travní porost p.č. 771/7 určené z hlediska SÚP obce k zástavbě rodinným domem. Pozemky se nachází na SZ okraji obce Vlčková.
Datum konání: 26. října 2016 11:00    Nejnižší podání: 423.900,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pohledávky WINAL Plzeň s.r.o.
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek. Bližší specifikace v dražební vyhlášce č. 811-EDD/16 a znaleckém posudku, který je k dispozici u navrhovatele dražby a dražebníka.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.930.500,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka Lyžbice
Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 745/5, dispozice 2+1, se nachází ve II. NP uprostřed schodiště pravděpodobně v původním stavu s typovým bytovým jádrem. Dřevěné dveře do ocelových zárubní, PVC podlahy, typová vnitřní povrchová úprava panelů. Typová kuch. linka a standardní sporák, typové standardní zařizovací předměty. Bytová jednotka v dobrém ST stavu. Podlahová plocha 49,70 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání:    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Volkswagen LT 28 Diesel 2.5 TDI
Předmět dražby:
Volkswagen LT 28 Diesel 2.5 TDI, VIN: WV1ZZZ2DZ3H029592, reg,zn. 4Z8 5092, barva bílá.
Datum konání:    Nejnižší podání: 56.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Močovice, č.p. 144
Předmět dražby:
Nemovitost pochází z konce 19.století, pravděpodobně vybudovaná majiteli cukrovaru, kteří nemovitost obývali. Jedná se o dvoupodlažní řadový objekt k bydlení se sedlovou střechou s neobývatelným půdním prostorem, objekt je v malé části podsklepen - 14 m2 s klenbovým stropem. Objekt je zděný, krov dřevěný vázaný, stropy dřevěné - původní omítka na rákos, okna dřevěná, dveře plné, podlahy prkenné v obytných místnostech, na chodbách dlažba, schodiště dřevěné, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, venkovní omítky cementové jednovrstvé, vytápění ústřední nefunkční, rozvody ZTI původní, obklady běžné. Objekt je napojen na veřejné sítě elektro, vodovod a kanalizaci. Plyn zaveden není. V objektu je započatá rekonstrukce, krytina střechy je nová, okna jsou nová, ve 2. NP jsou provedeny snížené podhledy ze SDK, je vybudován 1 sprchový kout. Do objektu zaveden vodovod po vodoměr, vnitřní rozvody nejsou rozvedeny, vnitřní rozvody kanalizace jsou původní, v čelní části u vstupu rozestavěn vstupní prostor - nezastřešen. Ostatní nevyjmenované konstrukce jsou původní. K nemovitosti náleží pozemek předzahrádky a zahrada s ovocnými stromy cca 1000 m2. Technický stav objektu je velmi špatný. 2. NP - 4 pokoje, komora, kuchyň, wc, sprchový kout, chodba, schodiště 1. NP - 3 místnosti, koupelna + WC, 2 komory, chodby, vstup do sklepa
Datum konání: 10. listopadu 2016 12:00    Nejnižší podání: 1.453.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 91/1, Pilníkov
Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 91/1 se nachází v samostatně stojícím zděném domě pravidelného obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, který má jedno podzemní technické podlaží, dvě nadzemní obytné podlaží a účelově nevyužitou půdu. Dům je netypové konstrukční soustavy. Je tvořen jednou sekcí, která je samostatně přístupná po schodišti. Určení stavby podle účelu jejího užití - budova vícebytová, netypová. Obsahuje celkem 6 bytů. Bytová jednotka č. 91/1 se nachází ve zvýšeném 1. NP. Objekt je napojen na přípojku el. energie, veřejného vodovodu, telefonu, plynu a na kanalizaci do společného septiku pro tři objekty. Není napojen na veřejnou kanalizační síť. Dispoziční řešení bytové jednotky: 1. PP - 1 sklep /není místnost/ 1. NP - předsíň, koupelna, WC, jídelna, kuchyňský kout, spíž, 2 pokoje a balkon
Datum konání: 10. listopadu 2016 13:00    Nejnižší podání: 720.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Garáž se zahradou, Pilníkov
Předmět dražby:
Řadová garáž zděná, dřevěná pultová střecha neumožňující podkroví se živičnou krytinou. Základy betonové, obvodové zdivo tl. 30 cm, strop chybí, klempířské konstrukce - žlab z pozinkovaného plechu, svod a parapet chybí, vnitřní omítky vápenné, venkovní omítky pouze kolem vrat ostatní chybí, podlaha z betonové mazaniny, elektroinstalace chybí pouze el. přípojka, okno ocelové s jednoduchým zasklením drátosklem, dveře chybí, vrata ocelová otvíravá, odvětrání chybí. Vedle garáže je betonová opěrná zídka. Technický stav odpovídá stáří a svědčí o průměrné údržbě. Pozemek p.č. 845/22 o výměře 302 m2, zahrada.
Datum konání: 10. listopadu 2016 13:30    Nejnižší podání: 103.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 5612/14, 1+kk, Podlesí II 5612, Zlín - Jižní Svahy, včetně garážového stání
Předmět dražby:
Bytový dům se nachází v lokalitě Zlín - Jižní Svahy - Podlesí v sídlištní zástavbě. Přístup k nemovitosti je z pozemků ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Jedná se o bytový dům rozdělený prohlášením vlastníka na bytové jednotky - celkem 30 BJ v I. až IV. NP bytového domu a 2 nebytové jednotky v I. PP. Bytová jednotka č. 5612/14 je situována ve II. NP budovy č.p. 5612 s 1 podzemním podlažím, 4 nadzemními podlažími a plochou střechou. Budova je samostatně stojící obdélníkového tvaru, nosnou konstrukci tvoří kombinace cihelného zdiva a žb. monolitických sloupů a stropů. Schodiště je betonové monolitické, střecha plochá s foliovou izolací a zateplením. Venkovní fasáda je zateplená - kontaktní zateplovací systém. Soklová část I. PP je opatřená keramickým obkladem. Klempířské konstrukce jsou z TiZn. V objektu jsou instalovány osobní výtahy. Centrální vytápění s VS, rozvody v plastových trubkách a otopné panely v bytech. Rozvody 400/240 V, rozvody SLP,STA a bleskosvodová soustava. Vlastní bytová jednotka 1+kk má zděné bytové jádro. Vnitřní omítky jsou hladké, podlahy obytné místnosti z PVC, v koupelně a na chodbě je keramická dlažba a v koupelně společné s WC keramický obklad. Okna jsou plastová, dveře dřevěné do obložkových zárubní. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a spl. WC. V kuchyni je osazena kuchyňská 3 linka a vestavěný sporák se sklokeramickou deskou. Bytová jednotka má balkon a zděnou sklepní kóji v I. PP. Technický stav budovy a bytu z roku 2008 je výborný.
Datum konání: 09. listopadu 2016 10:00    Nejnižší podání: 1255000    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 5612/22, 1+kk, Podlesí II 5612, Zlín-Jižní Svahy, včetně garážového stání
Předmět dražby:
Bytový dům se nachází v lokalitě Zlín - Jižní Svahy - Podlesí v sídlištní zástavbě. Přístup k nemovitosti je z pozemků ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Jedná se o bytový dům rozdělený prohlášením vlastníka na bytové jednotky - celkem 30 BJ v I. až IV. NP bytového domu a 2 nebytové jednotky v I. PP. Bytová jednotka č. 5612/22 situována ve III. NP budovy č.p. 5612 s 1 podzemním podlažím, 4 nadzemními podlažími a plochou střechou. Budova je samostatně stojící obdélníkového tvaru, nosnou konstrukci tvoří kombinace cihelného zdiva a žb. monolitických sloupů a stropů. Schodiště je betonové monolitické, střecha plochá s foliovou izolací a zateplením. Venkovní fasáda je zateplená - kontaktní zateplovací systém. Soklová část I. PP je opatřená keramickým obkladem. Klempířské konstrukce jsou z TiZn. V objektu jsou instalovány osobní výtahy. Centrální vytápění s VS, rozvody v plastových trubkách a otopné panely v bytech. Rozvody 400/240 V, rozvody SLP,STA a bleskosvodová soustava. Vlastní bytová jednotka 1+kk má zděné bytové jádro. Vnitřní omítky jsou hladké, podlahy obytné místnosti z PVC, v koupelně a na chodbě je keramická dlažba a v koupelně společné s WC keramický obklad. Okna jsou plastová, dveře dřevěné do obložkových zárubní. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a spl. WC. V kuchyni je osazena kuchyňská 3 linka a vestavěný sporák se sklokeramickou deskou. Bytová jednotka má balkon a zděnou sklepní kóji v I. PP. Technický stav budovy a bytu z roku 2008 je výborný.
Datum konání: 09. listopadu 2016 11:00    Nejnižší podání: 1200000    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 3393/5, 4+1, Zálešná I 3393, Zlín
Předmět dražby:
Bytový dům se nachází v sídlištní zástavbě Zlín - Zálešná. Přístup k domu je z pozemků ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Jedná se o bytový dům rozdělený prohlášením vlastníka na bytové jednotky - blok bytového domu se 3 vchody, v každém vchodě celkem 6 bytových jednotek - po dvou na každém podlaží. Dům je typický zděný s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími do užívání předán v roce 1950. Po roce 2005 byla provedena jeho revitalizace - nová zateplená střecha, nová plastová okna a nové vnitřní rozvody. Bytová jednotka 3393/5 po kompletní rekonstrukci v roce 2006. Bytová jednotka č. 3393/5 je situována ve III. NP budovy č.p. 3393 s 1 podzemním podlažím, 3 nadzemními podlažími a plochou střechou. Budova je samostatně stojící obdélníkového tvaru, nosnou konstrukci tvoří cihelné zdiva a žb. monolitické sloupy. Schodiště je kovové zmonolitněné, střecha plochá s foliovou izolací a zateplením. Venkovní režné zdivo v tl. 45 cm, omítaná soklová část I. PP. Klempířské konstrukce jsou z FeZn. V objektu není instalován osobní výtah. Centrální vytápění s VS, rozvody v ocelových trubkách, kombinace otopných panelů a litinových radiátorů. Rozvody 400/240 V, rozvody SLP, STA a bleskosvodová soustava. Vlastní bytová jednotka č. 3393/5 původně 4+1 po rekonstrukci upravena na 4+kk se zděným bytovým jádrem. Vnitřní omítky hladké, podlahy obytné místnosti plovoucí, v koupelně, na chodbě, na WC a v kuchyni je keramická dlažba. V koupelně, na WC a kolem kuchyňské linky je keramický obklad. Okna jsou plastová, dveře dřevěné do obložkových zárubní. V koupelně osazeno umyvadlo a rohová vana. Splachovací WC je umístěno samostatně. V kuchyni se nachází nadstandartní kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Bytová jednotka má balkon a zděný sklep v I. PP. Technický stav budovy je velmi dobrý a stav bytové jednotky je výborný.
Datum konání: 09. listopadu 2016 12:00    Nejnižší podání: 2700000    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka č. 3399/6, 3+1, Zálešná I 3399, Zlín
Předmět dražby:
Bytový dům se nachází v sídlištní zástavbě Zlín - Zálešná. Přístup k domu je z pozemků ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Jedná se o bytový dům rozdělený prohlášením vlastníka na bytové jednotky - blok bytového domu se 3 vchody, v každém vchodě celkem 6 bytových jednotek - po dvou na každém podlaží. Dům je typický zděný s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími do užívání předán v roce 1950. Po roce 2005 byla provedena jeho revitalizace - nová zateplená střecha, nová plastová okna a nové vnitřní rozvody. Bytová jednotka 3399/6 po kompletní rekonstrukci v roce 2006. Bytová jednotka č. 3399/6 je situována ve III. NP budovy č.p. 3399 s 1 podzemním podlažím, 3 nadzemními podlažími a plochou střechou. Budova je samostatně stojící obdélníkového tvaru, nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo a žb. monolitické sloupy. Schodiště je kovové zmonolitněné, střecha plochá s foliovou izolací a zateplením. Venkovní režné zdivo v tl. 45 cm, omítaná soklová část I. PP. Klempířské konstrukce jsou z FeZn. V objektu není instalován osobní výtah. Centrální vytápění s VS, rozvody v ocelových trubkách, litinové radiátory. Rozvody 400/240 V, rozvody SLP, STA a bleskosvodová soustava. Vlastní bytová jednotka č. 3399/6 původně 3+1 po rekonstrukci upravena na 3+kk se zděným bytovým jádrem. Vnitřní omítky jsou hladké, podlahy obytné místnosti plovoucí, v koupelně, na chodbě a v kuchyni je keramická dlažba. V koupelně a kolem kuchyňské linky je keramický obklad. Okna jsou plastová, dveře dřevěné do obložkových zárubní. V koupelně je osazeno umyvadlo, vana a splachovací WC. V kuchyni se nachází nadstandartní kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči a plynový sporák. Na chodbě jsou vestavěné skříně. Bytová jednotka má balkon a zděný sklep v I. PP. Technický stav budovy je velmi dobrý, bytové jednotky výborný.
Datum konání: 09. listopadu 2016 13:00    Nejnižší podání: 1670000    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor věcí movitých ČOČKA PACK s.r.o. - A
Předmět dražby:
1. vitrína chlazená 2. vitrína chlazená dvojitá 3. regál nerezový 4. stůl výdejní
Datum konání: 31. října 2016 12:30    Nejnižší podání: 91.800,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor věcí movitých ČOČKA PACK s.r.o. – C
Předmět dražby:
1.pohovka látková 2.křeslo kancelářské 3.křeslo kancelářské koženkové 4.křeslo kancelářské koženkové 5.Sada 6 ks jídelních židlí 6.lampa stojací papírová7. věšák kovový 8.koberec 9.sada pro venkovní posezení 10.chladnička nerezová 11.chladnička nerezová 12.lednice 13.stůl nerezový 14.dřez nerezový
Datum konání: 31. října 2016 14:00    Nejnižší podání: 40.600,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 2+1 – Přerov, ulice Velká Dlážka
Předmět dražby:
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 2795/16 o velikosti 2+1, v původním stavu k rekonstrukci. Byt se nachází v typovém panelovém bytovém domě se zateplenou fasádou. Dům má novou valbovou střechu, novou krytinu a klempířské konstrukce, nové stupačky. Bytová jednotka je v původním stavu s typovým umakartovým jádrem se standartními zařizovacími předměty. V kuchyni standartní linka a plynový sporák. Podlahy jsou betonové v kombinaci s keramickou dlažbou na chodbě, koupelně a WC, v ostatních pokojích dřevěné vlysky. Byt má nová plastová okna a dřevěné dveře do ocelových zárubní. Rozvody ZTI, elektro a ÚT standartní, litinové radiátory, centrální vytápění přes domovní VS. Bytová jednotka má balkon a vestavěné skříně. Bytová jednotka se nachází v osmém nadzemním podlaží vchodu č.p. 2795 po pravé straně schodiště. Výměra bytu činí 56 m2. Předmětem dražby je také podíl ve výši id. 560/30808 na pozemku p.č. 4293/24 o výměře 564 m2 - zastavěná plocha pod bytovým domem.
Datum konání: 26. října 2016 12:00    Nejnižší podání: 650.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™