česky | english | deutsch        
interiéry top 10 vydražených nemovitostí

elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

     Vyhledávání:
    
      

vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Pohledávky WINAL Plzeň s.r.o.
Předmět dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek. Bližší specifikace v dražební vyhlášce č. 860-EODD/17 a znaleckém posudku, který je k dispozici u navrhovatele dražby a dražebníka.
Datum konání:    Nejnižší podání: 950.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rekreační objekt Staré Křečany
Předmět dražby:
Jedná se o prodej z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce.Pozemky se nacházejí v rovinném terénu, přibližně 1,3 km západně od centra Starých Křečan. Součástí pozemku parc. č. st. 253 je stavba Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Pozemek parc. Č. 2522/1 je využit jako zahrada ve funkčním celku se stavbou Staré Křečany, č.p. 186, rodinný dům. Přístup k pozemkům je z místní zpevněné komunikaci. V místě je dostupná elektřina a vodovod. Dům je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdní porost. Základové konstrukce jsou kamenné bez proti izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pískových kvádrů a cihel, střecha je sedlová s krytinou z živičných šindelů. Strop v 1. PP a v části 1. NP je klenbový, ostatní stropy jsou dřevěné trámové. Schodiště je dřevěné, do 1 PP žulové. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné, osazené do dřevěných zárubní. Podlaha v 1. PP je z cihelné dlažby, v nadzemní části jsou podlahy z keramické dlažby a prkenné. Vytápění je lokální na tuhá paliva. V domě je el. instalace 230/400 V, rozvod teplé a studené vody, zdrojem TUV je el. bojler. V koupelně je instalována vana, umyvadlo a WC. Kuchyň je vybavena kuch. Linkou a sporákem na propan butan. Pitná voda je získávána ze studny, odpady jsou svedeny do septiku. Objekt je v dobrém stavebně tech. stavu, udržovaný. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce pokoje v 1. NP v roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.500.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový objekt s rozsáhlými pozemky Univerzitní náměstí, Karviná
Předmět dražby:
Budova č.p. 1935 je situována jako samostatný objekt na jižní straně Univerzitního náměstí v Karviné, poblíž centra města, na styku ulic Fryštátská a tř. 17. listopadu. Budova sestává ze dvou traktů, hlavní trakt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží, vedlejší trakt (přístavba) je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Postaveno v roce 1985. Příslušenství objekt nemá, součástí objektu jsou přípojky inženýrských sítí do přilehlé ulice a velké parkoviště pro OA na pozemku p.č. 1422/2. Pozemky o celkové výměře 6 928 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 7.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Libina č.p. 756
Předmět dražby:
Rodinný dům se nachází na okraji zastavěné místní části obce Libina-Horní Libina,jedná se o zděný nepodsklepený dům se 2 NP. Nemovitost je z roku 1970. V domě jedna bytová jednotka 3+1. 1. NP - vstupní chodba, schodiště, prádelna, pokoj a kotelna, v přístavbě garáž 2. NP - chodba se schodištěm, pokoj, kuchyně, jídelna, spíž, pokoj, koupelna, WC Přípojka: elektro, vodovod obecní a kanalizace obecní a plyn. Vše odpojeno. V domě ústřední vytápění s kotlem na plyn a tuhá paliva. Dům v průměrném technickém stavu. Za domem zděný jednopodlažní nepodsklepený sklad. Zahrada o výměře 832 m2.
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Výrobní areál Loučany, okres Olomouc
Předmět dražby:
Výrobní objekt – hala sloužící ke stolařské výrobě na pozemku p.č. 288/1,2 Jedná se o samostatně stojící výrobní halový objekt postavený jako přízemní jednolodní montovaný ocelový skelet vyzdívaný rozpětí po 20 m a devíti 5 metrových modulech. V hale těžká betonová podlaha - drátkobeton, dále hladké omítky, plastová okna a plechová vrata. Objekt postaven v roce 2003. Ve východní štítové části je do objektu vestavěna administrativní část - kanceláře, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance. Admin. část je rozdělena zděnými příčkami. V adm. části keramická dlažba a PVC, obložkové zárubně a plastová okna. V objektu ústřední vytápění, kotel na dřevoplyn, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely v adm. části, v hale teplovodní registry. V objektu instalována SLP a EPS. Užitná plocha: 900 m2 Novostavba areálu pivnice na pozemku p.č. 76 – část Nově postavený objekt ve dvorní části původního mlýna sestává z vlastní pivnice a k ní kolmo přistaveného venkovního krytého přístřešku - venkovní zahrádka. Samostatně jsou ve dvoře postavené WC. Jedná se o zděný objekt s nízkou sedlovou a pultovou střechou, krytina z pozink. plechů stejně jako klemp. konstrukce. V pivnici strop s rovným podhledem, vnitřní štukové omítky v části doplněné o keramické obklady. Keramická dlažba, dřevěné dveře a obložkové zárubně, dřevěná eurookna. Standardní rozvody ZTI, standardní zařizovací předměty výčepu a rozvody 400/240 V. V objektu lokální vytápění. Dřevěný přístřešek - dřevěné sloupy a dřevěný pultový krov, krytina z pozink .plechů, Betonová podlaha doplněná a zpevněné plochy na nádvoří. Užitná plocha: 433 m2. Původní mlýn s rodinným domem č.p. 826 na pozemku p.č. 76 - část k asanaci Zdevastovaný původní mlýn i sousední přistavěný původní rodinný dům č.p. 826 bez jakéhokoliv dalšího využití určený pouze k demolici dle stanoviska znalce. Jejich stavebnětechnický stav jinou možnost nenabízí. Jedná se o zděné objekty ve stáří přes 100 let značně zdevastované - v části propadlé stropy, zdivo v tl. od 60 do 120 cm vlhké bez funkční izolace a staticky narušené. Krov prohnilý napadený dřevokaznou houbou stejně jako část dřevěných stropů. Objekt dle názoru znalce vhodný pouze k asanaci. Cena nezahrnuje vybavení a zařízení stolárny a pivnice, movité věci budou předmětem samostatného prodeje. Celková plocha pozemků: 5254 m2
Datum konání:    Nejnižší podání: 4.900.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl id. 1/6 na RD č.p. 124 + garáž
Předmět dražby:
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na rodinném domě č.p. 124 a garáži. Rodinný dům č.p. 124 z roku 1978 zděný podsklepený se 2 NP, bytová jednotka 6+1 s příslušenstvím, nižší stanová střecha, eternitová krytina, fasáda břizolit, okna dřevěná zdvojená, rozvody vody pozinkovaným potrubím, vytápění ústřední, kotel na pevná paliva. Dům udržovaný bez renovací. Dům obýván. V suterénu: kotelna, uhelna, sklepy, garáž Přízemí: veranda, chodba, kuchyně, obýv. pokoj, koupelna, wc 2. NP: chodba, 4 pokoje Užitná plocha celého domu: 194 m2 Garáž bez čp/če na pozemku p.č. St. 179 je zděná, se sedlovou střechou, stáří 40 roků, zaveden el. proud.
Datum konání:    Nejnižší podání: 250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na RD Bohdaneč č.p. 10 a pozemcích p.č. St. 5/1, p.č. St. 178, p.č. St. 179, p.č. 9/1 a p.č. 214/1
Předmět dražby:
Prodej z insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce (formou el. aukce). Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. St. 178, na kterém stojí RD č.p. 124, dále na pozemku p.č. St. 179, na kterém stojí garáž a na pozemku p.č. St. 5/1, jehož součástí je stavba č.p 10. Dále se jedná o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na zahradě o výměře 422 m2 a na orné půdě o celkové výměře 3453 m2. Dům č.p. 10 je stáří nad 100 roků, z kamenného zdiva, přízemní s půdou, stropy dřevěné. Započata nedokončená rekonstrukce, před cca 2 lety výměna oken, započato s rozvody instalací, omítky pouze v 1 pokoji. Kamenné základy bez izolace, značná vlhkost zdiva, padaná fasáda. Na pozemcích se nachází stavba bývalých chlévů, využívána jako sklad, kamenné zdivo, sedlový krov, původní krytina, stav zanedbaný. Ve vrchní části dvora je dřevěná stodola, stav havarijní. K RD č.p. 10 náleží pozemek p.č. St. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 648 m2 a dále pozemek p.č. 9/1, zahrada o celkové výměře 422 m2. Pozemky p.č. St. 178 a 179 jsou zastavěné plochy a nádvoří, patřící k RD č.p. 124 a garáži, pozemek p.č. 214/1 je orná půda nacházející se v blízkosti RD č.p. 124.
Datum konání:    Nejnižší podání: 235.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům Kyselka
Předmět dražby:
Tato nemovitost se nachází v obci místního a částečně rekreačního významu přibližně 10 km severovýchodně od krajského města Karlovy Vary. Jedná se o bývalé lázně, v místě stáčírna minerálních vod Mattoni. Rodinný dům se nachází v samostatné stavebně nesrostlé části Nová Kyselka. Parkování je na obecním pozemku u domu, jedná se o velmi klidné místo pro bydlení s jižní orientací. Tento rodinný dům je zděný se sedlovou střechou, nepodsklep, se dvěma nadzemními podlaží a půdou. V roce 2015 až 2016 proběhla výměna oken, nová přední fasáda a fasáda západní štítové střechy. V roce 2007 až 2010 proběhla celková rekonstrukce kuch. a soc. zařízení, nové ÚT v celém domě. Základové pásy jsou bez funkční izolace proti zimní vlhkosti. Dispoziční řešení bytu 4+1 + soc. a skladové zázemí: - vstup do domu předním jižním průčelím, současně možný vstup do přístavby z východu I.NP- chodba se schodištěm, kuchyně, pokoj, koupelna s WC, v zadní přístavbě sklad a kotelna vč. skladu paliva II. NP – chodba, tři pokoje (jeden průchozí), umyvadlo, vana, sprchový kout, WC, standardní kuch. linka a sporák na PB, vytápění ústřední na pevná paliva, měděné rozvody a desková otopná tělesa, ohřev vody v kombinovaném bojleru
Datum konání:    Nejnižší podání: 1.090.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Skladovací hala - Horní Benešov
Předmět dražby:
Tato nemovitost se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Bruntál, obec a k. ú. Horní Benešov. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Jedná se o areál bývalého státního statku. Tento objekt sloužil jako sklad a posklizňová linka obilovin. Je to přízemní objekt montovaný se sedlovým vazníkovým krovem. V daném místě je možnost napojení na sítě NN, veřejný vodovod a kanalizaci. Obvodové zdivo do cca 2/3 výšky, zbývající část je opláštěná eternitovými vlnovkami. Klempířské konstrukce chybí nebo jsou poškozené, podlahy jsou betonové, vrata ocelová ve štítových stěnách otvíravá, v podélné JZ straně posuvná. Zdivo má hladkou omítku. V objektu je rozvod el. 400/240 V. Tento objekt je postaven na cizím pozemku p. č. 1325, stejně tak je příjezdný přes cizí pozemky p. č.1324 - vlastník ČR - Státní pozemkový úřad a p. č.1257 - Město Horní Benešov. Objekt ve velmi špatném ST stavu k je určen k celkové rekonstrukci. V objektu jsou osazeny 3 ks ocelových zásobníků na obiloviny, které jsou součástí objektu stejně jako rozvody NN. V objektu se nachází čistička obilovin, která má dle znalce charakter movité věci.
Datum konání: 16. října 2017 11:00    Nejnižší podání: 750.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
RD Velké Svatoňovice
Předmět dražby:
Předmětem prodeje je stavební parcela čk. 132 o výměře 845 m2 . Její součástí je stavba rodinného domu čp. 121 . Dále k nemovitosti přináleží p.p. čk. 137/3 o výměře 765 m2 (zahrada) , která se stavební parcelou tvoří jeden funkční celek. Objekt je odhadem stáří cca. 80 let, vykazuje známky dlouhodobé nízké údržby a oprav s nutností zvýšených nákladů na opravy a modernizaci (střešní krytina, okna, podlahy, dveře, rozvody, topení, kanalizace, omítky, izolace). Za objektem je postavena dřevěná bouda o půdorysu do 25 m2, sloužící jako sklad dřeva, stáří více jak 30 let v dosti špatném stavu. Zahrada je neudržovaná. Objekt rodinného domu je samostatně stojící v poloze izolované na mírně svažitém pozemku , po pravé straně místní komunikace . Dům je napojen na veřejný vodovod, el. energii, kanalizace svedena do vlastní žumpy s přepadem do trativodu (v této části obce není veřejná kanalizace). Topení v objektu zajištěno pomocí kotle na pevná paliva, ohřev TUV boilerem. El. energie třífázová , na objektu není funkční bleskosvod, jiné sítě nejsou zavedeny , není plyn. Objekt je v malé části pod chodbou podsklepen, má vybudované přízemí a využité podkroví do 2/3 půdorysné plochy přízemí. Hlavní vstup do objektu je ze strany zahrady do vstupní verandy, z ní vpravo vstup do WC, dále do komory na dřevo a uhelny , vlevo do chodby , z které je vlevo vstup do obytné kuchyně a ob. pokoje, vpravo pak do dílny, komory a vstup do garáže , v čele chodby koupelna s vanou, umyvadlem , boilerem a pračkou , s běžným obkladem a dlažbou . Z chodby je schodiště z teracovými stupni do podkroví , které obsahuje tři ložnice a půdní prostor. Objekt je zhruba obdélníkového půdorysu s přistavěnou verandou. V kuchyni běžná linka s dřezem. Objekt není zateplen , okna jsou v částech dožilá , netěsnící, omítky vnější s prasklinami, vnitřní omítky bez dlouhodobé výmalby , kotel UT situován na chodbě v přízemí , rozvod topení v ocel. potrubí a žebrových plechových radiátorech na pokraji své životnosti .
Datum konání:    Nejnižší podání: 920.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Lesní pozemky k.ú. Ždírec v Podbezdězí o celkové výměře 28 342 m2 - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8.
Předmět dražby:
Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 z insolvenčního řízení v nejvyšší nabídce formou elektronické aukce. Jedná se o pozemky o celkové rozloze 28 342 m2. Pozemky se nacházejí v okrese Česká Lípa, obec Ždírec a k.ú. Ždírec v Podbezdězí. Lesní pozemky jsou určeny k plnění funkci lesa a nacházejí se v rozsáhlé chráněném území. Soubor nemovitostí je tvořen těmito nemovitostmi: •pozemek p.č. 344/3 o výměře 15088 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa •pozemek p.č. 384 o výměře 1399 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa •pozemek p.č. 656/2 o výměře 2230 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území •pozemek p.č. 814/5 o výměře 8336 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území •pozemek p.č. 814/6 o výměře 457 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území •pozemek p.č. 814/7 o výměře 832 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
Datum konání:    Nejnižší podání: 70.000,-Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2013 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™