česky | english | deutsch        
elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

top 10 vydražených nemovitostí

     Vyhledávání:
    
      


vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Stavební parcela na pozemku p.č. 940/36, Dobšice u Znojma – Úvoz
Předmět dražby:
Stavební parcela č. 8 na pozemku p.č. 940/36 o celkové výměře 1393 m2 dle oddělovacího GP vzniklý z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace. Silné stránky pozemků: - lukrativní lokalita v bezprostředním sousedství Znojma - lukrativní situování v mírném jihovýchodním svahu výborně přístupná - převyšující poptávka po rezidenčních pozemcích
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.350.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Hostín u Vojkovic
Předmět dražby:
Prodej majetku v rámci insolvenčního řízení. Předmětem prodeje je rodinný dům (původní malá hospodářská usedlost) v obci Hostín u Vojkovic, k.ú. Hostín u Vojkovic, okr. Mělník. Nemovitost je situována při místní hlavní komunikaci vedoucí středem obce. Kromě rodinného domu se na pozemku nachází původní malá stodůlka a kolna. Dům je napojen na elektrický proud, odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace. Voda čerpaná z vlastní studny, plyn přiveden na hranici pozemku (přípojka z obecního vodovodu také ukončena na hranici pozemku). Jde o volně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům. Střecha sedlová, střešní krytina plechová. Okna ve štítu plastová, na vnější straně fólie imitace dřeva. Krytina podlah dlažba (veranda, kuchyň, obývací pokoj, koupelna), v pokoji koberec. Vytápění etážové, kotel na tuhá paliva (v současné době mimo provoz), topení elektrickými přimotopy. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Stěny vápenné hladké štukové, v koupelně a WC proveden keramický obklad. Dveřní zárubně kovové. Dispoziční řešení: vstupní veranda, kuchyň, 2 pokoje, koupelna s WC. Stáří domu nebylo přesně zjištěno, dle odborného odhadu se lze domnívat, že dům je starý 90 let. Před cca 5 lety provedena výměna střešní krytiny, před cca 10 lety výměna oken ve štítu domu, před cca 20 lety pak rekonstrukce koupelny, dlažba v kuchyni a obývacím pokoji.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Objekt občanské vybavenosti Hřivínův Újezd
Předmět dražby:
Dražený objekt se nachází v centru obce Hřivínův Újezd v křižovatce silnice II/490 a místní komunikace po její pravé straně. Jedná se o objekt restaurace s přistavěným kulturním sálem z roku 1980 realizovaný v tzv. „akci Z”. V současnosti zdevastovaný, neužívaný, ke kompletní rekonstrukci. Dispozičně řešen v části restaurace jako přízemní s výčepem, restaurací, kuchyní a jídelnou doplněné o pomocné provozy, sklady a sociální zařízení. Část kulturního sálu je přízemní s velkým sálem a schodištěm. V částečném I. PP je kotelna, II. NP je řešeno ochozem kolem sálu a posezení a výhledem do sálu doplněné o skladové prostory. Příslušenství objekt nemá, venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Základy vč. zemních prací - betonové pasy bez funkční izolace Svislé konstrukce - zděné tl. do 50 cm Stropy - železobetonové panelové Krov, střecha – plochá Krytiny střech - živičné, svařované, vícevrstvé Klempířské konstrukce – pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů - dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů - břízolitové omítky Vnitřní obklady keramické – běžné obklady Schody - železobetonové monolitické s běžným povrchem Dveře - hladké plné dveře Vrata – chybí Okna - dřevěná zdvojená okna Povrchy podlah - parkety, PVC, ker. dlažba, ter.dlažba Vytápění – ústřední Elektroinstalace - světelná třífázová Bleskosvod Vnitřní vodovod - ocelové trubky Vnitřní kanalizace – litinové Vnitřní plynovod – rozvod zemního plynu Ohřev teplé vody - chybí, nefunkční
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice
Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 680.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl id. 8/1323, k.ú Slavkov u Uherského Brodu
Předmět dražby:
Jedná o spoluvlastnický podíl id. 8/1323 na soubor pozemků zapsaných na LV č. 342, LV č. 1383 a LV č. 1395, které se nachází u obce Slavkov asi 9 km jižně od Uherského Brodu na trase Uherské Hradiště - Strání - hranice se SR. V obci základní občanská vybavenost a základní infrastruktura. Pozemky na jižním okraji katastru při hranici s k.ú. Horní Němčí v trati „ Přední louky” mimo zastavěnou část obce přístupné po místní komunikaci vedoucí z obce jižním směrem na hřeben Bílých Karpat. Pozemky zapsané na LV 342 a LV 1383 vedené jako trvalý travní porost a užívané jako pastviny z části prorostlé náletovými dřevinami, pozemky zapsané na LV 1395 vedené a užívané jako lesní pozemky s trvalými převážně listnatými stromy. Trvalé porosty jsou ve stáří kolem 80 let převážně listnaté většinově v zastoupení buk, dub, habr, část porostů jehličnatých v zastoupení smrk. Pozemky a porosty jsou bez závad.
Datum konání:    Nejnižší podání: 45.230,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Ideální 1/2 RD Biskupice č. 21
Předmět dražby:
Ideální 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 524 (stavební parcela č. 73 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2, jejíž součástí je stavba: Biskupice, č. p. 21, rodinný dům, pozemková parcela č. 2/1-zahrada o výměře 527 m2 a pozemková parcela č. 2/2-zahrada o výměře 57 m2) pro obec Biskupice a katastrální území Biskupice u Jevíčka, kraj Pardubicky a příslušenství. Nemovitosti se nachází v okrajové části obce Biskupice po pravé straně silnice (slepé ulice) procházející obcí směrem k osadě Biskupice - Zálesí. Přístup je po mostku přes místní potok. Součásti pozemku je stavba čp. 21, která byla dle informaci postavena kolem roku 1930. Objekt je tvaru L, kde se v přední části nachází zádveří se schody do kuchyně, z kterého jsou přístupné 2 pokoje a koupelna s WC. V zadní části jsou bývalé chlévy. Vstup do podkroví je samostatnými schody z boku domu. V podkroví jsou místnosti, které v současné době nejsou užívány a půda. Za objektem se nachází polootevřené kůlny, které jsou dispozičně kolmo k hlavnímu objektu. Tyto kůlny byly rekonstruovány před cca 5 lety. Nemovitost čp. 21 je napojena na veřejný rozvod elektrické energie, obecní vodovod a obecní kanalizaci. Napojení na plyn není provedeno (v obci rozvod plynu je). Obvodové zdivo je místy popraskané, stav krovu nad hospodářskou části je špatný. Stav nemovitosti odpovídá stáři. Údržba je zanedbána. Obec Biskupice má dle Malého lexikonu obcí 2017 celkem 448 obyvatel. Občanská vybavenost v obci: Obecní úřad, obchod, pošta a mateřská školka. IS v obci: elektro, vodovod, kanalizace, plyn. Obci prochází železniční trať, železniční zastávka je mimo intravilán obce, cca 500 m od okraje obce. Autobusové spojení provozuje několik přepravních společnosti.
Datum konání:    Nejnižší podání: 288.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 3+1, Bytová jednotka 3+1, 113/4, Resselovo nám. 113, Chrudim
Předmět dražby:
Prodej nemovitosti z insolvenčního řízení. „Bytová jednotka 3+1, 113/4, Resselovo nám. 113, Chrudim“, je tvořen těmito nemovitostmi: - bytová jednotka č. 113/4, vymezeno v budově Chrudim I., č. p. 113, obč, vyb. zaps. na LV č. 5283, na parcele p. č. St. 143, zaps. na LV č. 5283 - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1100/10000 na společných částech budovy Chrudim č. p. 113, zaps. na LV 5283 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1100/10000 na pozemku p. č. St. 143, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 316 m2, zaps. na LV č. 5283 to vše zapsáno na LV č. 12831 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Chrudim, obec Chrudim a okres Chrudim Byt se nachází v atraktivní části města Chrudim, kde severovýchodní stranou lemuje část Resselova náměstí, ostatními stranami navazuje na stávající zástavbu (převážně komerčních budov). Hlavní vstup do budovy je přímo z náměstí, kde jsou i dobré parkovací možnosti a částečná občanská vybavenost. Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1, která je situována v podkroví (3. podlaží) domu č. p. 113, přičemž kuchyně, ložnice a obývací pokoj jsou situovány na severovýchod, pokoje na jihozápad. Byt nemá lodžii či balkon, v průběhu stáří byl modernizován – cca v roce 1992, ústřední topení s kotlem na zemní plyn a osazeny litinové radiátory, ohřev TUV z kombinovaného kotle na ZP. Dveře dřevěné běžného provedení osazeny do ocelových zárubní, podlahy v obytných místnostech – lamino (plovoucí), v kuchyni je keramická dlažba na ní položené PVC, chodba PVC, v ostatních místnostech keramická dlažba. Ve všech místnostech střešní okna. Dobrý stavebně technický stav (morální zastaralost některých prvků a vybavení), před cca 10 lety byla provedena částečná modernizace, kombinovaný kotel na zemní plyn byl osazen před 5 lety, bytová jednotka se sestává z těchto místností a příslušenství: a) ob. pokoj 20,7 m2 b) pokoj 11,6 m2 c) ložnice 15,7 m2 d) kuchyně 5,5 m2 e) chodba – hala 16,9 m2 f) koupelna 4,1 m2 g) WC 1,4 m2 Celková podlahová plocha činí 75,9 m2. Vybavení bytové jednotky: koupelna – umyvadlo, vana (keramický obklad) kuchyně – kuchyňská linka s dřezem, sklokeramická deska, elektrická trouba, digestoř samostatné WC – mísa (bez keramického obkladu) chodba – kombinovaný kotel na vytápění a ohřev TUV na ZP Popis stavu bytu: Atypický podkrovní byt v udržovaném stavu, světlá výška místností 2,75 m Pozemky: Pozemek označený jako stp. č. 143 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, je po celé ploše zastavěn domem č. p. 113, mírně svažitý, ve tvaru mnohoúhelníka.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Administrativní budova Oslavany č.p. 987
Předmět dražby:
Administrativní budova Oslavany č.p. 987 Soubor je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. 354/1 o výměře 685 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Oslavany, č.p. 987, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: 354/1 - pozemek p.č. 354/2 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj Stavba stojí na pozemku p.č.: 354/2 - pozemek p.č. 355/1 o výměře 3706 m2, ostatní plocha, zeleň, - pozemek p.č. 355/7 o výměře 92 m2, ostatní plocha, zeleň, to vše zapsáno na LV č. 2341, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, pro katastrální území Oslavany, obec Oslavany a okres Brno-venkov. Předmětem dražby je objekt bývalé ubytovny a zdravotního střediska na pozemku p.č. 354/1, jehož součástí je stavba č.p. 987 a pozemek p.č. 354/2, jehož součástí je dle KN stavba bez čp/če, prům.obj jsou situovány po pravé straně ulice Nádražní, Oslavany a dále pozemek p.č. 355/1 o celkové výměře 3706 m2, ostatní plocha, zeleň, a pozemek p.č. 355/7 o výměře 92 m2, ostatní plocha, zeleň. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími s valbovou střechou. Po pravé straně z uličního pohledu je přízemní, částečně podsklepený objekt sloužící jako společenský sál. Obě části jsou propojeny spojovacím krčkem, který zároveň tvoří hlavní vstup z ulice. Hlavní objekt je dispozičně řešen v každém podlaží t.j. centrální podélná chodba a po obou stranách buď pokoje nebo ordinace lékařů. V každém podlaží sociální zařízení pro muže a ženy. Objekt řešen jako zděný s valbovou střechou, po stavebnětechnické stránce řešen jako standartní kancelářské prostory. V době prohlídky prakticky dožité všechny prvky krátkodobé životnosti ke kompletní rekonstrukci. V případě rekonstrukce budou ponechány pouze prvky dlouhodobé životnosti - nosné konstrukce. Objekt asi z roku 1970.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.100.000    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor motorových vozidel Palivo Trans s.r.o.
Předmět dražby:
Speciální automobil autojeřáb, RZ: 1A53990, typ: TATRA 148 P AD 070.1 ČKD, modrá - základní, VIN: 63293-16; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 65
SPZ: 1A53990 RM vozidla: PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 29.05.1973 Zaevidováno ČR; 29.05.1973 Platnost od; 21.08.2003 Platnost do: --- VIN: 63293-16 Druh vozidla: Speciální automobil autojeřáb Barva vozidla: MODRÁ-ZÁKLADNÍ Typ: TATRA 148 P AD 070.1 ČKD
Nákladní automobil sklápěcí, RZ: 1AU1056, typ: TATRA 148-2 S3, modrá - základní, VIN: 72641-16; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 66
SPZ: 1AU1056 RM vozidla; PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 1979 Zaevidováno ČR: 1979 Platnost od: 13.12.2010 Platnost do: -- VIN: 72641-16 Druh vozidla: Nákladní automobil terénní sklápěcí Barva vozidla: MODRÁ-ZÁKLADNÍ Typ: TATRA 148-2 S3
Nákladní automobil sklápěcí, RZ: AX6643, typ: MULTICAR 2510, barva: zelená - základní, VIN: 13703; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 67
SPZ: AX6643 RM vozidla: PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 08.06.1987 Zaevidováno ČR: 08.06.1987 Platnost od; 09.07.2002 Platnost do: -- VIN; 13703 Druh vozidla; Nákladní automobil sklápěcí Barva vozidla; ZELENÁ-ZÁKLADNÍ Typ: MULTICAR 2510
Návěs nákladní valníkový, RZ: 5A27865, typ: SCHMITZ SPR 24 WSMSPR240, barva: modrá - tmavá, VIN: WSMSPR24000064112; zapsáno v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 68
SPZ: 5A27865 RM vozidla: PRAHA HLAVNÍ MĚSTO První zaevidování: 08.07.1993 Zaevidováno ČR: 08.07.1993 Platnost od; 01.08.2005 Platnost do: — VIN: WSMSPR24000064112 Druh vozidla: Návěs nákladní valníkový Barva vozidla; MODRÁ-TMAVÁ Typ: SCHMITZ SPR 24 WSMSPR240
Datum konání:    Nejnižší podání: 40.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma – Úvoz
Předmět dražby:
Soubor nemovitostí je dražen pod názvem „Stavební parcela na pozemku p.č. 940/35, Dobšice u Znojma – Úvoz“, a je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. 940/35 o výměře 1 066 m2, orná půda, zemědělský půdní fond 2 zaps. na LV č. 10001, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, katastrální území Dobšice u Znojma, obec Dobšice a okres Znojmo. Stavební parcela se nachází v obci Dobšice bezprostředně navazující z jihovýchodní strany na město Znojmo. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Kompletní občanská vybavenost ve městě Znojmo. Nově utvořený pozemek p.č. 940/35 o celkové výměře 1 066 m2 dle oddělovacího GP vzniklé z pozemků p.č. 940/1 a p.č. 940/4 leží po pravé straně ulice Brněnské ve výjezdu z Dobšic směrem do Znojma a hraničnímu přechodu Hatě a po pravé straně doposud nepojmenované ulice spojující ulici Brněnskou v Dobšicích a ulici Uhelnou ve Znojmě. Pozemky se nacházejí v mírném jihovýchodním svahu kompletně zainvestované připravené k rezidenční výstavbě - rodinných domů. Provedeny kompletní rozvody inženýrských sítí: silnoproudé rozvody NN, rozvody kanalizace včetně odboček k jednotlivým pozemkům, rozvody vodovodu včetně odboček a vodoměrných šachet, rozvody plynovodu včetně HUP a vedení veřejného osvětlení. Připravena kompletní komunikace.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Lískovec č.p. 101
Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům Lískovec č.p. 101“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - pozemek p.č. St. 131 o výměře 387 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lískovec, č.p. 101, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 131 - pozemek p.č. 163/2 o výměře 650 m2, zahrada, zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 329, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro katastrální území Lískovec, obec Koryčany a okres Kroměříž. Předmětem dražby je koncový řadový rodinný dům o velikosti 2+1 s výminkem o velikosti 1+1, přízemní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Hlavní obytná hmota objektu je situována rovnoběžně s uliční čárou, vedlejší - hospodářské stavby jsou situovány kolmo k uliční čáře. V ceně oceňované stavby je zahrnuta i cena navazujících vedlejších staveb (průjezd, výminek, hospodářské stavení) a venkovní úpravy (zpevněné plochy – chodníky betonové i dlážděné vč. obrubníků, přípojka elektro, přípojka plynu, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace, oplocení vč. plotových vrátek). Stáří stavby je odhadováno kolem roku 1940 pro hlavní objekt nemovitosti a k němu navazujícím vedlejším stavbám a venkovním úpravám. Objekt rodinného domu vč. vedlejších staveb se nachází na parcele číslo st. 131 o výměře 387 m? (zastavěná plocha a nádvoří). Přilehlá zahrada se nachází na p.č. 163/2 o výměře 650m?.
Datum konání:    Nejnižší podání: 430.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 1+kk, 637/312, U Vrbky 637, Horní Bříza
Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 1+kk, 637/312, U Vrbky 637, Horní Bříza“ a je tvořen těmito nemovitostmi: ? byt č. 637/312, vymezeno v: Parcela St. 1119 o výměře 703 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Horní Bříza, č.p. 634, obč. vyb., LV 2358 ? spoluvlastnický podíl ve výši id. 2245/250970 na pozemku p.č. St. 1119 o výměře 703 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zaps. na LV č. 2358, jehož součástí je stavba č.p. 637, obč. vyb., LV 2358, to vše zapsáno na LV č. 2459 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Horní Bříza, pro katastrální území Horní Bříza, obec Horní Bříza a okres Plzeň - Sever. Jedná se o ocenění jednotky č. 637/312 v budově č.p.637, příslušející k části obce Horní Bříza, na pozemku p.č. St. 1119, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2245/250970, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2459 a listu vlastnictví č. 2358,vše v k.ú. Horní Bříza, obec Horní Bříza, okres Plzeň – Sever, která se nachází ve III. Nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním a nákladním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici U Vrbky. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řád a hloubkovou kanalizaci. Ve městě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 247/1, který je ve vlastnictví Města Horní Bříza. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2012 byla provedena výměna stoupacího vedení a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba ke dni ocenění se hodnotí jako podprůměrný.
Datum konání:    Nejnižší podání: 500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na RD Biskupice č.p. 21, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Biskupice u Jevíčka
Předmět dražby:
Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na RD Biskupice č.p. 21, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Biskupice u Jevíčka“ a je tvořen těmito nemovitostmi: ? Pozemek p.č. St. 73 o výměře 487 m2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Biskupice, č.p. 21, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č. St. 73 ? Pozemek p.č. 2/1 o výměře 527m2 – zahrada (způsob ochrany zemědělský půdní fond) ? Pozemek p.č. 2/2 o výměře 57 m2 – zahrada (způsob ochrany zemědělský půdní fond) to vše zapsáno na LV č. 524 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Biskupice, pro katastrální území Biskupice u Jevíčka, obec Biskupice a okres Svitavy. Nemovitosti se nachází v okrajové části obce Biskupice po pravé straně silnice (slepé ulice) procházející obcí směrem k osadě Biskupice - Zálesí. Součásti pozemku je stavba čp. 21, která byla dle informaci postavena kolem roku 1930. Objekt je tvaru L, kde se v přední části nachází zádveří se schody do kuchyně, z kterého jsou přístupné 2 pokoje a koupelna s WC. V zadní části jsou bývalé chlévy. Vstup do podkroví je samostatnými schody z boku domu. V podkroví jsou místnosti, které v současné době nejsou užívány a půda. Za objektem se nachází polootevřené kůlny, které jsou dispozičně kolmo k hlavnímu objektu. Tyto kůlny byly rekonstruovány před cca 5 lety. Nemovitost čp. 21 je napojena na veřejný rozvod elektrické energie, obecní vodovod a obecní kanalizaci. Napojení na plyn není provedeno (v obci rozvod plynu je). Obvodové zdivo je místy popraskané, stav krovu nad hospodářskou části je špatný. Stav nemovitosti odpovídá stáři. Údržba je zanedbána.
Datum konání:    Nejnižší podání: 250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemek p. č. 4081, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště
Předmět dražby:
Pozemek je dražen pod názvem „Pozemek p. č. 4081, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště“ a je tvořen touto nemovitostí:
- pozemek p. č. 4081, o výměře 5054 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
zapsán na LV č. 1031 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, obec Ořechov a okres Uherské Hradiště
Pozemek p. č. 4081 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště na okraji katastru ve stávajícím zemědělsky obhospodařované lánu určený pouze k zemědělské výrobě.
Datum konání:    Nejnižší podání: 100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Id. 1/2 RD s přilehlými pozemky, k.ú. Zlechov
Předmět dražby:
Prodej majetku v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžuje se podíl ve výši id. ? na RD a přilehlých pozemcích. Obec Zlechov se nachází asi 3 km západně od okresního města Uherské Hradiště a 2 km od Starého Města na silnici I/50 do Brna. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Oceňovaný RD na východním okraji obce v křižovatce místní komunikace a vedlejší silnice. V místě oceňovaného RD možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, částečně podsklepený, střecha sklonitá s krytinou z pálené tašky. Bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Okna plastová, vnitřní dveře náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a terasa. WC splachovací. Kuchyně jsou s linkou, sporákem. Vytápění je ústřední, plynový kotel. Teplá voda je ze zásobníku. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Dům je z roku 1939, fasáda byla provedena před 3 lety, jinak je dům průběžně udržován a opravován. Stav domu je dobrý, celkové vybavení průměrné. Jedná se o podíl ve výši id. ? na RD a přilehlých pozemcích.
Datum konání:    Nejnižší podání: 600.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
pozemek p.č. 525/16, k.ú. Bukovec u Jablunkova
Předmět dražby:
Jedná se o prodej nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 525/16 o výměře 8.164 m2 - trvalý travní porost, v k.ú. Bukovec u Jablunkova, obec Bukovec, okres Frýdek-Místek, který je situován v odlehlé části obce Bukovec, hned vedle Ski areálu Kempaland. Pozemek je přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3897/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle informací ČSÚ v obci Bukovec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bukovec je pozemek zahrnut v plochách jako „občanské vybavení komerčního typu, kde jsou přípustné stavby - maloobchod - veřejné stravování a ubytování - výrobní, opravárenské a nevýrobní služby - zdravotní služby - kultura - veřejná správa a ochrana obyvatelstva.
Datum konání:    Nejnižší podání: 360.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Ivaň na Hané
Předmět dražby:
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s nízkou sedlovou střechou v řadové zástavbě. Dispozičně řešen je jako jednobytový rodinný dům - v I.NP se nachází průjezd do dvora, kuchyně, koupelna, WC a schodiště do II.NP. Ve II.NP se nachází tři pokoje a koupelna s WC. Objekt má charakter rodinného domu. K domu náleží sklad ve dvoře, přípojkami inženýrských sítí je napojen do přilehlé ulice. Za domem se nachází pouze malý dvůr, s přístupem pouze skrze průjezd domu. Standardní zděný dům, dřevěné stropy s rovným podhledem nad I.NP a hurdiskové stropy nad II.NP, dřevěný sedlový krov a krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce z FeZn plechu - pouze žlaby a svody, betonové schodiště, vnitřní štukové omítky a nadst. keramické obklady koupelny a WC, venkovní nedokončená zateplená fasáda (chybí svrchní stěrka). Plastová okna standardní, vnitřní dřevěné dveře. Betonové podlahy kombinace plovoucích podlah, keramické dlažby a PVC. Rozvody zdravotechniky standardní, rozvody 400/240V, chybí bleskosvod. Ústřední vytápění plynovým kotlem, Cu rozvody a otopné panely. Ohřev TUV plynovým zásobníkovým ohřívačem. Objekt po rekonstrukci ve velmi dobrém ST stavu. Prodej se týká těchto nemovitostí: - pozemek p.č. St. 188 o výměře 215 m?, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Ivaň č.p. 140, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St.188 - pozemek p.č. 145/2 o výměře 224 m?, zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Garáž bez čp/če, k.ú. Butovice na pozemku p.č. 1169/8
Předmět dražby:
Řadové garáže za areálem bývalé pekárny ve smíšené průmyslové a rezidenční zóně města po levé straně ulice Poštovní, asi 300 m od centrálního náměstí. Dle platného SÚP obce jde o plochu pro smíšenou zástavbu. Objekty je možno napojit na všechny potřebné inženýrské sítě obce a jsou přístupné z veřejné komunikace. Jedná se o standardní zděné, řadové, přízemní garáže: - pozemek p.č.1169/8 o výměře 20 m2 - zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, garáž stavba stojí na pozemku p.č.: 1169/8 Konstrukce: Základ - betonové pásy Obvodové stěny - zděné tl. 15-20 cm Stropy - hurdiskové Krytina - pozinkovaný plech Klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Úpravy povrchů - omítky Dveře - chybí Okna - chybí Vrata - plechová Podlahy - betonové Elektroinstalace - světelná Uvedená cena je za jednu garáž.
Datum konání:    Nejnižší podání: 150.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6, k.ú. Domažlice
Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené. výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
id. podíly ve výši 1/6 na nemovitosti č. p. 971/11, Chrudim
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Richarda Köstela a Martiny Köstelové, bytem Resselovo nám. 113, 537 01 Chrudim. Soubor je dražen pod názvem „id. podíly ve výši 1/6 na nemovitosti č. p. 971/11, Chrudim“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - ideální 1/6 jednotky č. 671/11, kterou je byt o velikosti 2+1 v budově č. p. 669, 670,671, 672 a 673 v části obce Chrudim III na pozemku označeném jako stp. č. 2377, - ideální 1/6 spoluvlastnického podílu ve výši 192/10000 na společných částech domu č. p. 669, 670,671, 672 a 673 v části obce Chrudim III na pozemku označeném jako stp. č. 2377, - ideální 1/6 spoluvlastnického podílu ve výši 192/10000 na pozemku označeném jako stp. č. 2377, to vše zapsáno na LV č. 5750 a LV č. 9367 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Chrudim, obec Chrudim a okres Chrudim (dále jen „předmět dražby“). Dům (bytový) se nachází v obci Chrudim a to v její okrajové části, jižní stranu lemuje ulice Dr. Václava Peška, východní stranu ulice Palackého. Okolí domu tvoří převážně rezidenční zástavba (bytové domy) a východně se nachází supermarket Penny, severně pak ZŠ a UŠ, jižně mateřská školka. Dům má pět samostatných hlavních vstupů a je tak členěn na pět sekcí. V obci je vlakové i autobusové nádraží, dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, přístup po zpevněné komunikaci, obec Chrudim má komplexní občanskou vybavenost. Popis objektů: Budova čp. 669 - 673 Objekt je zděné konstrukce s dodatečným zateplením, sekce čp. 669 tvoří západní stranu bytového domu a je o 3 NP s plochou střechou, střední jižní část sekce čp. 670 – 672 je o 4 NP se šikmou střechou a východní stranu domu uzavírá sekce čp. 673 o 3 NP se šikmou střechou. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně spojena dvouramenným schodištěm, přičemž 1.PP tvoří technické podlaží (sklepy, kola, kočárky, sušárna…), nadzemní podlaží jsou pak obytná. Základy - pravděpodobně betonové, nosné i nenosné stěny jsou zděné, stropy s rovným podhledem, pravděpodobně panelové, Střecha šikmá sedlová s taškovou krytinou, osazen bleskosvod, dům po revitalizaci – nová střecha, nová plastová okna, dodatečné zateplení obvodového pláště, nové klempířské konstrukce. Budova je napojena na vodovodní a kanalizační řád, elektroinstalaci, zemní plyn, přesné stáří není známo – stanoveno odborným odhadem. Byt č. 671/11 Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1, která je situována ve 4. podlaží bytového domu č. p. 671, kde v této sekci jsou vždy tři byty o velikosti 2+1 na podlaží. Část bytu je orientována na jih, menší část na sever. S ohledem na skutečnost, že znalci nebyl umožněn přístup do předmětného bytu, znalec tak vycházel z dostupných zdrojů a informací a dále vycházel ze znalosti daného místa. Ve stanovení ceny obvyklé se s přihlédnutím na trvalé obývání bytu, byl dán předpoklad, že byt je v průměrném technickém stavu. Celková podlahová plocha činí 50 m2, k bytu náleží sklep 1,8 m2 Pozemky: Pozemek označený jako stp. č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 953 m2, je po celé ploše zastavěn bytovým domem č. p. 669- 673, rovinatý, ve tvaru mnohoúhelníku.
Datum konání:    Nejnižší podání: 200.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Motorové vozidlo Hyundai Santa Fe CM
Předmět dražby:
Automobil HYUNDAI, typ: Hyundai Santa Fe CM RZ:7A81168 VIN:KMHSH81WP7U224565
Datum konání:    Nejnižší podání: 35.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Motorové vozidlo Renault Premium Rote
Předmět dražby:
Automobil Renault Premium Route 420.18 T 4x2 RZ: 2AC6909 VIN:VF622GVA000138081
Datum konání:    Nejnižší podání: 30.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Garáž bez čp/če, k.ú. Butovice na pozemku p.č. 1170/13
Předmět dražby:
Řadové garáže za areálem bývalé pekárny ve smíšené průmyslové a rezidenční zóně města po levé straně ulice Poštovní, asi 300 m od centrálního náměstí. Dle platného SÚP obce jde o plochu pro smíšenou zástavbu. Objekty je možno napojit na všechny potřebné inženýrské sítě obce a jsou přístupné z veřejné komunikace. Jedná se o standardní zděné, řadové, přízemní garáže: - pozemek p.č. 1170/13 o výměře 21 m2 - zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, garáž stavba stojí na pozemku p.č.: 1170/13 Konstrukce: Základ - betonové pásy Obvodové stěny - zděné tl. 15-20 cm Stropy - hurdiskové Krytina - pozinkovaný plech Klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Úpravy povrchů - omítky Dveře - chybí Okna - chybí Vrata - plechová Podlahy - betonové Elektroinstalace - světelná Uvedená cena je za jednu garáž.
Datum konání:    Nejnižší podání: 140.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Smolotely s přilehlými pozemky
Předmět dražby:
Jedná se o přízemní objekt s podkrovím. Dům je zděný ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou a krytinou z betonových tašek. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Základy bez izolace proti zemní vlhkosti. Vnější omítka hladká vápenná, vnitřní omítky štukové. Stropy s rovným podhledem, okna dřevěná s izolačním zasklením, dveře náplňové do obložkových zárubní. Podlahy v přízemí i podkroví z keramické dlažby. Vytápění ÚT podlahové kotlem na pevná paliva a krb, ohřev TUV bojlerem, elektroinstalace světelná i motorová. Objekt je v udržovaném stavu. Částečná rekonstrukce byla provedena v roce 1997, vestavba podkroví v roce 2002. Dispoziční řešení: Přízemí - hala se schodištěm, koupelna s WC, pracovna, kuchyně, pokoj s jídelnou, chodba, spíž, kotelna, pokoj. Podkroví - chodba, koupelna s WC, ložnice, dětský pokoj. Objekt byl dle vyjádření majitele postaven v roce 1950. Stáří objektu je 70 let.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.600.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Lesní pozemky, k.ú. Smolotely
Předmět dražby:
Jedná se o 3 samostatné parcely s funkcí lesa na okraji obce Smolotely. Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze Orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot. Žije zde 236 obyvatel. Oficiálně se obec nečlení na části. Jsou v ní evidovány čtyři základní sídelní jednotky - vesnice Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty. K obci patří i několik samot podél Líšnického potoka: Hamr, Parník, Panský Mlýn. Uvedené parcely se nachází v samotě Hamr.
Datum konání:    Nejnižší podání: 400.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Zemědělské pozemky, k.ú. Smolotely
Předmět dražby:
Prodej souboru zemědělských pozemků v obci Smolotely. Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze Orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot. Žije zde 236 obyvatel. Oficiálně se obec nečlení na části. Jsou v ní evidovány čtyři základní sídelní jednotky - vesnice Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty. K obci patří i několik samot podél Líšnického potoka: Hamr, Parník, Panský Mlýn.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Dražba poloviny rodinného domu č.p. 18, k.ú. Praha - Nehvizdy, se samostatným vstupem
Předmět dražby:
Jedná se rovinné území v centrální části městyse Nehvizdy. Dům je umístěn na nároží hlavní průjezdní komunikace a ulice Toušeňské v malé vzdálenosti od kostela a náměstí. V okolí jsou vesměs obytné objekty, případně objekty občanské vybavenosti. Oceňovaným souborem je pozemek nepravidelného, zhruba lichoběžníkového půdorysu, rodinný dům č.p. 18, stodola obdélníkového půdorysu, přistavěná zděná kůlna, zpevněné plochy, oplocení a přípojky. V obci Nehvizdy jsou veškeré inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn i elektro, dům je na tyto sítě napojen. V domě č.p. 18 jsou dvě samostatné bytové jednotky se samostatnými vstupy z prostoru dvora. V bytové jednotce ve východní polovině domu, jsou dřevěná špaletová okna, typové dveře do kovových zárubní, podlahy s krytinou PVC, dlažba nebo koberec. Vytápění této části domu je plynovým kotlem. V přístavbě je koupelna a WC ve stavu odpovídajícímu 70. případně začátku 80. let minulého století. Tato jednotka obsahuje v přístavbě vstup, sociální zázemí a chodbu vedoucí ke schodům na půdu. V původní části domu je poměrně rozměrná kuchyně s starou plechovou kuch. linkou, dva standardní pokoje a jeden malý pokojík. Pod tímto bytem je malý sklípek. Pod západní částí domu je větší sklep, který nebylo možné z důvodu nepřístupnosti ověřit. Pozemek č. parc. st.2/1 v k.ú. Nehvizdy má plochu 597 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
RD Krhová, č. p. 88
Předmět dražby:
RD Krhová, č. p. 88 Objekt situován na lukrativním místě, v ulici Barvířka. Prodej z insolvenčního řízení. Samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou postavený v 70. letech minulého století. Pravděpodobné vybavení: Betonové základy a zdivo v tl. do 45 cm, stropy s rovným omítaným podhledem pravděpodobně hurdiskové, plochá střecha jednoplášťová s jednostranným spádem a krytina ze živičných pásů, klempířské konstrukce z FeZn plechu, břízolitová fasáda a vnitřní štukové omítky. Betonové schodiště, betonové podlahy a kombinace keramické dlažby a PVC, vnitřní keramické obklady koupelny, WC a kuch. linky. Standartní rozvody zdravotechniky, elektroinstalace a ústředního topení. Standartní zařizovací předměty. Ústřední vytápění pravděpodobně kotlem na plyn, zásobníkový ohřívač TUV. Objekt v původním stavu s technicky dožitými vnitřními konstrukcemi. Objekt nemá příslušenství, součástí objektu jsou přípojky IS do ulice. Přístup přes cizí pozemek p. č. 387/1 neošetřený věcným břemenem.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
id. 1/4 bytové jednotky č. p. 70/2, k. ú. Troubky
Předmět dražby:
Typový zděný bytový dům ze 70. let minulého století po částečné revitalizaci. Betonové monolitické schodiště bez středového osobního výtahu, nová krytina z pálených tašek a klempířské konstrukce z TiZn, plastová okna a vnitřní dřevěné typové dveře. Standardní rozvody NN 400/240 V, bleskosvod. Standardní rozvody VZT, STA a SLP. Bytová jednotka 70/2: jednotka o výměře 99 m2 PP je standardní typová se zděným bytovým jádrem a balkonem. Vnitřní hladké omítky, betonové podlahy, kombinace vlysků a PVC, dřevěné dveře do ocel. zárubní, v koupelně keramický obklad a dlažba, dále vana, umyvadlo, samostatný splachovací záchod bez obkladu. V kuchyni standardní kuchyňská linka a plynový sporák. Vlastní ústřední vytápění plynovým kotlem, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely. Bytová jednotka v původním stavu se zanedbanou údržbou, morálně dožitými vnitřními konstrukcemi a vybavením. Oceňovaná BJ č.70/2 je v podílovém spoluvlastnictví, předmětem zpeněžení je podíl id. 1/4.
Datum konání:    Nejnižší podání: 150.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor podílů na nemovitém majetku, k. ú. Zádveřice a k. ú. Vizovice
Předmět dražby:
Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Jaroslava Rafaje, bytem: Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice.
Soubor je dražen pod názvem „Soubor podílů na nemovitém majetku, k. ú. Zádveřice a k. ú. Vizovice“ a je tvořen těmito podíly na nemovitostech:
A) podíly na nemovitostech zapsané na LV 27, 742, 113, 114, 1409, 1395, 1265, 1343, 1358, 1379, v k. ú. Zádveřice následovně:
LV 27: id.1/6 na nemovitosti č.p. 155, stojícím na pozemku p.č. 59 id.1/6 na pozemku p.č. 61/2 id.1/3 na pozemcích p.č. 357/30, 1000/2, 1011, 1023/53, 1166/13, 1217/2, 2514
LV 742: id.1/12 LV 113: id.1/1101 LV 114: id.1/1101 LV 1409: id.1/1101 LV 1395: id.1/1101 LV 1265: id.1/1101 LV 1343: id.1/1101 LV 1358: id.1/1101 LV 1379: id.1/1101 to vše vedeno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Zádveřice, obec Zádveřice-Raková a okres Zlín;
B) podíl na LV č. 3016 v k. ú. Vizovice:
LV 3016: id.1/1101 to vše vedeno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Vizovice, obec Vizovice a okres Zlín
(dále jen „předmět dražby“).
Datum konání:    Nejnižší podání: 400.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Hostín u Vojkovic
Předmět dražby:
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 82 (původní malá hospodářská usedlost) v obci Hostín u Vojkovic, k.ú. Hostín u Vojkovic, okr. Mělník. Nemovitost je situována při místní hlavní komunikací vedoucí středem obce. Přístup je možný i z jižní strany, a to na pozemek parc.č. 113/1 (dle katastru nemovitosti označená jako orná půda, ve skutečnosti se však jedná o zahradu). Kromě rodinného domu (objektu sloužící k bydlení) se na pozemku nachází původní malá stodůlka a kolna. Dům je napojen na elektrický proud, odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace. Voda čerpaná z vlastní studny, plyn přiveden na hranici pozemku (přípojka z obecního vodovodu také ukončena na hranici pozemku).
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Hostín u Vojkovic
Předmět dražby:
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 82 (původní malá hospodářská usedlost) v obci Hostín u Vojkovic, k.ú. Hostín u Vojkovic, okr. Mělník. Nemovitost je situována při místní hlavní komunikací vedoucí středem obce. Přístup je možný i z jižní strany, a to na pozemek parc.č. 113/1 (dle katastru nemovitosti označená jako orná půda, ve skutečnosti se však jedná o zahradu). Kromě rodinného domu (objektu sloužící k bydlení) se na pozemku nachází původní malá stodůlka a kolna. Dům je napojen na elektrický proud, odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace. Voda čerpaná z vlastní studny, plyn přiveden na hranici pozemku (přípojka z obecního vodovodu také ukončena na hranici pozemku).
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt Zlín - Štípa
Předmět dražby:
Objekt s č.p. 98 je na LV číslo 1683 zapsán jako bytový dům. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt půdorysné zástavby tvaru písmene U se sedlovou střechou, pod kterou je půdní prostor využit pro bytové účely – je zde velký byt 3+1 o velikosti 160 m2. Přízemí bylo využíváno jako nebytový prostor a slouží jako výrobní či skladové prostory. Tyto jednotky jsou samostatně zapsány na LV č. 1684, bytová jednotka (BJ) v podkroví je zapsána pod číslem 98/2, jiný nebytový prostor (NJ) v přízemí pod číslem 98/1. V r. 2017 došlo ke stavebním úpravám nebytového prostoru v přízemí, a to tak, že část tohoto nebytového prostoru byla rekonstruována na další bytovou jednotku velikosti 3+1. Takto provedené úpravy nebyly dosud zkolaudovány, pro dokončení schází dozdít menší otvor spojující bytovou jednotku s vedlejší garáží. Každá z jednotek je vytápěna samostatně jednak elektrickými přímotopy a jednak teplovodním ústředním topením z kotle, který je umístěn v nově zřizované jednotce. Konstrukční řešení: Dům postaven v r. 2009 jako novostavba s výjimkou části základů a obvodové zdi, kde bylo využito předchozí stavby (5%). Základy jsou železobetonové pasy. Svislé zdivo keramické se zateplením, stropy deskové s rovným podhledem, krov dřevěný, střecha tašková, pouze pultová střecha je kryta plechovou krytinou. Omítky vápenocementové, obklady keramické, dlažby keramické, podlahy PVC, plovoucí. Okna plastová, střešní VELUX, vnitřní výplně otvorů dřevěné. Vytápění ústřední s kotlem na dřevoplyn, ohřev TUV bojlerem. Elektroinstalace 220/380 V, rozvody slaboproudu včetně kamerového systému. V objektu jsou protipožární rozvody. ZTI je ve standardním provedení.
Datum konání:    Nejnižší podání: 6.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Prodej bytu 2+kk, ul. Ježovská, Praha 5 - Motol
Předmět dražby:
Prodej slunného bytu 2+kk ve vyhledávané lokalitě Prahy 5, nedaleko nemocnice Motol. Byt o ploše 45 m2 se nachází ve IV. NP panelového bytového domu a prošel rekonstrukcí. Dispozice bytu je následující: vstupní chodba s vestavěnými skříněmi, koupelna s vanou a wc, samostatná ložnice, obývací prostor spojený s kuchyňským koutem. Dům prošel revitalizací, nový výtah, nové stupačky, velká plastová okna s výhledem do okolních lesů. Nízké náklady. Modrá parkovací zóna před domem. Jedná se o klidnou lokalitu v blízkosti Přírodního parku Košíře-Motol. Tramvaj 3 minuty chůze. Vyhledávaná klidná lokalita obklopená zelení s rychlou dostupností do centra, nákupní zóny Zličín i na letiště Václava Havla. Ideální jako investiční příležitost, či jako startovací byt.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemek p.č. 2161/3, k.ú. Vnorovy
Předmět dražby:
Prodej v rámci insolvenčního řízení. Město Vnorovy na trase Veselí nad Moravou – Břeclav, leží asi 16 km jižně od Uherského Hradiště. Oceňovaný pozemek se nachází na pravém břehu řeky Moravy na hranici s k.ú. Zarazice ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech. Pozemek z hlediska SÚP je určen pouze k zemědělskému využití, část pozemku je v ochranném pásmu vedení VN. Pozemek p.č. 2161/3, vedený jako orná půda, celkově o výměře 741 m2 v rámci zemědělsky obhospodařovaných lánech.
Datum konání:    Nejnižší podání: 18.500,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Střelné zbraně
Předmět dražby:
1. Samonabíjecí pistole ČZ 85 ráže 9 mm Luger zbraň kategorie B, výrobní číslo B 6081, rok výroby 1992. Výrobce Česká zbrojovka Uherský Brod. Celokovové tělo, plastové střenky, povrchová úprava matný lak. Zbraň je v podstatě stejná jako ČZ 75, liší se pouze oboustranným ovládáním záchytu závěru a pojistky. Dvouřadý zásobník s kapacitou 15 nábojů. Lak na těle zbraně místy lehce odřený, stav dobrý, udržovaný----------- 2. Samonabíjecí pistole ČZ 50 ráže 7,65 mm Browning zbraň kategorie B, výrobní číslo 687880, rok výroby někdy kolem roku 1950 – 1952, výrobce Česká zbrojovka n.p. Strakonice. Celokovové tělo, bakelitové střenky. Lak červenohnědý, místy lehce odřený. Jednořadý zásobník na 8 nábojů. Zbraň původně určena pro bezpečnostní složky. Lehká zbraň. Celkový stav dobrý----------- 3.Revolver ASTRA 357 magnum, ráže 357 magnum zbraň kategorie B, výrobní číslo R 442856. Výrobce ASTRA Španělsko, povrch zbraně černě lakovaný, dřevěné střenky, kapacita válce 6 nábojů, délka hlavně 6“. Povrch zbraně i pažby místy lehce odřený, stav hlavně výborný. Rozměrově velká a těžká zbraň, výkonný náboj----------- 4.Perkusní revolver F. Llipietta Sheriff, ráže 44 zbraň kategorie C, výrobní číslo 329534. Výrobce F. Llipietta Itálie. Osmihranná hlaveň, válec na 6 ran, nerezové provedení, mosazný lučík a dřevěná pažbička, rytina. Nutný zbrojní průkaz. Celkově dobrý stav.
Datum konání:    Nejnižší podání:    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
id. 1/2 rekreační objekt – chata ev. č. 62 Bystřice pod Lopeníkem
Předmět dražby:
Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Martiny Navrátilové, trvale bytem Luční 4591, Zlín 760 05. Soubor je dražen pod názvem „id. 1/2 rekreační objekt – chata ev. č. 62 Bystřice pod Lopeníkem“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - id. 1/2 pozemek St. p. č. 532 o výměře 49 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Bystřice pod Lopeníkem, č. e. 62, rod. rekr Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 532 - id. 1/2 pozemek 1545/165 o výměře 312 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území to vše zapsáno na LV č. 911, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro katastrální území Bystřice pod Lopeníkem, obec Bystřice pod Lopeníkem a okres Uherské Hradiště Jedná se o původní dvojchatu ze 70. let minulého století. Předmětem dražby je pravá část při pohledu od JZ. Přízemní zděný objekt z části podsklepený se sedlovou střechou a podkrovím. Objekt nemá příslušenství a je napojen pouze na přívod NN. Kolem objektu nejsou provedeny žádné venkovní úpravy. Podle prohlášení spoluvlastníka byl objekt napojen na zdroj pitné vody - studnu na sousedním pozemku, který je však v současné době nefunkční. Rovněž problematická je také funkce stávající jímky na vyvážení. Příjezd k nemovitosti je z obecní komunikace, která však navazuje na komunikaci ve vlastnictví Slováckých vodáren, a.s. Uherské Hradiště a není ošetřen např. VB.
Datum konání:    Nejnižší podání: 275.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
id. 1/3 RD Kněžnice, č. p. 61
Předmět dražby:
1. Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Františka Vojtíška, bytem B. Němcové 16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Soubor je dražen pod názvem „id. 1/3 RD Kněžnice, č. p. 61“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Id. 1/3 pozemek par. č. St. 58 o výměře 195 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kněžnice, č. p. 61, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 58 • Id. 1/3 pozemek par. č. St. 136 o výměře 384 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 136 • Id. 1/3 pozemek par. č. 873 o výměře 158 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69, pro k. ú. Kněžnice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „předmět dražby“). Podíl id. 1/3 RD a pozemků uvedených na LV č. 69 vedeném pro k. ú. Kněžnice. Starší rodinný dům v původním stavu s částečně zrekonstruovanou kuchyní a obývacím pokojem. Objekt je umístěn u hlavní cesty, k objektu náleží pěkná zahrada a hospodářské stavení. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Mistřín, č. p. 845
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín: Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům Mistřín, č. p. 845“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Parcela č. 638 o výměře 333 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Mistřín, č.p. 845, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: 638 • Parcela č. 639 o výměře 411 m2, druh pozemku vinice, způsob ochrany zemědělský půdní fond • Parcela č. 640 o výměře 94 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). Rodinný dům č.p. 845 a pozemky parc. č. 638, 639, 640 Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda. Objekt je užíván od roku 1974. Dům je v téměř původním stavu, byly provedeny pouze dílčí úpravy – v 80. letech byla přistavena koupelna s WC a komorou v patře a dále v 90. letech proběhla plynofikace objektu. Dispozičně je dům řešen jako 2+1 v přízemí a 3+1 v patře. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 177,15 m2. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, obecní vodovod, dům je napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu. Dům je vytápěn pomocí plynového kotle nebo kotle na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Na pozemku parc. č. 638 se nachází stavba výše popsaného rodinného domu a vedlejší stavby – dílna, hospodářské stavby, zbylá část tvoří dvorek. Pozemky parc. č. 639 a 640 tvoří navazující zahradu, kde jsou trvalé porosty – ovocné stromy. Celková výměra pozemků činí 838 m2, jsou rovinaté. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku, v průjezdu. Nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Orná půda Svatobořice-Mistřín
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín: Soubor je dražen pod názvem „Orná půda Svatobořice-Mistřín“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Parcela č. 870/75 o výměře 4.742 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond • Parcela č. 1994/51 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). Pozemky parc. č. 870/75 a 1994/51 Pozemek parc. č. 870/75 o výměře 4742 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a pozemek parc. č. 1994/51 o výměře 5 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – neplodná půda. Výměra pozemků činí celkem 4747 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské ZO – orná půda. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 180.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Družstevní byt Praha Modřany
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je Družstevní podíl (členská práva) v korporaci Stavební bytové družstvo POKROK spojený s právem k nájmu družstevního bytu ev. č. 486 052 o vel. 3+KK/L, v bytovém domě č. p. 3201, ul. Modřany, č. or. 12, Praha 12, který se váže k níže uvedeným nemovitostem: Bytová jednotka č. p. 3201/52, byt. z., vymezeno v: Budova – Modřany, č. p. 3201, byt. dům, LV 5481, na parcele 4736/3, LV 8769 to vše zapsáno na LV č. 5482 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Modřany, obec Praha a okres Hlavní město Praha (dále jen „předmět dražby“). Celkový popis předmětu dražby Předmětem elektronické dražby je družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu POKROK, který je spojen s užíváním bytu č. jednotky 3201/52 v bytovém domě označeném č. p. 3201, kat. úz. Modřany, obec Praha. Stavební bytové družstvo POKROK, je, mimo jiné, i ideálním spoluvlastníkem pozemku č. parc. 4736/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Modřany, obec Praha, na kterém bytový dům č. p. 3201 stojí. Bytová jednotka č. 3201/52 patřící k draženému družstevnímu podílu se nachází v 6. nadzemním podlaží v budově ozn. č. p. 3201 v ulici Levského, Praha – Modřany. Poloha domu, ve kterém se byt nachází, je v jižním sektoru obce v katastru Modřany. V nejbližším okolí je typická sídlištní zástavba panelových domů, v širším okolí poté rezistenční zástavba rodinnými domy. Dopravní spojení s centrem hl. města je zajištěna autobusovou i tramvajovou dopravou MHD, nejbližší stanice metra je Kačerov trasy „C“ PRAŽSKÉHO METRA. Bytový dům byl postaven v montované panelové technologii v roce 1985. Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem bylo provedeno v r. 2005 včetně hydroizolace spodní stavby (mytí a ošetření fasády 2019), oprava střechy – rok 2017 nová konstrukce střechy, rekonstrukce výtahů – rok 2011, nová plastová okna – rok 2002-2006 po etapách. Zásobování teplem i teplou vodou je centrální. Vlastní bytová jednotka č. 3201/52 je byt o velikosti 3+kk/L o celkové podlahové ploše, dle prohlášení vlastníka 62 m2, v podlahové ploše je započítána i podlahová plocha komory na společné chodbě, která činí 2.55 m2, k bytu náleží užívání lodžie o výměře 2.89 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 2.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 3+1, Most
Předmět dražby:
1. Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Tomáše Lacka, bytem: Josefa Ševčíka 957/23, 434 01 Most. Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 3+1, Most“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - Bytová jednotka č. 957/102, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 6852/700534 Vymezeno v: Budova Most, č.p. 952, 953, 954, 955, 957, byt. dům, LV 20999 na parcele 4975/72, LV 20999 4975/73, LV 20999 4975/74, LV 20999 4975/75, LV 20999 4975/76, LV 20999 Parcela 4975/72, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 269 m2 4975/73, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 270 m2 4975/74, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 271 m2 4975/75, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 269 m2 4975/76, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří Podíl na společných částech domu a pozemku 271 m2 - Spoluvlastnický podíl ve výši 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/72, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/73, spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 4975/74, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/75, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/76 vše zapsáno na LV č. 21845 a LV č. 20999 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, pro katastrální území Most II, obec a okres Most (dále jen „předmět dražby“).
Datum konání:    Nejnižší podání: 596.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníků Jaroslava Závadská a Zdeněk Závadský, oba bytem: Na Vyhlídce 567/33, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov. Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - bytová jednotka č. 567/1, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 596/13592 Vymezeno v: Budova Vyškov – Předměstí, č.p. 567, 622, byt. dům. LV 8584 na parcele 566/8, LV 8584 Parcela 566/8, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno na LV č. 9049 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, pro katastrální území Vyškov, obec a okres Vyškov (dále jen „předmět dražby“). Celkový popis předmětu dražby Samostatně stojící bytový panelový dům č.p. 567 a č.p. 622 se dvěma vchody, v každém vchodě jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází společné prostory, v I. až IV. NP vždy tři bytové jednotky na podlaží. V jednom vchodě se tedy nachází celkem 12 bytových jednotek, v celém bytovém domě dohromady 24 bytových jednotek v osobním vlastnictví. Bytová jednotka č. 567/1 v I.NP po levé straně schodiště, o velikosti 2+1. Dispozice bytu je následující – vstup do podélné středové chodby, vlevo WC, koupelna a vchod do kuchyně. Na konci chodby vpravo je ložnice, vlevo obývací pokoj, v čele chodby je šatna. Jednotka nemá balkon ani lodžii. Součástí bytové jednotky je sklep v I.PP. Bytový dům je po revitalizaci ve velmi dobrém ST stavu, bytová jednotka neudržovaná ke kompletní rekonstrukci. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené ve vnitrobloku bytového domu nebo na přilehlé ulici. Bytová jednotka není pronajímána. Věcná břemena na LV zapsána nejsou Pozemek pod bytovým domem p.č. 566/8 o výměře 426 m2, podíl pro oceňovanou BJ je 596/13592. Přístup z veřejného pozemku p.č. 567/34 ve vlastnictví města Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov - Město, 68201 Vyškov. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
RD Horní Světlá č. p. 59, Mařenice
Předmět dražby:
Jedná se o samostatný částečně podsklepený rodinný dům č.p. 59 s obytným podkrovím. Dům prošel v letech 2006-2008 rozsáhlou rekonstrukcí střechy, oken, dveří, interiéru, podlah, vytápění a rozvodů vody. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je z větší částí zděná a částečně dřevěná - roubená a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Krov střechy je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plastových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a dva komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Strop je z větší části dřevěný a dále zděný s klenbou. Vchodové dveře do objektu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Okna domu jsou dřevěná EURO s izolačním dvojsklem. Okna jsou orientovaná především na jihovýchodní a jihozápadní světové strany. Podlahy v domě jsou betonové kryté keramickou dlažbou, nebo dřevěnými prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy je vápenato-cementová. Celkové stáří budovy je cca 130 let. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo. Zastavěná plocha stavby je 194 m2. V 1. nadzemním podlaží se nachází vstup do domu, za nímž se nachází průchozí předsíň se vstupem do haly ve které se nachází rohové schodiště s výstupem do podkroví. Po levé straně je vchod do obývacího pokoje se samostatnými kachlovými kamny v dřevěné části domu, který je dále průchozí do kuchyně vybavené kuchyňskou linkou. Z čelní strany haly je vstup na samostatné WC a po levé straně do koupelny se sprchovým koutem bojlerem umyvadlem a WC. V pravé části haly je vstup do průchozí kotelny s kotlem na tuhá paliva a rozvodem tepla do radiátorů, za níž se nachází samostatná místnost s vlastním zdaním vstupem do domu, která byla využívána jako sklad paliva. Z pravé části haly blíže k předsíni je vstup do místnosti jídelny. Pod rohovým schodištěm v hale je v podlaze umístěn dřevěný poklop pod nímž se nachází vstupní schodiště do suterénu. V prostoru sklepa je umístěna vodárna a hlavní uzávěr vody. Sklepní prostory mají kamennou dlažbu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace je svedena do jímky. Rozvod vody je zajištěn vlastní vodárnou z potrubí vedoucího ze studny nacházející se na cizím pozemku. Vytápění budovy je ústřední kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů a dále samostatnými kachlovými kamny. Ohřev teplé vody je zajištěn dvěma elektrickými bojlery. Elektroměr se nachází na hranici pozemku v živém plotu domu. Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.
Datum konání:    Nejnižší podání: 3.100.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Byt 3+1 Mohelnice
Předmět dražby:
Předmět dražby je byt č. 878/3 (Na Příkopech 878/1) postavený na pozemku parc. č. 1506 v obci a k. ú. Mohelnice. Dům je panelový, situovaný v obytné zóně v rámci městského sídliště, byl postaven v roce 1977. Byt je v osobním vlastnictví. Vstup je před zádveří do chodby, odkud vede jedno rameno schodiště do technického suterénu a druhé rameno do čtyř nadzemních (obytných) podlaží. Předmětný byt se nachází v 1. nadzemním podlaží vpravo od schodiště, je velikosti 3+1 a sestává z předsíně, kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC a lodžie. K bytu náleží samostatná sklepní místnost a sklepní kóje v suterénu. Bytový dům byl před cca 10 roky zateplen a současně došlo k výměně původních dřevěných oken za plastová. Současně bylo vyměněno i stoupací potrubí v domě. Byt doposud neprošel rekonstrukcí, je téměř v původním stavu a to včetně solodurového hygienického jádra, kuchyňské linky a zařizovacích předmětů. Vybavení bytu je podstandardní, morálně i fyzicky amortizované. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Datum konání: 05. června 2020 11:00    Nejnižší podání: 1.665.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům - vila Oslavany s rozsáhlými pozemky
Předmět dražby:
Jedná se o bytový dům na pozemku p. č. 400 v obci Oslavany asi 20 km západně od Brna na trase Brno - Třebíč. V obci rozšířená občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Dům aktuálně slouží k bydlení. Druhý objekt garáže na pozemku p. č. 405/3 je ve špatném ST stavu a na obvyklou cenu nemá vliv. Vjezd do areálu je z ulice Padochovská. Standardní zděný bytový dům pravděpodobně z 20. let minulého století. V I. NP zrekonstruovaná bytová jednotka, ostatní prostory před rekonstrukcí. Betonové základy, režné zdivo v tl. do 60 cm, stropy pravděpodobně dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, betonové schodiště, dřevěný valbový krov a krytina z falcovaného FeZn plechu stejně jako klempířské konstrukce. Vnitřní hladké omítky, standardní obklady koupelen, dřevěná kastlová okna, dřevěné dveře. Standardní rozvody ZTI, a elektro, ústřední vytápění kotlem na TP, standardní zařizovací předměty.
Datum konání: 2. června 2020 11:00    Nejnižší podání: 4.000.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pozemek Brno – Bystrc p.č. 3776/4
Předmět dražby:
Pozemek o výměře 1809 m2 se nachází v Brně, místní část Bystrc, ulice Rakovecká, samota Obora, v blízkosti je bývalá hájovna a lesní školka s bytovými domy pro bývalé zaměstnance mezi koncem přehrady a obcí Veverská Bítýška asi 15 km od centra Brna a 5 km od hráze přehrady po levé straně ulice Rakovecké. Pozemek leží na severozápadním okraji katastru vedený jako ostatní plocha a tvoří neplodnou volnou plochu před bytovými domy. Z hlediska platného SÚP města pozemek vedený jako plocha pro zemědělskou a lesní výrobu. V současné době je projednáván nový SÚP, který pozemek zahrnuje do tzv. „smíšené obytné zástavby”. Na pozemku p.č. 3776/4 jsou trvalé porosty, v místě nejsou žádné rozvody veřejných inženýrských sítí mimo rozvod NN. Rozsah inženýrských sítí na pozemku nebylo možné zjistit, pravděpodobně jsou bytové domy napojeny na vlastní studnu, splašková kanalizace svedena do septiku, dešťová kanalizace na volnou travní plochu. Objekty napojeny na silnoproudé rozvody NN. Vše na pozemcích p.č. 3776/3,4 na kterých je zřízeno věcné břemeno inženýrských sítí. Nově projednávaný SÚP určuje lokalitu jako území pro smíšenou obytnou zástavbu, tzn. na pozemku bude možné v budoucnu realizovat další výstavbu. Obvyklá cena podobných nezainvestovaných pozemků se v místě může pohybovat v rozmezí od 300,- do 500,- Kč/m2 v případě platného SÚP a v cenách kolem 1 000,- Kč, v případě, že bude schválen nový SÚP. Pozemek je navíc zatížen věcnými břemeny vedení IS bez přeložky, případná zástavba problematická. V případě schváleného nového SÚP se bude obvyklá cena pozemku při zohlednění věcných břemen kolem 700,- Kč/m2. Jedná se o prodej pozemku z insolvenčního řízení dlužníka.
Datum konání: 15. června 2020 10:00    Nejnižší podání: 450.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Zpevněná plocha a komunikace Brno-Bystrc
Předmět dražby:
Pozemek se nachází v Brně, místní část Bystrc, ulice Rakovecká, samota Obora, bývalá hájovna a lesní školka s bytovými domy pro bývalé zaměstnance mezi koncem přehrady a obcí Veverská Bítýška asi 15 km od centra Brna a 5 km od hráze přehrady po levé straně ulice Rakovecké. Pozemek p.č. 3776/3 na severozápadním okraji katastru vedený jako ostatní plocha tvoří příjezdovou komunikaci. V současné době je projednáván nový SÚP, který pozemky zahrnuje do tzv. „smíšené obytné zástavby”. Pozemek p.č. 3776/3 tvoří zpevněná plocha příjezdu do areálu. V místě nejsou žádné rozvody veřejných inženýrských sítí mimo rozvod NN. Rozsah inženýrských sítí na pozemku nebylo možné zjistit, pravděpodobně jsou bytové domy napojeny na vlastní studnu, splašková kanalizace svedena do septiku, dešťová kanalizace na volnou travní plochu. Objekty napojeny na silnoproudé rozvody NN. Vše na pozemcích p.č. 3776/3,4 na kterých je zřízeno věcné břemeno inženýrských sítí. Nově projednávaný SÚP určuje lokalitu jako území pro smíšenou obytnou zástavbu, tzn. na pozemku bude možné v budoucnu realizovat další výstavbu. Obvyklá cena podobných nezainvestovaných pozemků se v místě se může pohybovat v rozmezí od 300,- do 500,- Kč/m2 v případě platného SÚP a v cenách kolem 1 000,- Kč, v případě, že bude schválen nový SÚP. Pozemek je navíc zatížen věcnými břemeny vedení IS bez přeložky, případná zástavba problematická. V případě schváleného nového SÚP se bude obvyklá cena pozemku při zohlednění věcných břemen kolem 700,- Kč/m2.
Datum konání: 15. června 2020 11:00    Nejnižší podání: 550.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor věcí movitých – elektronika a drobné věci
Předmět dražby:
Jedná se o soubor elektronických předmětů – kancelářské vybavení staršího data výroby, použité a opotřebované pomůcky a drobné věci. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a použití. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak stojí a leží.
Datum konání: 26. května 2020 12:00    Nejnižší podání: 20.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor věcí movitých – nábytek
Předmět dražby:
Jedná se o soubor nábytku – kancelářského vybavení staršího data výroby, použité stoly a skříně, které jsou však stále v dobrém stavu a mohou být nadále využity. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a použití. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak stojí a leží.
Datum konání: 26. května 2020 12:10    Nejnižší podání: 99.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Soubor věcí movitých – regály
Předmět dražby:
Jedná se o soubor kovových regálů. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak stojí a leží.
Datum konání: 26. května 2020 12:20    Nejnižší podání: 50.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Brno - Žebětín
Předmět dražby:
Prodej atypického, nadstandardního rodinného domu se zimní zahradou a vlastním parkovacím stáním, v bezprostřední blízkosti Brna, katastrální území Žebětín, formou elektronické aukce. Bezpečnostní systém v celém domě. Vytápění je ústřední plynovým kotlem s ohřevem TUV, podlahové doplněné předokenními výkladci topnými jednotkami Fancoil. Standardní rozvody NN 400/240 V, bleskosvod. Možnost regulace v každé místnosti. Rodinný dům je napojen kompletními přípojkami inženýrských sítí z ulice Bartolomějská. Jedná se o vyhledávanou lokalitu v západní části města Brna, obklopenou příměstskými lesy. Dvoupodlažní rodinný dům byl postaven jako novostavba, jeho stáří je 12 let. Je přístupný z veřejné komunikace. Nepodsklepený. Dispozice: vstupní chodba, samostatné wc, šatna. Velká obytná místnost s propojeným kuchyňským koutem, krbem a komorou, ze které je přímý vstup do atria (zahrádky). Dále se zde nachází pracovna, koupelna se sprchovým koutem a wc. Z obývacího pokoje se otevřeným schodištěm dostaneme do patra, kde se nachází 2 samostatné pokoje, vstup do zimní zahrady, velká koupelna s rohovou vanou, wc a umístěným kotlem. Celý dům je z velké části prosklený a krásně prosvětlený. Ze zahrady vstup do dílny a k venkovnímu krbu. V domě použito nadstandardní vybavení jako kuchyňská linka na míru vč. spotřebičů, masivní dveře a obložky. Nemovitost je umístěna v rovinatém terénu a skládá se z rodinného domu a přilehlé zahrady. Předzahrádka od ulice tvoří zpevněné parkovací stání s dřevěným altánem sloužící jako kryté stání.
Datum konání: 02. června 2020 10:00    Nejnižší podání: 7.950.000,- Kč    více informací...

 Nedobrovolná dražba
Rodinný dům Zděchov, okr. Vsetín
Předmět dražby:
Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníku, v těsné blízkosti hranice se Slovenskou republikou. Území obce se nalézá na území CHKO Beskydy. Obec je přirozeným východiskem pro turistiku, dále má sportovní areál. Obec leží 10 km od správního centra Vsetín, má 584 obyvatel v obci realizována dostatečná zainvestovanost (el. síť, veřejný vodovod, veřejná kanalizace), na něž je oceňovaný objekt napojen. Nemovitost je situována v dolní, zastavěné severní části obce, po pravé straně silnice z Huslenek, z níž je přímo přístupna. Vybudována na nepatrně svažité parcele, přivrácené k severu. Pozemky jsou oploceny částečně, jejich západní hranice neodpovídá hranici pozemků, včetně volně stojící zděné kolny (příslušenství). Obec má schválen územní plán. a) Rodinný dům čp. 165 Objekt volně stojící, uliční trakt o dvou nadzemních podlažích, západní část přízemní, se vchodovou verandou s plechovou střechou, vytvářející terasu. Obsahuje jednu bytovou jednotku 1+5 se sociálním příslušenstvím. Rodinný dům je vybudován na stp. čk. 555, vedlejší stavba – kolna na části pp. čk. 1390/8, se kterou vytváří spolu jeden funkční celek. Další (větší) část kolny se nalézá na pp. čk. 1390/5 jiného vlastníka (Obec Zděchov). Konstrukční řešení: Objekt založen na betonových základech, s hydroizolací, sokl z opracovaného pískovce, svislé konstrukce zděné z cihel. Fasáda břizolitová, vnitřní omítky vápenné hladké, schody betonové. Stropy s vodorovnými podhledy, střecha sedlová, krov vázaný, krytina z osinkocementových šablon, klempířské prvky. Okna dvojitá špaletová, předpokládají se náplňové dveře, podlahy různého druhu. Sociální zařízení uvažováno standardní, rovněž vybavení kuchyně. Vytápění uvažováno rovněž standardní v době výstavby, tj. ústřední s kotlem na tuhá paliva. Technický stav: Posuzován za průměrný, není patrno zvenčí větších závad, pouze jsou patrny zanedbané nátěry oken. b) Součásti a příslušenství Spočívají v přípojkách inženýrských sítí, venkovní dlažbě, oplocení včetně plotových vrat a vrátek. Volně stojící kolna není hodnocena z důvodu právních závad. c) Pozemky Nalézají se v okrajové, řídce zastavěné části obce, jsou mírně svažité, přístupny z veřejné komunikace, dostatečně zainvestovány.
Datum konání:    Nejnižší podání: 750.000,- Kč    více informací...
 Nedobrovolná dražba
\"Hala bez p. č. na pozemcích jiného vlastníka, k. ú. Tlumačov\"
Předmět dražby:
Soubor nemovitostí – budova skladu hnojiv.
Obec Tlumačov leží 6 km severně od Otrokovic a 17 km severozápadně od Zlína na silnici 1. třídy č. 55. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2017 má celkem 2 472 obyvatel. Hala leží uvnitř areálu bývalé farmy v jihovýchodním okraji souvisle zastavěné části obce v lokalitě zvané „Malé trávníky.“
Objekt je přístupný po zpevněných plochách jiných vlastníků, aniž by to bylo smluvně ošetřeno, tj. riziko přístupu. Podle povodňové mapy jsou v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně pro Q 100 (zóna 2). Podle JDTM-ZK je v místě možnost napojení na dálkový vodovod, plynovod a elektrickou síť (vodovod a plynovod nikoliv v blízkosti stavby).
Pozemky, na kterých nemovitosti stojí, nejsou předmětem této dražby.
Budova (podle KN jiná stavba bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 933) je samostatnou stavbou stojící na pozemcích jiného vlastníka (LV 2001 dle katastru – vlastník: Suchánek Pavel Ing., Žižkovská 830, 763 21 Slavičín).
Nepodsklepená jednolodní hala s jedním nadzemním podlažím s nízkou sedlovou střechou, bez půdy či podkroví. Světlost mezi nosnými prvky > 10,00 m.
Betonové základy. Ocelová konstrukce s vyzdívkami obvodových stěn ze škvárobetonových tvárnic. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Podlaha betonová. Fasádní a vnitřní omítky, avšak oprýskané. Vráta zazděná. Okna jednoduchá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Objekt je nevytápěný, bez napojení na inženýrské sítě, bez vnitřních instalačních rozvodů, bez soc. zařízení.
Objekt vyl naposledy užíván jako sklad hnojiv. Je však dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný. Stavebně technický stav je značně zanedbaný – dá se charakterizovat jako dezolátní.
Objekt je evidentně v závěru své životnosti, ve fázi tzv. maximální amortizace.
Datum konání: 14. srpna 2019 10:00    Nejnižší podání: 80.000,- Kč    více informací...
 Nedobrovolná dražba
RD Bělotín - Lučice, č.p. 45
Předmět dražby:
Přízemní, pravděpodobně nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem. Původně zemědělská usedlost na pozemku p. č. 36 postavená kolem společného dvora. Předmětem prodeje je východní část na pozemku p. č. 36/2, kterou tvoří obytná část na SV a hospodářská část na J a pozemek p.č.35 vedený jako ostatní plocha. Kolem objektu provedeny pouze minimální venkovní úpravy - zpevněné plochy, přípojka vody a kanalizace pravděpodobně do septiku. Technické řešení: betonové základy a zdivo v tl. do 80 cm, stropy pravděpodobně dřevěné trámové se zavěšeným SDK podhledem nebo omítaným podhledem, betonové schodiště. Dřevěný sedlový krov a krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinku. Hladká fasáda s barevnou stěrkou, vnitřní štukové omítky a standardní keramické obklady. Podlahy v kombinaci keramická dlažba a dřevěné palubky nebo PVC. Dřevěné dveře a dřevěná zdvojená a kastlová okna. Standardní rozvody zdravotechniky. V koupelně vana, umyvadlo, samostatné wc, vše standardní. Ústřední vytápění kotlem na TP, bojler na ohřev TUV. V kuchyni standardní kuchyňská linka s elektrickým sporákem. Rozvody el. 400/240 V. Původní zemědělská usedlost v Lučicích asi 2,5 km V od Bělotína na JV okraji zástavby obce. Obec Bělotín má základní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturou. V místní části prodejna potravin a obecní dům, ostatní služby se nachází v obci Bělotín. V místě možnost napojení pouze na veřejný vodovod a silnoproudé rozvody. Chybí rozvody plynu a splaškové kanalizace. Z hlediska platného územního plánu jsou pozemky p.č.36/2 a 35 v zóně pro smíšenou venkovní zástavbu
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.550.000,- Kč    více informací...
 Nedobrovolná dražba
Byt 2+kk, Praha 4 - Krč
Předmět dražby:
Byt 2+KK ve vyhledávané lokalitě Prahy 4. Nachází se v 5.NP panelového domu v ulici Štúrova, Praha - Krč a prošel částečnou rekonstrukcí. Celková výměra bytu je 39,4 m2. Dispozice : vstupní chodba s vestavěnými skříněmi, koupelna, samostatné wc, v čele vstup do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice. Vytápění bytu je dálkové, ohřev TV dálkový. Dům prošel revitalizací (okna, výtah, stupačky, zateplená fasáda). Parkování je v ulici (nebo na pronajatém stání).
Datum konání: 19. června 2020 11:00    Nejnižší podání: 2.850.000,- Kč    více informací...
www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™